Thông tin cập nhật về Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Thứ Ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020

Hồi tháng 7, chúng tôi đã thông báo về việc Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng đã kết thúc giai đoạn beta. Trong bài đăng trên blog đó, chúng tôi đề cập đến việc sẽ không dùng đến Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc (Structured Data Testing Tool) nữa. Kể từ đó, chúng tôi đã nhận được ý kiến đóng góp của các bạn và chúng tôi muốn cung cấp thông tin cập nhật về kế hoạch sắp tới cho Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.

Để hỗ trợ tốt hơn cho các tiêu chuẩn mở và trải nghiệm lập trình, chúng tôi đang nâng cấp Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc và chuyển công cụ này sang một miền mới, dự định sẽ đi vào phục vụ cộng đồng schema.org trước tháng 4 năm 2021. Mục đích chính của công cụ này là kiểm tra cú pháp và mức độ tuân thủ của mã đánh dấu đối với các tiêu chuẩn của schema.org. Tuy nhiên, từ giờ trở đi, công cụ này sẽ không kiểm tra các loại kết quả nhiều định dạng trên Google Tìm kiếm nữa. Để kiểm tra mã đánh dấu cho các loại kết quả nhiều định dạng trên Google Tìm kiếm, bạn có thể tiếp tục dùng Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng.

Ví dụ: Nếu bạn đang triển khai mã đánh dấu https://schema.org/Event để hiển thị kết quả nhiều định dạng về sự kiện trên Google Tìm kiếm dựa trên tài liệu của chúng tôi, thì Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạngSearch Console là những công cụ tốt nhất để đảm bảo mã đánh dấu của bạn hợp lệ cho Google Tìm kiếm. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn đảm bảo rằng bạn đang dùng những thuộc tính schema.org hợp lệ hoặc muốn xác thực một loại thuộc tính mà chúng tôi chưa áp dụng rộng rãi vào thời điểm này (ví dụ: https://schema.org/ExercisePlan), thì bạn có thể dùng phiên bản mới của trình xác thực mã đánh dấu schema.org.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến phản hồi, hãy truy cập Cộng đồng trợ giúp của Trung tâm Google Tìm kiếm hoặc cho chúng tôi biết qua Twitter.


Nội dung cập nhật

  • Nội dung cập nhật ngày 11 tháng 5 năm 2021: Schema.org đã công bố một công cụ mới thay cho trình xác thực dữ liệu có cấu trúc mà trước đây gọi là Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc – Structured Data Testing Tool (SDTT). Công cụ mới, Trình xác thực mã đánh dấu Schema (Schema Markup Validator), vẫn đang trong quá trình phát triển. Khi công cụ mới này đi vào ổn định, Google dự định sẽ chuyển hướng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc sang Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng (Rich Results Test).
  • Nội dung cập nhật ngày 9 tháng 8 năm 2021: Trình xác thực mã đánh dấu Schema đã hoạt động ổn định. Giờ đây, Google sẽ chuyển hướng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc đến một trang đích để giúp bạn chọn đúng công cụ.