Khai phá khả năng sáng tạo và đơn giản hoá quy trình làm việc bằng các giải pháp tích hợp, mở.

Sản phẩm nổi bật

Tính năng mới trong Android
Có các bản cập nhật cho tính năng Chỉnh sửa trực tiếp, xem trước ảnh động trong Compose, Trình khám phá thiết bị mới và nhiều tính năng khác.
Nâng cao kiến thức của bạn thông qua các sự kiện trực tiếp và trực tuyến dành cho nhà phát triển.
Bắt kịp công nghệ của Google. Rèn giũa kỹ năng và thành thạo kỹ năng mới.
Gặp gỡ một mạng lưới đa dạng ở mọi nơi trên hành trình của nhà phát triển.