Yeni Search Console Satıcı Listelemeleri raporu: Ürün yapılandırılmış verileriyle uygunluk kapsamının genişletilmesi

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

13 Eylül 2022, Salı

Google, Product yapılandırılmış verilerinin kullanılmasıyla Google Arama'daki gelişmiş ürün deneyimleriyle ilgili uygunluk kapsamının genişletildiğini duyurmaktan memnuniyet duyar. Bu gelişmiş ürün deneyimleri önceden yalnızca Merchant Center kullanıcılarının erişimine açıktı. Ayrıca, Search Console'daki dokümanlarımızı ve raporlarımızı güncelleyerek bu deneyimlerle ilgili koşulları anlamanızı da kolaylaştırıyoruz.

Doğrudan ürün satan web siteleri için uygunluk kapsamının genişletilmesi

Google, alışveriş yapanlara arama sonuçlarında zengin ürün deneyimlerini bir süredir sunmaktaydı. Bu deneyimleri web sitesi sahipleri için daha erişilebilir hale getirmek isteyen Google, yapılandırılmış veri uygulayan web sitelerinin uygunluk kapsamını genişletmiştir. Web sitesi sahipleri için iki geniş deneyim kategorisi mevcuttur:

  • Alışveriş yapanların, siteden ürün satın almasına olanak tanıyan web sayfaları için satıcı listeleme deneyimleri.
  • Ürün bilgilerinin yer aldığı daha geniş bir web sayfası grubu (ürün satan, ürün yorumları yayınlayan ve/veya diğer sitelerden bilgi toplayan sayfalar dahil) için ürün snippet'leri.

Başlangıçta, Google arama sonuçlarındaki ürün snippet'leri birincil olarak schema.org Product yapılandırılmış verileriyle destekleniyordu. Satıcı listeleme deneyimleri ise birincil olarak Google Merchant Center feed'inden alınan ürün ayrıntılarıyla destekleniyordu. Artık satıcılar, Google Merchant Center hesabı olmadan web sayfalarında ürün verileri sağlayarak satıcı listeleme deneyimlerine uygun olabilir. Bu uygunluk durumundaki iyileştirmenin gerçekleşmesinde kısmen giysi bedenleri ve enerji verimliliği derecelendirmeleri gibi alanlar için schema.org'da ürünle ilgili özellikler ve türlerde yapılan son kapsam genişletmeleri etkili olmuştur.

Yapılandırılmış veri ekledikten sonra aşağıdaki deneyimlere uygun olabilirsiniz.

Satıcı listeleme deneyimlerinde Alışveriş Bilgi paneli ve Popüler Ürünler gibi gelişmiş deneyimlerin yanı sıra Google Görseller ve Google Lens'te alışveriş deneyimleri sunulmaktadır. Satıcı listelemeleri ve ürün snippet'leri için gerekli olan yapılandırılmış veriler, Product yapılandırılmış verileri dokümanlarımızda açıklanmaktadır.

Arama sonuçlarında ürün snippet'i örneği
Şekil 2. Arama sonuçlarında ürün snippet'i örneği