Podawanie nazwy witryny wyszukiwarce Google

Gdy Google uwzględnia stronę w wynikach wyszukiwania, wyświetla nazwę witryny, z której ona pochodzi. To tzw. nazwa witryny. Google automatycznie ustala nazwę witryny na podstawie wielu różnych źródeł. Możesz określić swoje preferencje, dodając uporządkowane dane WebSite. Pamiętaj, że nazwa witryny różni się od linków z tytułami na poszczególnych stronach (te linki dotyczą danej strony internetowej, a nazwa witryny dotyczy całej witryny).

Nazwa witryny w wynikach wyszukiwania Google

Dostępność funkcji

Nazwy witryn wyświetlają się w wynikach wyszukiwania Google w ten sposób:

 • W przypadku wyszukiwań w języku angielskim, francuskim, niemieckim i japońskim
 • W przypadku witryn na poziomie domeny zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach
 • Witryny na poziomie subdomeny na urządzeniu mobilnym

Tworzenie nazw witryn w wyszukiwarce Google

Google tworzy nazwy witryn na stronie wyników wyszukiwania Google w sposób całkowicie automatyczny, biorąc pod uwagę zarówno treść witryny, jak i odwołania do niej w innych miejscach w internecie. Nazwa witryny ma jak najlepiej przedstawiać i opisywać źródło każdego wyniku.

Do automatycznego określania nazw witryn wyszukiwarka Google wykorzystuje wiele źródeł ze strony głównej witryny. Oto niektóre z nich:

Nie zmieniamy ręcznie nazw poszczególnych witryn, ale zawsze staramy się, żeby były one jak najbardziej dokładne. Możesz nam pomóc poprawić jakość wyświetlanych nazw witryn, dodając uporządkowane dane WebSite.

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowy przewodnik dotyczący dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Przestrzegaj wskazówek.
 2. Dodaj właściwości wymagane do strony głównej witryny w formacie JSON-LD, RDFa lub mikrodanych. Nie musisz umieszczać tych znaczników na każdej stronie witryny. Wystarczy, że dodasz je do strony głównej.

  JSON-LD

  <html>
   <head>
    <title>Example: A Site about Examples</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
     "@context" : "https://schema.org",
     "@type" : "WebSite",
     "name" : "Example",
     "url" : "https://example.com/"
    }
   </script>
   </head>
   <body>
   </body>
  </html>

  Mikrodane

  <html>
   <head>
    <title>Example: A Site about Examples</title>
   </head>
   <body>
   <div itemscope itemtype="https://schema.org/WebSite">
    <meta itemprop="url" content="https://example.com/"/>
    <meta itemprop="name" content="Example"/>
   </div>
   </body>
  </html>
      
 3. Jeśli chcesz podać alternatywną wersję nazwy witryny (np. akronim lub krótszą nazwę), dodaj właściwość alternateName. Jest to opcjonalne.

  JSON-LD

  <html>
   <head>
    <title>Example: A Site about Examples</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
     "@context" : "https://schema.org",
     "@type" : "WebSite",
     "name" : "Example Company",
     "alternateName" : "EC",
     "url" : "https://example.com/"
    }
   </script>
   </head>
   <body>
   </body>
  </html>

  Mikrodane

  <html>
   <head>
    <title>Example: A Site about Examples</title>
   </head>
   <body>
   <div itemscope itemtype="https://schema.org/WebSite">
    <meta itemprop="url" content="https://example.com/"/>
    <meta itemprop="name" content="Example Company"/>
    <meta itemprop="alternateName" content="EC"/>
   </div>
   </body>
  </html>
      
 4. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, aby zobaczyć, jak Google widzi stronę. Upewnij się, że Twoja strona główna jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona działa prawidłowo, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresu URL.

Wytyczne

Aby pomóc Google w lepszym poznaniu nazwy Twojej witryny, postępuj zgodnie z podstawowymi zasadami wyszukiwania, ogólnymi wytycznymi dotyczącymi uporządkowanych danych oraz z tymi wskazówkami technicznymi i wskazówkami dotyczącymi treści:

Wskazówki techniczne

 • Obecnie wyszukiwarka Google obsługuje tylko 1 nazwę witryny na daną witrynę, gdzie witryna jest zdefiniowana przez domenę lub subdomenę. Wyszukiwarka Google nie obsługuje nazw witryn na poziomie podkatalogu. Pamiętaj, że nazwy subdomen zaczynające się od www lub m są zwykle uznawane za równoważne.
  Obsługiwane: https://example.com (strona główna na poziomie domeny)
  Obsługiwane: https://www.example.com (uznawane też za stronę główną na poziomie domeny)
  Obsługiwane: https://m.example.com (uznawane też za stronę główną na poziomie domeny)
  Obsługiwane: https://news.example.com (to jest strona główna na poziomie subdomeny)
  Nieobsługiwane: https://example.com/news (to jest strona główna na poziomie podkatalogu)
 • Uporządkowane dane WebSite muszą znajdować się na stronie głównej witryny. Strona główna oznacza główny identyfikator URI na poziomie domeny lub subdomeny. Na przykład https://example.com jest stroną główną domeny, a https://example.com/de/index.html – nie jest stroną główną. Uwaga: jeśli na stronie głównej subdomeny nie ma żadnych uporządkowanych danych, jako nazwę zastępczą dla subdomeny możesz użyć nazwy witryny na poziomie domeny.
 • Strona główna musi być możliwa do zindeksowania przez Google (czyli nie może być zablokowana dla Googlebota). Jeśli nie mamy dostępu do treści na stronie głównej, być może nie uda nam się wygenerować nazwy witryny.
 • Jeśli masz zduplikowane strony główne o tej samej treści (np. z protokołem HTTP i HTTPS oraz z przedrostkiem www i bez niego), upewnij się, że używasz tych samych uporządkowanych danych na wszystkich duplikatach stron, a nie tylko na stronie kanonicznej.
 • Jeśli implementujesz już uporządkowane dane WebSite na potrzeby funkcji pola wyszukiwania z linkami do podstron, pamiętaj o zagnieżdżeniu właściwości nazwy witryny w tym samym węźle. Inaczej mówiąc: jeśli nie musisz, nie twórz na stronie głównej dodatkowych bloków uporządkowanych danych WebSite. Oto przykład uporządkowanych danych WebSite w przypadku nazwy witryny i pola wyszukiwania z linkami do podstron:
  <html>
   <head>
    <title>Example: A Site about Examples</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
     "@context" : "https://schema.org",
     "@type" : "WebSite",
     "name" : "Example Company",
     "alternateName" : "EC",
     "url" : "https://example.com/",
     "potentialAction": {
      "@type": "SearchAction",
      "target": {
       "@type": "EntryPoint",
       "urlTemplate": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}"
      },
      "query-input": "required name=search_term_string"
     }
    }
   </script>
   </head>
   <body>
   </body>
  </html>

Wskazówki dotyczące treści

 • Wybierz unikalną nazwę, która dokładnie odzwierciedla charakter Twojej witryny. Nie wybieraj nazwy, która jest używana w innej witrynie, ponieważ może to wprowadzać użytkowników w błąd. Wybrana nazwa musi być zgodna z polityką treści w wyszukiwarce.
 • Używaj zwięzłej, powszechnie znanej nazwy witryny (np. „Google”, a nie „Google, Inc”). Chociaż nazwa witryny może mieć nieograniczoną długość, na niektórych urządzeniach długie nazwy witryn mogą zostać skrócone. Jeśli masz nazwę alternatywną, która jest powszechnie znana, możesz użyć właściwości alternateName, aby ją określić (dotyczy to na przykład akronimów).
 • Używaj spójnej nazwy witryny na stronie głównej. Nazwa witryny podana w uporządkowanych danych powinna być taka sama jak ta na stronie głównej, w elementach <title> i w innych źródłach, z których Google może pobrać nazwę Twojej witryny.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby wskazać Google preferowaną nazwę witryny, na stronie głównej witryny uwzględnij właściwości wymagane.

WebSite

Pełną definicję znaczników WebSite znajdziesz na schema.org/WebSite. W tabelach poniżej znajdziesz wymagane i zalecane właściwości, które obsługuje Google.

Właściwości wymagane
name

Text

Nazwa witryny. Sprawdź, czy nazwa jest zgodna ze wskazówkami dotyczącymi treści.

url

URL

Adres URL strony głównej witryny. Ustaw go jako kanoniczną stronę główną domeny lub subdomeny swojej witryny. Na przykład https://example.com/ lub https://news.example.com/.

Właściwości zalecane
alternateName

Text

Alternatywna nazwa witryny (np. powszechnie znany akronim lub jej krótsza nazwa). Sprawdź, czy nazwa jest zgodna ze wskazówkami dotyczącymi treści.

Rozwiązywanie częstych problemów

Oto najczęstsze problemy z nazwami witryn w wynikach wyszukiwania.

Częste problemy

Nazwa witryny jest nieprawidłowa lub ma nieprawidłowy format

Na przykład "Andorid" zamiast "Android".

Sprawdź, czy nazwa witryny podana w znacznikach na stronie głównej jest preferowaną nazwą witryny i czy jest zgodna z naszymi wskazówkami. Sprawdź, czy inne źródła na stronie głównej również używają preferowanej nazwy witryny.

Jeśli masz wiele wersji witryny, np. HTTP i HTTPS, upewnij się, że używasz tej samej nazwy witryny.

Zamiast nazwy witryny wyświetlany jest URL

Na przykład "android.com" lub "news.android.com" zamiast "Android".

Jeśli wyszukiwarka nie będzie mogła precyzyjnie określić nazwy witryny na podstawie metadanych strony głównej i innych sygnałów, może wyświetlić się skrócony adres URL. Upewnij się, że nazwa witryny jest zgodna ze wskazówkami dotyczącymi treści i jest poprawnie zaimplementowana za pomocą uporządkowanych danych.

Wynik przekierowuje na inną stronę

Jeśli strona przekierowuje na stronę widoczną dla Googlebota, nazwa witryny jest taka sama jak nazwa docelowej strony przekierowania. Jeśli strona przekierowuje na stronę, która jest niewidoczna dla Googlebota, nazwa witryny będzie odzwierciedlać nazwę strony źródłowej.

Upewnij się, że przekierowania działają zgodnie z oczekiwaniami i że Googlebot ma dostęp do docelowej strony przekierowania. Następnie poproś o ponowne zindeksowanie tej strony.

Rozwiązywanie problemów z uporządkowanymi danymi

Jeśli masz problem z zaimplementowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z poniższych rozwiązań.

Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal masz problemy, zadaj pytanie na Forum pomocy Centrum wyszukiwarki Google. Pomoże nam to w pracy nad ulepszeniami naszych systemów.