Sứ mệnh của Thử thách giải pháp là giải quyết một hoặc nhiều trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc thông qua công nghệ của Google.

Kể từ năm 2020, các thành viên Câu lạc bộ Nhà phát triển của Google (GDSC) trên khắp thế giới quy tụ các thành viên để đưa ra các giải pháp đổi mới nhằm giải quyết một số thách thức cấp bách nhất trên thế giới.

Thử thách giải pháp dành cho thành viên GDSC từ các trường đại học trên khắp thế giới. Tham gia GDSC để tìm hiểu thêm.

1. Hãy đăng ký tại đây
2. Xây dựng giải pháp và tạo video minh hoạ dài 2 phút
3. Gửi dự án của bạn chậm nhất vào ngày 22 tháng 2 năm 2024

Giành được áo phông, chứng chỉ và chương trình cố vấn của Google và các chuyên gia khác để cải thiện và gửi giải pháp cho giải thưởng cao nhất.
Nhận giải thưởng 1.000 USD tiền mặt cho mỗi thành viên và một tính năng trong Blog dành cho nhà phát triển của Google và buổi phát trực tiếp Ngày hội minh hoạ toàn cầu, cùng với sự cố vấn với một chuyên gia Google, quà tặng và chứng chỉ.
Nhận giải thưởng 3.000 USD tiền mặt cho mỗi thành viên và nhận được một tính năng trong Blog dành cho nhà phát triển của Google và buổi phát trực tiếp Ngày hội minh hoạ toàn cầu, cùng với sự cố vấn với một chuyên gia Google, quà tặng và chứng chỉ.

Được thành lập bởi Liên Hợp Quốc vào năm 2015, với sự hỗ trợ của tất cả 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, 17 Mục tiêu phát triển bền vững hướng đến mục tiêu xóa đói nghèo, đảm bảo thịnh vượng và bảo vệ hành tinh.