Làm nổi bật các phương thức hỗ trợ khách hàng trên Google Tìm kiếm

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Thứ Tư, ngày 7 tháng 7 năm 2021

Khách hàng thường tìm cách liên hệ với các doanh nghiệp và nếu có thể, Google luôn cố gắng trình bày những thông tin hiện có và phù hợp nhất để giúp họ theo nhiều cách. Bạn có thể giúp chúng tôi trong việc này bằng cách làm theo một số phương pháp hay nhất để đảm bảo chúng tôi trình bày thông tin chính xác nhất cho doanh nghiệp hoặc dịch vụ của bạn.

Đổi lại, việc làm theo những phương pháp hay nhất này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng mọi người có thể liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp thay vì liên hệ với một bên thứ ba tuyên bố rằng được doanh nghiệp ủy quyền trong khi mối quan hệ đó không xác minh được. Việc này cũng giúp Google hướng dẫn mọi người hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ, chẳng hạn như liệt kê số điện thoại hỗ trợ của công ty thay vì số tổng đài chung.

Thêm trang liên hệ hoặc trang hỗ trợ vào trang web

Hãy nhớ cung cấp trang liên hệ hoặc trang hỗ trợ mà cả khách truy cập và Googlebot đều có thể dễ dàng xác định. Ví dụ: đối với khách truy cập, sẽ rất hữu ích khi bạn cung cấp đường liên kết đến trang liên hệ ở cuối trang chủ hoặc trong một trình đơn dễ tìm thấy. Thường thì Googlebot có thể tìm thấy trang này khi thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang web của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể đưa trang liên hệ vào sơ đồ trang web của mình.

Liệt kê mọi phương thức hỗ trợ

Hãy cung cấp đầy đủ thông tin và chỉ rõ trên trang hỗ trợ hoặc trang liên hệ về mọi phương thức hỗ trợ mà bạn cung cấp, chẳng hạn như qua email, tính năng trò chuyện, mạng xã hội, điện thoại hoặc các phương thức khác. Hãy mô tả thông tin đó theo cách phù hợp nhất với đối tượng mà bạn hướng đến.

Cân nhắc việc cung cấp số điện thoại có thông tin hỗ trợ dạng ghi âm sẵn

Nếu bạn không cung cấp phương thức hỗ trợ qua điện thoại, hãy cân nhắc việc đưa ra một số điện thoại cung cấp thông tin dạng ghi âm sẵn về những cách thức hỗ trợ khác mà bạn có. Thao tác này giúp Google có một số điện thoại chính thức để trình bày cho những ai nghĩ là doanh nghiệp của bạn có hỗ trợ qua điện thoại, đồng thời có thể giúp ngăn sự xuất hiện của các số điện thoại của bên thứ ba ám chỉ việc họ là bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ chính thức.

Nêu rõ bên có quyền hỗ trợ

Nếu bạn làm việc với các bên thứ ba được ủy quyền để cung cấp dịch vụ hỗ trợ, hãy cân nhắc việc liệt kê những bên đó trên trang hỗ trợ của bạn. Hành động này sẽ giúp khách hàng của bạn yên tâm rằng dịch vụ hỗ trợ đó là hợp pháp. Nếu bạn không làm việc với các bên thứ ba, thì cũng hãy nêu rõ việc này. Hành động này sẽ giúp khách hàng của bạn biết họ không nên tin những đối tượng đưa ra những tuyên bố như vậy.

Nếu bạn đã tạo một trang liên hệ hoặc trang hỗ trợ phù hợp, thì đó là cách tốt nhất để tăng cơ hội cho thông tin hữu ích xuất hiện trong đoạn trích nổi bật. Mặc dù chúng tôi cố gắng trình bày tài liệu có liên quan nhất trong các đoạn trích nổi bật, nhưng sự thật là chúng không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nếu có thông tin liên quan đến dịch vụ hỗ trợ trên trang web nhưng bạn không muốn thông tin đó xuất hiện trong đoạn trích nổi bật, hãy dùng thẻ data-nosnippet để ngăn thông tin đó xuất hiện.

Thiết lập Trang doanh nghiệp trên Google

Nếu bạn là một doanh nghiệp địa phương, hãy nhớ tạo một Trang doanh nghiệp trên Googlechỉnh sửa thông tin để đảm bảo trang này cung cấp thông tin phù hợp nhất. Ngoài ra, hãy cân nhắc tận dụng dữ liệu có cấu trúc cho doanh nghiệp địa phương.

Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ qua Cộng đồng trợ giúp của Trung tâm Google Tìm kiếm hoặc qua Twitter.