Xác định biểu tượng trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm

Nếu trang web của bạn có biểu tượng trang web, thì chúng tôi có thể đưa biểu tượng trang web đó vào các kết quả trên Google Tìm kiếm cho trang web của bạn.

Một hình minh hoạ cho thấy cách biểu tượng trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Biểu tượng trang web

Triển khai

Sau đây là cách triển khai để trang web của bạn đủ điều kiện cho thấy biểu tượng trang web trong kết quả của Google Tìm kiếm:

 1. Tạo biểu tượng trang web theo nguyên tắc.
 2. Thêm thẻ <link> vào tiêu đề của trang chủ bằng cú pháp sau:
  <link rel="icon" href="/path/to/favicon.ico">

  Để trích xuất thông tin của biểu tượng trang web, Google dựa vào các thuộc tính sau của phần tử link:

  Thuộc tính
  rel

  Google hỗ trợ những giá trị thuộc tính rel sau đây để chỉ định một biểu tượng trang web; bạn có thể sử dụng bất kỳ giá trị nào phù hợp với trường hợp sử dụng của mình:

  icon

  Biểu tượng đại diện cho trang web của bạn, theo định nghĩa trong tiêu chuẩn HTML.

  apple-touch-icon

  Một biểu tượng thân thiện với iOS đại diện cho trang web của bạn, theo tài liệu của Apple dành cho nhà phát triển.

  apple-touch-icon-precomposed

  Một biểu tượng thay thế cho các phiên bản iOS cũ, theo tài liệu của Apple dành cho nhà phát triển.

  href

  URL của biểu tượng trang web. URL đó có thể là một đường dẫn tương đối (/smile.ico) hoặc đường dẫn tuyệt đối (https://example.com/smile.ico).

 3. Google sẽ tìm và cập nhật biểu tượng trang web của bạn mỗi khi chúng tôi thu thập dữ liệu trên trang chủ của bạn. Nếu thay đổi biểu tượng trang web và muốn thông báo cho Google về thay đổi đó, bạn có thể yêu cầu lập chỉ mục trang chủ của trang web của mình. Có thể mất vài ngày hoặc lâu hơn để thay đổi này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo những nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện kèm theo biểu tượng trang web trong kết quả tìm kiếm trên Google.

 • Google Tìm kiếm chỉ hỗ trợ một biểu tượng trang web cho mỗi trang web, trong đó trang web được xác định bằng tên máy chủ. Ví dụ: https://www.example.com/https://code.example.com/ là hai tên máy chủ riêng biệt, do đó có thể có hai biểu tượng trang web riêng biệt. Tuy nhiên, https://www.example.com/sub-site là thư mục con của một trang web và bạn chỉ có thể đặt một biểu tượng trang web cho https://www.example.com/. Biểu tượng này sẽ áp dụng cho trang web và các thư mục con của trang web đó.
  Được hỗ trợ: https://example.com (đây là trang chủ cấp miền)
  Được hỗ trợ: https://news.example.com (đây là trang chủ cấp miền con)
  Không được hỗ trợ: https://example.com/news (đây là trang chủ cấp thư mục con)
 • Googlebot-Image và trang chủ của Googlebot phải thu thập được tệp biểu tượng trang web; không được chặn chúng thu thập dữ liệu.
 • Để giúp mọi người nhanh chóng xác định được trang web của bạn khi họ lướt qua kết quả tìm kiếm, hãy đảm bảo biểu tượng trang web của bạn là hình ảnh đại diện cho thương hiệu của trang web đó.
 • Biểu tượng trang web phải là hình vuông có kích thước là bội số của 48px, ví dụ: 48x48px, 96x96px, 144x144px, v.v. (hoặc SVG với tỷ lệ khung hình vuông 1:1). Chúng tôi hỗ trợ mọi định dạng biểu tượng trang web hợp lệ.
 • URL của biểu tượng trang web phải cố định (đừng thường xuyên thay đổi URL).
 • Google sẽ không cho thấy những biểu tượng trang web mà chúng tôi cho là không phù hợp, bao gồm cả biểu tượng mang tính khiêu dâm hoặc kích động thù địch (ví dụ: hình chữ vạn). Nếu phát hiện loại hình ảnh này trong một biểu tượng trang web, Google sẽ thay thế hình ảnh đó bằng một biểu tượng mặc định.