Yeni Search Console Satıcı Listelemeleri raporu: Ürün yapılandırılmış verileriyle uygunluk kapsamının genişletilmesi

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

13 Eylül 2022, Salı

Google, Product yapılandırılmış verilerinin kullanılmasıyla Google Arama'daki gelişmiş ürün deneyimleriyle ilgili uygunluk kapsamının genişletildiğini duyurmaktan memnuniyet duyar. Bu gelişmiş ürün deneyimleri önceden yalnızca Merchant Center kullanıcılarının erişimine açıktı. Ayrıca, Search Console'daki dokümanlarımızı ve raporlarımızı güncelleyerek bu deneyimlerle ilgili koşulları anlamanızı da kolaylaştırıyoruz.

Doğrudan ürün satan web siteleri için uygunluk kapsamının genişletilmesi

Google, alışveriş yapanlara arama sonuçlarında zengin ürün deneyimlerini bir süredir sunmaktaydı. Bu deneyimleri web sitesi sahipleri için daha erişilebilir hale getirmek isteyen Google, yapılandırılmış veri uygulayan web sitelerinin uygunluk kapsamını genişletmiştir. Web sitesi sahipleri için iki geniş deneyim kategorisi mevcuttur:

 • Alışveriş yapanların, siteden ürün satın almasına olanak tanıyan web sayfaları için satıcı listeleme deneyimleri.
 • Ürün bilgilerinin yer aldığı daha geniş bir web sayfası grubu (ürün satan, ürün yorumları yayınlayan ve/veya diğer sitelerden bilgi toplayan sayfalar dahil) için ürün snippet'leri.

Başlangıçta, Google arama sonuçlarındaki ürün snippet'leri birincil olarak schema.org Product yapılandırılmış verileriyle destekleniyordu. Satıcı listeleme deneyimleri ise birincil olarak Google Merchant Center feed'inden alınan ürün ayrıntılarıyla destekleniyordu. Artık satıcılar, Google Merchant Center hesabı olmadan web sayfalarında ürün verileri sağlayarak satıcı listeleme deneyimlerine uygun olabilir. Bu uygunluk durumundaki iyileştirmenin gerçekleşmesinde kısmen giysi bedenleri ve enerji verimliliği derecelendirmeleri gibi alanlar için schema.org'da ürünle ilgili özellikler ve türlerde yapılan son kapsam genişletmeleri etkili olmuştur.

Yapılandırılmış veri ekledikten sonra aşağıdaki deneyimlere uygun olabilirsiniz.

Satıcı listeleme deneyimlerinde Alışveriş Bilgi paneli ve Popüler Ürünler gibi gelişmiş deneyimlerin yanı sıra Google Görseller ve Google Lens'te alışveriş deneyimleri sunulmaktadır. Satıcı listelemeleri ve ürün snippet'leri için gerekli olan yapılandırılmış veriler, Product yapılandırılmış verileri dokümanlarımızda açıklanmaktadır.

Arama sonuçlarında ürün snippet'i örneği
Şekil 2. Arama sonuçlarında ürün snippet'i örneği

Site sahipleri için yeni Search Console raporlarının kullanıma sunulması

Yeni raporların bağlantılarını gösteren Search Console gezinme kenar çubuğu

Product yapılandırılmış verileriyle ilgili mevcut Search Console raporu, web sitelerinin bu deneyimlerden yararlanmasına yardımcı olmak için yeni Satıcı listelemeleri raporu ve Ürün snippet'leri raporu (önceden kullanılan Ürün raporu da içindedir) olmak üzere iki raporla değiştirilmiştir. Bu raporlar, Search Console gezinme çubuğundaki yeni bir Alışveriş bölümü altında gruplandırılmaktadır.

Bu raporlar, sitenizdeki işaretleme ile ilgili hataları, uyarıları ve geçerli sayfaları görmenize olanak tanır. Raporlardaki değişiklikler, Zengin Sonuç Testi aracına da yansımıştır.

Yeni kullanıma sunulan Satıcı listelemeleri raporu

 • Arama sonuçlarındaki ücretsiz listeleme deneyimleri ile ilgili yapılandırılmış veri sorunlarını tanımlar.
 • Ürün satan sayfalarla alakalıdır.
 • Product türünün kullandığı daha geniş kapsamlı schema.org yapılandırılmış veri özelliklerini ve türlerini içerir. Bunlar da artık giysi bedenleri ve enerji verimliliği derecelendirmeleri gibi gelişmiş durumlarda desteklenmektedir.

Ürün snippet'leri raporu

 • Arama sonuçlarındaki ürün snippet'leri ile ilgili yapılandırılmış veri sorunlarını tanımlar.
 • Ürün yorumu bilgilerini paylaşan veya birden fazla siteden ürün verileri toplayan sayfalarla alakalıdır. Ürün satan sayfaların, ürün yorumları da içerebileceğini unutmayın.
 • Satıcı listeleme doğrulamalarını özel bir rapor şeklinde ayırarak, önceden kullanılan Ürün yapılandırılmış veri raporunun yerini alır. Önceki doğrulama hatalarının geçmişi bu raporda saklanır.

Hangi raporu kullanmalıyım?

Online mağazası olan bir satıcıysanız yapmanız gerekenler:

 • Ürün sattığınız sayfalarla ilgili satıcı listelemeleri raporunu kontrol edin.
 • Ürün yorumlarını, ürün satmayan sayfalarda yayınlıyorsanız Ürün snippet'leri raporunu da kontrol edin.

Online ürün satmıyor ancak Ürün yapılandırılmış verileri içeren sayfalar yayınlıyorsanız:

 • Ürün snippet'leri raporunu inceleyin.

Ürün yapılandırılmış verileri hakkında daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi edinmek için Product yapılandırılmış verileri ile ilgili güncellenmiş dokümanlarımızı inceleyin. Sorularınız varsa lütfen Google Arama Merkezi forumu aracılığıyla bize ulaşın.