Co właściciele witryn powinni wiedzieć o podstawowej aktualizacji Google z sierpnia 2019 roku

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Czwartek, 1 sierpnia 2019 r.

Każdego dnia Google wprowadza zazwyczaj przynajmniej 1 zmianę, która ma na celu poprawę wyników wyszukiwania. Zmiany te są w większości niezauważalne, ale pomagają nam stale ulepszać naszą usługę.

Czasami jednak aktualizacje mogą być bardziej istotne. Staramy się informować o nich, gdy mamy do przekazania ważne informacje, które mogą przydać się właścicielom witryn, autorom treści i innym osobom. Na przykład „aktualizację dotyczącą szybkości” (Speed Update) zapowiedzieliśmy kilka miesięcy wcześniej i przekazaliśmy cenne wskazówki.

Kilka razy w roku wprowadzamy w naszych systemach i algorytmach wyszukiwania znaczące zmiany, które określamy jako „główne aktualizacje”. Wdrażamy je, aby zgodnie z naszą misją prezentować użytkownikom trafne i wiarygodne treści. Główne aktualizacje mogą mieć też wpływ na Google Discover.

Zapowiadamy główne aktualizacje o szerokim zakresie działania, ponieważ zwykle ich efekty są bardziej zauważalne. Niektóre witryny mogą odnotować w ich czasie spadek lub wzrost liczby wizyt. Zdajemy sobie sprawę, że właściciele witryn, w których występują spadki, mogą szukać rozwiązania problemu. Dlatego chcemy zadbać o to, żeby nie próbowali naprawiać niczego po omacku. (Tym bardziej, że czasem nawet nie ma potrzeby, żeby cokolwiek naprawiać).

Główne aktualizacje i ponowna ocena treści

Po wprowadzeniu głównej aktualizacji niektóre strony mogą mieć nieco gorsze wyniki – nie wynika to z ich działania. Nie naruszają one naszych wskazówek dla webmasterów ani nie są objęte ręcznymi lub algorytmicznymi działaniami, jak to bywa w przypadku rzeczywistych naruszeń. W ramach głównych aktualizacji nie skupiamy się na konkretnych stronach ani witrynach. Celem zmian jest ogólna poprawa sposobu, w jaki nasze systemy oceniają treści. W wyniku tych zmian strony, które były wcześniej niedoceniane, mogą być wyżej w rankingu.

Aby zrozumieć działanie głównych aktualizacji, wyobraź sobie, że tworzysz listę 100 najlepszych filmów w 2015 roku. Odświeżasz ją w 2019 roku. To naturalne, że lista się zmieni. Przez ten czas pojawiły się nowe, świetne filmy, które warto na niej uwzględnić. Być może ponownie ocenisz też niektóre filmy i stwierdzisz, że zasługują na wyższą pozycję na liście.

Lista ulega zmianom i to, że jakiś film spadł niżej, nie oznacza, że jest słaby. Po prostu inne bardziej zasługują na uznanie.

Najważniejsze są treści

Strony, które po głównej aktualizacji znajdują się niżej w rankingu, nie wymagają naprawy. Rozumiemy jednak, że właściciele witryn, które po wprowadzeniu głównej aktualizacji mają gorsze statystyki, nadal mogą myśleć, że muszą coś zrobić. Zalecamy, aby skupić się na dostarczaniu jak najlepszych treści. To właśnie jakość treści jest najważniejsza dla naszych algorytmów.

Jeśli uważasz, że Twoje materiały są wysokiej jakości, na początek przypomnij sobie nasze wcześniejsze wskazówki dotyczące sposobu samodzielnej oceny treści. Dodaliśmy do nich nowe pytania, które warto sobie zadać.

Pytania dotyczące treści i jakości

 • Czy treść zawiera oryginalne informacje, raporty, badania lub analizy?
 • Czy treść zawiera istotny, pełny lub wszechstronny opis tematu?
 • Czy treść zawiera wnikliwą analizę lub interesujące informacje, które nie są oczywiste?
 • Jeśli treść czerpie z innych źródeł, czy nie jest po prostu ich skopiowaną lub przeredagowaną wersją? Czy stanowi dodatkową wartość i jest oryginalna?
 • Czy nagłówek lub tytuł strony są opisowe i dobrze podsumowują treść?
 • Czy nagłówek lub tytuł strony nie są przekoloryzowane albo zbyt szokujące?
 • Czy jest to strona, którą chce się dodać do zakładek, udostępnić znajomym lub polecić?
 • Czy ta treść mogłaby zostać wydrukowana lub zacytowana w czasopiśmie, encyklopedii lub książce?

Pytania dotyczące wiarygodności

 • Czy zawarte w treści informacje są przedstawione w sposób wiarygodny – czyli z uwzględnieniem źródeł, dowodów posiadanej wiedzy, informacji o autorze treści lub o witrynie, w której jest publikowana, np. w postaci linków do strony o autorze lub strony z informacjami o danej witrynie?
 • Czy jeśli sprawdzisz witrynę, w której znajduje się treść, odniesiesz wrażenie, że cieszy się ona zaufaniem lub jest uznawana za wiarygodne źródło informacji z danej dziedziny?
 • Czy ta treść została napisana przez eksperta lub entuzjastę, który dobrze zna dany temat?
 • Czy w treści znajdują się błędy merytoryczne, które można łatwo zweryfikować?
 • Czy możesz polegać na tej treści w kwestiach związanych z Twoimi finansami lub Twoim życiem?

Pytania dotyczące kwestii redakcyjno-produkcyjnych

 • Czy treść zawiera błędy ortograficzne lub stylistyczne?
 • Czy treść została dobrze zredagowana, czy raczej wygląda niechlujnie lub jak przygotowana naprędce?
 • Czy treść jest produkowana masowo przez dużą liczbę autorów lub zleceniobiorców? Czy jest ona rozpowszechniona w dużej sieci witryn, przez co poszczególnym stronom lub witrynom nie poświęca się dość uwagi?
 • Czy treść zawiera dużo reklam, które odciągają uwagę od głównej zawartości strony lub utrudniają odbiór materiału?
 • Czy treść wygląda dobrze na urządzeniach mobilnych?

Pytania porównawcze

 • Czy treść wnosi coś szczególnego w porównaniu z innymi stronami w wynikach wyszukiwania?
 • Czy treść wydaje się być związana z faktycznymi zainteresowaniami czytelników witryny, czy też jest generowana na podstawie prób odgadnięcia, jakie zagadnienia mogą mieć wysoki ranking w wyszukiwarkach?

O obiektywną ocenę warto też poprosić zaufaną osobę niezwiązaną z witryną.

Zastanów się również nad przeprowadzeniem audytu dotyczącego ewentualnych gorszych statystyk. W przypadku których stron i rodzajów wyszukiwań były one najbardziej widoczne? Przyjrzyj się im uważnie, aby zrozumieć, jak są oceniane w odniesieniu do powyższych pytań.

Wytyczne dla testerów jakości i koncepcja E-A-T

Cenne wskazówki dotyczące treści znajdziesz w naszych wytycznych dla testerów jakości wyszukiwarki (tylko w języku angielskim). Testerzy to osoby, które przekazują nam swoje spostrzeżenia na temat tego, czy nasze algorytmy zwracają dobre wyniki. W ten sposób możemy potwierdzić skuteczność wprowadzanych przez nas zmian.

Pamiętaj, że testerzy wyszukiwarki nie mają wpływu na pozycje stron w rankingu. Pozyskane od testerów informacje nie są bezpośrednio wykorzystywane w naszych algorytmach rankingowych. Używamy ich raczej w taki sam sposób, jak restauracje wykorzystują opinie klientów. Między innymi dzięki tym informacjom możemy ustalić, czy nasze systemy działają prawidłowo.

Jeśli zrozumiesz, co testerzy uznają za treść wysokiej jakości, być może uda Ci się ulepszyć swoje materiały. To z kolei może poprawić pozycję Twojej strony w wyszukiwarce.

Testerzy są w szczególności szkoleni, aby oceniać, czy treść jest zgodna z E-A-T, czyli założeniami dotyczącymi wiarygodności i kompetencji. Ten angielski akronim oznacza wiedzę (Expertise), wiarygodność (Authoritativeness) i zaufanie (Trustworthiness). Dzięki tym wytycznym możesz się dowiedzieć, jak wypada Twoja treść pod względem jakości z perspektywy E-A-T, i co możesz poprawić.

Oto kilka artykułów (w j. angielskim), w których osoby spoza Google opisały, jak sugerowały się tymi wytycznymi:

Podając te linki, nie polecamy konkretnych firm i usług związanych z SEO ani przedstawionych w nich ogólnych wskazówek dotyczących SEO. Uznaliśmy po prostu, że te artykuły są dobrym punktem wyjścia dla osób, które chcą zrozumieć, jak ocenić swoje treści pod kątem E-A-T.

Odzyskiwanie pozycji w rankingu i inne wskazówki

Często po głównej aktualizacji pada pytanie o czas potrzebny do odzyskania pozycji w wyszukiwarce Google przez witrynę z poprawioną treścią.

Główne aktualizacje o szerokim zakresie wprowadzamy zwykle co kilka miesięcy. Treść, na którą wpłynęła jedna z tych zmian, może nie odzyskać swojej pozycji w rankingu (mimo dokonania poprawek) aż do momentu wprowadzenia kolejnej dużej aktualizacji.

Stale aktualizujemy nasze algorytmy wyszukiwania, m.in. w ramach mniejszych głównych aktualizacji. Nie ogłaszamy wszystkich tych zmian, ponieważ przeważnie nie są one zauważalne dla ogółu użytkowników. Mimo to ich wprowadzenie może sprawić, że ulepszona treść odzyska swoją pozycję.

To, że właściciel witryny dokona poprawek, nie gwarantuje, że witryna odzyska swoją pozycję. Strony nie mają też żadnego stałego ani gwarantowanego miejsca w wynikach wyszukiwania. Jeśli jakaś treść zasługuje na wyższą pozycję w rankingu, nasze systemy ją przyznają.

Co ważne, takie wyszukiwarki jak Google nie analizują treści w ten sam sposób co ludzie. Zamiast tego szukamy czynników związanych z treścią, aby zrozumieć, jak mają się one do sposobu oceny trafności przez ludzi. Połączenie stron to jeden ze znanych czynników, które bierzemy pod uwagę. Uwzględniamy jednak znacznie więcej aspektów – których nie ujawniamy, aby dbać o uczciwość wyników.

Przed opublikowaniem głównej aktualizacji testujemy ją. Gromadzimy na przykład opinie wspomnianych już testerów jakości wyszukiwarki, aby sprawdzić, czy przypisujemy czynnikom odpowiednią wagę.

Oczywiście poprawki nigdy nie są idealne, dlatego stale aktualizujemy naszą wyszukiwarkę. Zbieramy więcej opinii, przeprowadzamy więcej testów i nieustannie pracujemy nad poprawą naszych systemów rankingowych. W ten sposób treść może w przyszłości odzyskać pozycję w rankingu, nawet jeśli jej właściciel niczego nie zmieni. W takich sytuacjach nasze kolejne poprawki mogą wiązać się z korzystniejszą oceną treści.

Mamy nadzieję, że przedstawione tu wskazówki okażą się pomocne. Wiele porad na temat tworzenia wysokiej jakości treści zawierają też materiały, które udostępniamy w Centrum wyszukiwarki Google. Są to m.in. narzędzia, strony pomocy i fora.