Huy hiệu trên Tìm kiếm hình ảnh giúp người dùng tìm được nội dung họ thực sự muốn

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Thứ Ba, ngày 1 tháng 8 năm 2017

Khi muốn nướng bánh nhưng bạn không biết nên nướng loại nào, tính năng Tìm kiếm hình ảnh có thể giúp bạn quyết định. Việc tìm hình ảnh về công thức có thể là một điều khó khăn: có thể bạn được dẫn đến một trang chỉ có ảnh về những món ăn ngon, hoặc một trang của người hâm mộ không có công thức mà chỉ chứa mọi thông tin khác về món ăn.

Để giúp người dùng tìm được đúng nội dung họ muốn, tính năng Tìm kiếm hình ảnh trên thiết bị di động nay cung cấp huy hiệu có liên quan trên hình thu nhỏ. Hiện chúng tôi có huy hiệu cho công thức, video, sản phẩm và ảnh động (GIF).

Nếu có hình ảnh trên trang web của mình, bạn có thể giúp người dùng xác định loại nội dung được liên kết với hình ảnh đó bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc phù hợp trên các trang của mình. Điều này giúp người dùng nhanh chóng tìm được nội dung liên quan cũng như mang lại lưu lượng truy cập phù hợp hơn tới trang web của bạn.

Nếu bạn là nhà xuất bản công thức nấu ăn, hãy thêmmã đánh dấu Recipe (Công thức) vào trang của bạn. Đối với sản phẩm, hãy thêm mã đánh dấu Product (Sản phẩm) và đối với video, hãy thêm mã đánh dấu Video. Thuật toán của chúng tôi sẽ tự động gán huy hiệu cho ảnh GIF mà không cần mã đánh dấu. Tuy chúng tôi không thể đảm bảo rằng huy hiệu sẽ luôn xuất hiện, việc thêm các trường dữ liệu có cấu trúc nên có ngoài các trường bắt buộc có thể làm tăng khả năng kết quả của bạn trong tính năng tìm kiếm hình ảnh được xuất hiện kèm theo huy hiệu.

Bạn có thể sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc để xác minh rằng các trang của mình không có lỗi và đủ điều kiện nhận huy hiệu mới trên tính năng Tìm kiếm hình ảnh. Ngoài ra, báo cáo Thẻ thông tin chi tiết trong Search Console có thể cung cấp số liệu thống kê tổng hợp về mã đánh dấu của bạn.

Nếu bạn có thắc mắc về tính năng này, vui lòng hỏi chúng tôi trong Diễn đàn trợ giúp dành cho quản trị viên trang web.