Galeria elementów wizualnych w wyszukiwarce Google

Elementy wizualne to elementy składowe strony wyników wyszukiwania Google, którą użytkownik może wyświetlić lub z niej skorzystać. Galeria elementów wizualnych to ilustrowany przewodnik po najpopularniejszych elementach interfejsu wyszukiwarki Google: wyjaśnia, jak wyglądają te elementy, jak się nazywają i czy możesz zoptymalizować witrynę dla każdego z nich.

Anatomia strony wyników wyszukiwania Google

Strona wyników wyszukiwania Google zawiera zestaw różnych typów wizualnych wyników wyszukiwania, a każdy wynik wyszukiwania ma własny zestaw możliwych wizualnych elementów podrzędnych. Na przykład wynik tekstowy sam w sobie jest elementem wizualnym i zawiera różne wizualne elementy podrzędne, takie jak atrybucja, link z tytułem czy krótki opis.

Wygląd elementów wizualnych z czasem może się zmieniać, a wynik może być różny w zależności od tego, czy używasz komputera czy telefonu, w jakim kraju się znajdujesz, w jakim języku wpisujesz zapytanie i od wielu innych czynników. Oto najczęstsze typy elementów wizualnych, które mogą pojawiać się w wyszukiwarce Google:

Ilustracja przedstawiająca stronę wyników wyszukiwania Google z objaśnieniami najpopularniejszych typów wyników wyszukiwania: wyniku tekstowego, wyniku z elementami rozszerzonymi, wyniku wyszukiwania obrazu, wyniku wyszukiwania filmu i funkcji eksploracji.

Wynik tekstowy

Wynik z elementami rozszerzonymi

Wynik wyszukiwania obrazu

Wyniki wyszukiwania filmu

Funkcje eksploracji

Popularne typy elementów wizualnych w wynikach wyszukiwania

Wynik tekstowy

Wynik w wyszukiwarce Google określony na podstawie tekstowej zawartości strony. Dowiedz się więcej o elementach wizualnych w wynikach tekstowych.

Wynik z elementami rozszerzonymi

Wynik, który zwykle wykorzystuje uporządkowane dane w znacznikach strony do wyświetlania elementów graficznych lub interaktywnych. Zapoznaj się z listą funkcji uporządkowanych danych.

Wynik wyszukiwania obrazu

Wynik na podstawie obrazu umieszczonego na danej stronie internetowej. Prawdopodobieństwo, że wynik wyszukiwania obrazu się wyświetli, jest większe w przypadku zapytań dotyczących obrazów. Dowiedz się więcej o elementach wizualnych w wynikach wyszukiwania obrazu.

Wynik wyszukiwania filmu

Wynik na podstawie filmu umieszczonego na danej stronie internetowej. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że wynik wyszukiwania filmu będzie wyświetlany w przypadku zapytań o filmy. Dowiedz się więcej o elementach wizualnych w wyniku wyszukiwania filmu.

Funkcje eksploracji

Funkcja, która pomaga użytkownikom poszerzyć i zawęzić wyniki wyszukiwania. Dowiedz się więcej o funkcjach eksploracji.

Atrybucja

Atrybucja opisuje źródło wyniku wyszukiwania i może wyświetlać się w przypadku różnych typów wyników wyszukiwania, w tym wyszukiwania tekstu, obrazów i filmów. Atrybucja może zawierać różne aspekty źródła, takie jak nazwa witryny, favikona i adres URL strony internetowej.

Ilustracja przedstawiająca atrybucję wyniku tekstowego w wyszukiwarce Google z objaśnieniami dotyczącymi określonych elementów wizualnych atrybucji, w tym favikony, nazwy witryny, widocznego adresu URL, domeny i menu nawigacyjnego

Favikona

Nazwa witryny

Wyświetlany URL

Domena

Menu nawigacyjne

Elementy wizualne atrybucji

Favikona

Mała ikona powiązana z witryną. Dowiedz się, jak udostępnić favikonę.

Nazwa witryny

Nazwa witryny. Dowiedz się, jak podać nazwę witryny z uporządkowanymi danymi.

Wyświetlany URL

Adres URL strony w czytelnym formacie. Wyświetlany adres URL składa się z 2 części: domeny i menu nawigacyjnego.

Domena

Adres witryny określony przez nazwę domeny. Jest to nazwa wybrana podczas konfigurowania witryny (na przykład example.com).

Ścieżka, która pokazuje pozycję strony w hierarchii witryny. Dowiedz się, jak określić ścieżkę za pomocą uporządkowanych danych menu nawigacyjnego.

Wynik tekstowy

Wynik tekstowy (nazywany wcześniej „wynikiem internetowym” lub „zwykłym niebieskim linkiem”) to wynik w wyszukiwarce Google, który jest oparty na tekstowej zawartości strony. Zawiera takie elementy wizualne jak atrybucja, link z tytułem i krótki opis.

Wynik tekstowy może też zawierać dodatkowe elementy wizualne, takie jak atrybuty rozszerzone lub grupa linków do podstron. Pamiętaj, że konkretny wynik tekstowy może się różnić w zależności od wielu czynników, np. używanego urządzenia, wyszukiwanego hasła i używanego języka. Nie zobaczysz wyniku tekstowego zawierającego wszystkie możliwe elementy wizualne.

Ilustracja przedstawiająca wynik tekstowy w wyszukiwarce Google z objaśnieniami oznaczającymi konkretne elementy wizualne wyniku tekstowego i linkiem do dodatkowych informacji o tym, jak sterować tymi elementami.

Atrybucja

Link z tytułem

Krótki opis

Data publikacji

Link do podstrony

Grupa linków do podstron

Elementy wizualne wyniku tekstowego

Atrybucja

Informacje o źródle strony internetowej. Dowiedz się, jak kontrolować atrybucję.

Tytuł wyniku wyszukiwania w wyszukiwarce Google i w innych usługach (np. w Wiadomościach Google), który prowadzi do strony internetowej. Dowiedz się, jak wpływać na linki z tytułami.

Krótki opis

Opis lub podsumowanie wyniku wyszukiwania w wyszukiwarce Google i w innych usługach (np. w Wiadomościach Google). Dowiedz się, jak zarządzać krótkimi opisami.

Data publikacji

Oszacowania przez Google data aktualizacji lub publikacji strony internetowej. Dowiedz się, jak podać datę publikacji.

Co najmniej 2 linki z tej samej domeny lub jej wariantów, które zostały pogrupowane w wyniku tekstowym. Mogą to być na przykład inne strony w tej domenie, nagłówki lub kotwice na danej stronie.

Grupa linków do podstron zawiera co najmniej 2 linki do podstron:

Pojedynczy link w grupie linków do podstron. Linki do podstron są zautomatyzowane, ale istnieją sprawdzone metody zwiększania jakości.

Obraz w wyniku tekstowym

Obraz w wyniku tekstowym to najbardziej odpowiedni obraz z danej strony internetowej dla danego zapytania. Kliknięcie go powoduje przejście do strony, na której jest on umieszczony. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że obraz w wyniku tekstowym pojawi się w przypadku zapytań związanych z wyszukiwaniem obrazu.

Aby zoptymalizować witrynępod kątem obrazów w tekstowych wynikach wyszukiwania, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi SEO obrazów.

Ilustracja przedstawiająca wynik tekstowy w wyszukiwarce Google z objaśnieniem, który element jest obrazem w tekstowym wyniku wyszukiwania, czyli małym obrazem podglądu czerwonego tulipana

Obraz w wyniku tekstowym

Atrybuty rozszerzone

Atrybuty rozszerzone to co najmniej 1 wiersz z dodatkowymi informacjami o stronie internetowej, takimi jak gwiazdki z opinii czy informacje z przepisu kulinarnego. Te informacje zazwyczaj pochodzą z uporządkowanych danych udostępnionych przez Ciebie.

Ilustracja przedstawiająca wynik tekstowy w wyszukiwarce Google z objaśnieniem informującym o tym, który element jest atrybutem rozszerzonym – jest to informacja o liczbie gwiazdek w opinii

Atrybuty rozszerzone

Grupa hosta

Ilustracja przedstawiająca grupę hosta w wyszukiwarce Google, która zawiera zgrupowane 2 wyniki tekstowe z tej samej witryny

Grupa hosta to co najmniej 2 kolejne wyniki tekstowe z tej samej witryny, które zostały zgrupowane, ponieważ są klasyfikowane pod kątem tego samego zapytania.

Nadal obowiązują tu sprawdzone metody dotyczące wyników tekstowych, ponieważ są to tylko 2 wyniki tekstowe zgrupowane razem. Zastanów się, czy chcesz kierować użytkowników na jedną z tych stron, a następnie ustaw tę stronę jako kanoniczną.

Wynik wyszukiwania obrazu

Wynik wyszukiwania obrazu to wynik oparty na obrazie umieszczonym na stronie internetowej. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że pojawi się w przypadku zapytań związanych z wyszukiwaniem obrazu. Aby zoptymalizować grafikę pod kątem wyników wyszukiwania obrazów, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi SEO obrazów.

Ilustracja przedstawiająca 4 obrazy króliczków w wyszukiwarce Google z objaśnieniami atrybucji i elementów wizualnych miniatur

Miniatura obrazu

Atrybucja

Elementy wizualne wyniku wyszukiwania obrazu

Miniatura obrazu

Miniatura zindeksowanego obrazu umieszczonego na stronie internetowej. Dotknięcie lub kliknięcie przenosi użytkownika na stronę, na której umieszczony jest obraz. Aby zoptymalizować grafikę pod kątem wyników wyszukiwania obrazów, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi SEO obrazów.

Atrybucja

Informacje o źródle strony internetowej, na której jest umieszczony obraz. Dowiedz się, jak kontrolować atrybucję.

Wynik wyszukiwania filmu

Wynik wyszukiwania filmu to wynik oparty na filmie umieszczonym na stronie internetowej. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że pojawi się w przypadku zapytań związanych z wyszukiwaniem filmów. Aby zoptymalizować witrynę pod kątem wyników wyszukiwania filmów, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi filmów.

Ilustracja pokazująca wygląd wyniku wyszukiwania filmu w wyszukiwarce Google z objaśnieniami atrybucji, linku z tytułem, daty przesłania i elementów wizualnych miniatury filmu

Miniatura filmu

Link z tytułem

Atrybucja

Data przesłania

Elementy wizualne wyniku wyszukiwania filmu

Miniatura filmu

Miniatura zindeksowanego filmu umieszczonego na stronie internetowej. Dotknięcie lub kliknięcie przenosi użytkownika na stronę, na której umieszczony jest film. Dowiedz się, jak określić miniaturę filmu.

Link z tytułem strony docelowej z filmem. Dowiedz się, jak wpływać na linki z tytułami.

Atrybucja

Informacje o źródle strony docelowej z filmem. Dowiedz się, jak kontrolować atrybucję.

Data przesłania

Data publikacji filmu podana w jego metadanych. Dowiedz się więcej o optymalizacji filmów.

Funkcje eksploracji

Funkcje eksploracji umożliwiają użytkownikom przeglądanie większej liczby pytań lub wyszukiwań związanych z ich oryginalnym zapytaniem („Podobne pytania”). Nie masz wpływu na to, co się wyświetla, jednak warto zwracać uwagę na podobne zapytania, gdy zastanawiasz się nad tematami do swojej witryny.

Ilustracja pokazująca, jak może wyglądać grupa podobnych wyszukiwań w wyszukiwarce Google, która pokazuje serię powiązanych tematów wyszukiwanych przez innych użytkowników

Grupa podobnych wyszukiwań to zbiór podobnych wyszukiwań przeprowadzonych przez innych użytkowników. Kliknięcie podobnego wyszukiwania powoduje przejście na inną stronę wyników wyszukiwania. Wyszukiwania te są generowane automatycznie na podstawie początkowego zapytania i innych zapytań użytkowników.

Ilustracja pokazująca, jak może wyglądać grupa podobnych pytań w wyszukiwarce Google. WIdać serię pytań związanych z tym, czego początkowo szukał użytkownik

Grupa podobnych pytań to zbiór pytań związanych z tym, czego użytkownik szukał początkowo („Podobne pytania”). Gdy użytkownik rozwinie pytanie, wyświetli się fragment z odpowiedzią. Dowiedz się, jak zarządzać fragmentami z odpowiedzią.