Chuẩn bị trang web của bạn cho chính sách ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Thứ Hai, ngày 18 tháng 12 năm 2017

Gần một năm trước, khi thông báo về việc chúng tôi đang thử nghiệm chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động, chúng tôi cho biết là mình sẽ cập nhật cho nhà xuất bản về tiến trình, điều mà chúng tôi đã thực hiện vài tháng qua tại các cuộc trò chuyện công khai trong giờ hỗ trợ và tại các hội nghị như Pubcon.

Nói ngắn gọn thì hiện tại hệ thống thu thập dữ liệu, lập chỉ mục và xếp hạng của chúng tôi thường xem xét phiên bản dành cho máy tính của nội dung trên một trang và điều này có thể gây ra vấn đề cho những người dùng tìm kiếm trên thiết bị di động khi phiên bản đó khác đáng kể so với phiên bản trên thiết bị di động. Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động có nghĩa là chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản trên thiết bị di động của nội dung trong quá trình lập chỉ mục và xếp hạng, nhằm giúp người dùng của chúng tôi – những người chủ yếu dùng thiết bị di động – tìm được nội dung họ đang tìm kiếm. Quản trị viên trang web sẽ nhận thấy sự gia tăng đáng kể trong mức thu thập dữ liệu của Smartphone Googlebot và các đoạn trích trong kết quả cũng như nội dung trên các trang bộ nhớ đệm của Google, đến từ phiên bản dành cho thiết bị di động của các trang.

Như chúng tôi từng đề cập, các trang web sử dụng thiết kế web đáp ứng và triển khai cơ chế phân phát động một cách chính xác (bao gồm cả mọi nội dung và mã đánh dấu dành cho máy tính) thường không phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Sau đây là một số mẹo bổ sung để giúp đảm bảo trang web sẵn sàng cho chính sách ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động:

  • Đảm bảo văn bản trên thiết bị di động của trang web cũng có nội dung quan trọng và chất lượng cao. Nội dung này bao gồm cả văn bản, hình ảnh (với thuộc tính alt) và video, ở định dạng bình thường có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.
  • Dữ liệu có cấu trúc đóng vai trò quan trọng đối với việc lập chỉ mục cũng như các tính năng tìm kiếm mà người dùng ưa thích: dữ liệu này nên hiện diện trên cả phiên bản cho thiết bị di động và phiên bản cho máy tính của trang web. Hãy nhớ cập nhật các URL trong dữ liệu có cấu trúc thành phiên bản dành cho thiết bị di động trên các trang dành cho thiết bị di động.
  • Phải có siêu dữ liệu trên cả hai phiên bản của trang web. Siêu dữ liệu này đưa ra gợi ý về nội dung trên trang cho việc lập chỉ mục và phân phát. Ví dụ: đảm bảo rằng tiêu đề và đoạn mô tả meta đều giống nhau trên cả hai phiên bản cho mọi trang trên trang web.
  • Không cần thay đổi sự liên kết với các URL riêng biệt dành cho thiết bị di động (trang web m.-dot). Đối với các trang web sử dụng URL riêng biệt dành cho thiết bị di động, hãy giữ nguyên các phần tử link rel=canonicallink rel=alternate hiện có giữa các phiên bản này.
  • Kiểm tra các đường liên kết hreflang trên các URL riêng biệt dành cho thiết bị di động. Khi dùng thẻ link rel=hreflang để quốc tế hoá, hãy liên kết riêng rẽ giữa URL dành cho thiết bị di động và URL dành cho máy tính. Hreflang của URL cho thiết bị di động phải trỏ đến các phiên bản ngôn ngữ/khu vực khác trên URL khác cho thiết bị di động. Tương tự như vậy, hãy liên kết phiên bản cho máy tính với URL khác cho máy tính bằng cách sử dụng phần tử hreflang link trên đó.
  • Đảm bảo rằng các máy chủ lưu trữ trang web có đủ khả năng xử lý tốc độ thu thập dữ liệu có thể tăng lên. Điều này không ảnh hưởng đến các trang web sử dụng thiết kế web đáp ứng và phân phối động mà chỉ ảnh hưởng đến trang web có phiên bản cho thiết bị động nằm trên một máy chủ khác, chẳng hạn như m.example.com.

Chúng tôi sẽ đánh giá các trang web một cách độc lập về khả năng đáp ứng chính sách ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động, dựa trên các tiêu chí nêu trên và chuyển đổi các trang web này khi cần thiết. Quá trình này đã bắt đầu với một số trang web và đang được nhóm tìm kiếm theo dõi chặt chẽ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thận trọng trong việc triển khai chính sách ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động. Chúng tôi tin rằng việc triển khai chính sách này một cách chậm rãi sẽ giúp chủ sở hữu trang web chuẩn bị cho trang web của họ sẵn sàng cho người dùng trên thiết bị di động và vì thế chúng tôi chưa có khung thời gian cụ thể về thời điểm hoàn tất việc triển khai. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng truy cập diễn đàn Quản trị viên trang web hoặc tham gia các sự kiện công khai của chúng tôi.