Đoạn trích nổi bật và trang web của bạn

Đoạn trích nổi bật là những ô kết quả đặc biệt, trong đó định dạng của kết quả tìm kiếm thông thường được đảo ngược để đoạn trích mô tả xuất hiện ở trên cùng. Chúng cũng có thể xuất hiện trong một nhóm câu hỏi liên quan (còn gọi là "Mọi người cũng hỏi"). Đọc thêm về cách thức hoạt động của Đoạn trích nổi bật trên Google.

Hình minh hoạ một đoạn trích nổi bật trong kết quả tìm kiếm

7-10 phút

Cách luộc chín trứng

Có hai cách giúp bạn chọn không hiển thị đoạn trích nổi bật:

Chặn mọi đoạn trích

Để chặn mọi đoạn trích (bao gồm cả đoạn trích nổi bật và đoạn trích thông thường) xuất hiện cho một trang cụ thể, hãy thêm quy tắc nosnippet vào trang đó.

  • Văn bản được đánh dấu bằng thuộc tính HTML data-nosnippet sẽ không xuất hiện cả trong đoạn trích nổi bật và đoạn trích thông thường.
  • Nếu các quy tắc nosnippetdata-nosnippet đồng thời xuất hiện trên một trang, thì nosnippet sẽ được ưu tiên và đoạn trích cho trang đó sẽ không xuất hiện.

Chỉ chặn đoạn trích nổi bật

Nếu muốn giữ lại đoạn trích trong các kết quả tìm kiếm có định dạng thông thường nhưng lại không muốn những đoạn trích đó xuất hiện dưới dạng đoạn trích nổi bật, thì bạn có thể thử dùng quy tắc max-snippet để rút ngắn độ dài đoạn trích. Đoạn trích nổi bật chỉ xuất hiện khi có đủ nội dung văn bản để tạo một đoạn trích nổi bật hữu ích.

Hãy tiếp tục giảm giá trị này nếu các trang của bạn tiếp tục hiển thị dưới dạng đoạn trích nổi bật. Nhìn chung, giá trị cài đặt cho quy tắc max-snippet càng ngắn thì khả năng trang xuất hiện dưới dạng đoạn trích nổi bật càng thấp.

Google không đặt ra yêu cầu cụ thể về độ dài tối thiểu để trang xuất hiện dưới dạng đoạn trích nổi bật. Nguyên nhân là độ dài tối thiểu thay đổi dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không chỉ gồm những yếu tố như thông tin trong đoạn trích, ngôn ngữ và nền tảng (thiết bị di động, ứng dụng hoặc máy tính).

Việc đặt một giá trị thấp cho max-snippet không đảm bảo rằng Google sẽ dừng hiển thị đoạn trích nổi bật cho trang của bạn. Nếu bạn cần một giải pháp chắc chắn, hãy dùng quy tắc nosnippet.

Bạn không thể làm điều đó. Các hệ thống của Google sẽ xác định xem có thể dùng một trang để tạo đoạn trích nổi bật hữu ích cho yêu cầu tìm kiếm của người dùng hay không. Nếu có thì Google sẽ tạo đoạn trích nổi bật cho trang đó.

Khi nhấp vào một đoạn trích nổi bật, người dùng sẽ được đưa thẳng đến phần trên trang đã xuất hiện trong đoạn trích nổi bật đó. Việc cuộn đến vị trí của nội dung trong đoạn trích diễn ra tự động mà không cần trang web thêm chú thích nào. Nếu trình duyệt không hỗ trợ công nghệ cơ bản cần thiết, hoặc nếu hệ thống của chúng tôi không thể xác định chắc chắn vị trí chính xác trên trang mà người dùng sẽ được đưa tới sau khi nhấp vào đoạn trích, thì khi người dùng nhấp vào đoạn trích nổi bật, họ sẽ được đưa đến vị trí trên cùng của trang web nguồn.