Ra mắt chính sách ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Thứ Hai, ngày 26 tháng 3 năm 2018

Hôm nay, chúng tôi xin thông báo rằng sau một năm rưỡi thử nghiệm và kiểm tra kỹ lưỡng, chúng tôi đã bắt đầu di chuyển những trang web tuân thủ các phương pháp hay nhất về việc ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động.

Tóm lược lại, hệ thống thu thập dữ liệu, lập chỉ mục và xếp hạng của chúng tôi thường sử dụng phiên bản cho máy tính của nội dung trên một trang và điều này có thể gây khó khăn cho người dùng tìm kiếm trên thiết bị di động vì phiên bản trên máy tính rất khác so với phiên bản trên thiết bị di động. Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động nghĩa là chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản cho thiết bị di động của trang để lập chỉ mục và xếp hạng, từ đó giúp người dùng (chủ yếu là người dùng thiết bị di động) tìm được nội dung mong muốn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng một chỉ mục duy nhất để phân phát kết quả tìm kiếm. Chúng tôi không có "chỉ mục ưu tiên thiết bị di động" riêng tách biệt với chỉ mục chính. Trước đây, chúng tôi lập chỉ mục bằng phiên bản dành cho máy tính, nhưng chúng tôi sẽ dần chuyển sang dùng phiên bản trên thiết bị di động của nội dung.

Chúng tôi sẽ thông báo cho những trang web đang tiến hành di chuyển sang chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động qua Search Console. Chủ sở hữu trang web sẽ thấy tốc độ thu thập dữ liệu của Smartphone Googlebot tăng lên đáng kể. Ngoài ra, Google sẽ cho thấy phiên bản dành cho thiết bị di động của trang trong kết quả của Tìm kiếm và trang được lưu vào bộ nhớ đệm của Google.

thông báo gửi cho chủ sở hữu trang web khi chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động được bật cho các trang web của họ

Để hiểu thêm về cách chúng tôi xác định nội dung của trang web dành cho thiết bị di động, hãy đọc tài liệu này. Tài liệu này diễn giải việc các trang web sử dụng thiết kế web đáp ứng hoặc phân phát động thường có thể chuyển sang chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động ngay. Đối với các trang web có cả trang AMP và trang không phải AMP, Google sẽ ưu tiên lập chỉ mục phiên bản cho thiết bị di động của trang không phải AMP.

Bạn không cần phải lo lắng về các trang chưa được di chuyển trong đợt đầu này. Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động là chính sách tập trung vào cách chúng tôi thu thập nội dung chứ không phải cách xếp hạng nội dung. Nội dung được thu thập qua chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động không có thêm lợi thế về thứ hạng so với nội dung dành cho thiết bị di động mà chúng tôi chưa thu thập theo cách này hoặc nội dung dành cho máy tính. Thêm vào đó, nếu bạn chỉ có nội dung dành cho máy tính thì nội dung của bạn vẫn sẽ tiếp tục nằm trong chỉ mục của chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến khích quản trị viên trang web tạo nội dung thân thiện với thiết bị di động. Chúng tôi đánh giá tất cả nội dung nằm trong chỉ mục của mình (dù là phiên bản dành cho máy tính hay thiết bị di động) để xác định mức độ thân thiện với thiết bị di động. Từ năm 2015, biện pháp này đã giúp được nội dung thân thiện với thiết bị di động hoạt động hiệu quả hơn cho người dùng tìm kiếm trên thiết bị di động. Thêm một thông tin liên quan, mới đây chúng tôi thông báo rằng kể từ tháng 7 năm 2018, nội dung tải chậm có thể hoạt động kém hiệu quả đối với cả người dùng tìm kiếm trên máy tính và thiết bị di động.

Sau đây là nội dung tóm lược:

  • Chúng tôi đang dần mở rộng phạm vi triển khai chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động. Các trang được lập chỉ mục theo cách này không có lợi thế về thứ hạng và việc lập chỉ mục tách biệt với quy trình đánh giá mức độ thân thiện với thiết bị di động.
  • Việc tạo nội dung thân thiện với thiết bị di động vẫn hữu ích đối với những người đang tìm cách cải thiện kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động.
  • Việc tạo nội dung tải nhanh vẫn hữu ích đối với những người đang tìm cách cải thiện khả năng phục vụ người dùng thiết bị di động và máy tính.
  • Như thường lệ, quy trình xếp hạng xem xét nhiều yếu tố. Có thể chúng tôi sẽ trình bày nội dung không thân thiện với thiết bị di động hoặc tải chậm nếu có nhiều tín hiệu khác xác định rằng đó là nội dung phù hợp nhất.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát và đánh giá kỹ lưỡng quá trình thay đổi này. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng truy cập diễn đàn Quản trị viên trang web hoặc tham gia các sự kiện công khai của chúng tôi.