Bảo trì: một số thẻ mở rộng cho sơ đồ trang web sẽ bị loại bỏ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022

Những năm qua, chúng tôi ra mắt một số thẻ và thuộc tính thẻ cho phần mở rộng sơ đồ trang web của Google, đặc biệt là các phần mở rộng Hình ảnhVideo. Hầu hết những thẻ này được thêm vào để giúp chủ sở hữu trang web dễ dàng hơn trong việc cung cấp dữ liệu cho Tìm kiếm.

Sau khi xem xét giá trị của những thẻ mở rộng sơ đồ trang web này của Google, chúng tôi quyết định chính thức ngừng sử dụng một số thẻ và thuộc tính, đồng thời xoá khỏi tài liệu của chúng tôi. Sau ngày 6 tháng 8 năm 2022, các thẻ không được dùng nữa sẽ không còn tác động gì đến việc lập chỉ mục và các tính năng của kết quả tìm kiếm.

Nếu là nhà phát triển trình bổ trợ sơ đồ trang web hoặc tự quản lý sơ đồ trang web, thì bạn không cần làm gì ngay; bạn có thể để nguyên các thẻ và thuộc tính này mà không gặp trở ngại gì. Sau này, có thể Search Console sẽ đưa ra cảnh báo sau khi những cập nhật này được đưa vào các phiên bản schema tiếp theo của các phần mở rộng Hình ảnhVideo.

Những thẻ và thuộc tính sau đây bị ảnh hưởng:

Phần mở rộng sơ đồ trang web Thẻ hoặc thuộc tính XML không còn dùng nữa Đề xuất
Sơ đồ trang web dành cho hình ảnh caption Làm theo các phương pháp hay nhất về hình ảnh.
geo_location
title
license
Sơ đồ trang web dành cho video category Làm theo các phương pháp hay nhất về video.
player_loc[@allow_embed]
player_loc[@autoplay]
gallery_loc
price[@all]
tvshow[@all]

Bằng việc đơn giản hoá phần mở rộng sơ đồ trang web, chúng tôi hy vọng bạn cũng có thể làm giảm độ phức tạp của cơ sở mã và nhìn chung thì sơ đồ trang web sẽ bớt lộn xộn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc bình luận, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi về sơ đồ trang web hoặc liên hệ với chúng tôi qua Twitter hoặc trong các diễn đàn của Trung tâm Tìm kiếm