Biblioteki klienta interfejsu Gmail API

Interfejs Gmail API jest oparty na protokole HTTP i JSON, więc każdy standardowy klient HTTP może wysyłać do niego żądania i analizować odpowiedzi.

Biblioteki klienta interfejsów API Google zapewniają jednak lepszą integrację języka, wyższy poziom bezpieczeństwa i obsługę wywołań, które wymagają autoryzacji użytkownika. Biblioteki klienta są dostępne w wielu językach programowania. Dzięki nim nie musisz ręcznie konfigurować żądań HTTP ani analizować odpowiedzi.

Go

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta interfejsu Gmail API dla języka Go (alfa). Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

Java

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Gmail API i korzystania z biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka Java. Więcej informacji znajdziesz w tych zasobach:

Dodawanie biblioteki klienta do projektu

Wybierz swoje środowisko kompilacji (Maven lub Gradle) z następujących kart:

JavaScript

Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

.NET

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Gmail API i korzystać z biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.

Node.js

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta interfejsu Gmail API dla środowiska Node.js. Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

Obj-C

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta interfejsu Gmail API dla języka Objective-C. Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

PHP

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta interfejsu Gmail API dla języka PHP (beta). Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

Python

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Gmail API za pomocą biblioteki klienta interfejsów API Google do języka Python. Więcej informacji znajdziesz w tych zasobach:

Wymagania systemowe

Instalowanie biblioteki klienta

Możesz użyć menedżera pakietów lub ręcznie pobrać i zainstalować bibliotekę klienta dla języka Python:

Instalacja zarządzana

Użyj pakietu pip lub setuptools do zarządzania instalacją. Być może najpierw trzeba będzie uruchomić sudo.

 • pip (preferowany):
  pip install --upgrade google-api-python-client
 • Setuptools:
  easy_install --upgrade google-api-python-client

Instalacja ręczna

 1. Pobierz najnowszą bibliotekę klienta dla języka Python
 2. Rozpakuj kod.
 3. Zainstaluj:
  python setup.py install

App Engine

Biblioteki klienta dla języka Python nie są instalowane w środowisku wykonawczym App Engine Python, więc trzeba je skopiować do aplikacji, tak jak biblioteki innych dostawców.

Ruby

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Gmail API i używać biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka Ruby. Więcej informacji znajdziesz w tych zasobach:

Instalowanie gemu google-api-client

W zależności od systemu może być konieczne dodanie do tych poleceń przedrostka sudo.

Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka Ruby, zainstaluj ją, używając elementu RubyGems:

gem install google-api-client

Jeśli masz już zainstalowany gem, zaktualizuj go do najnowszej wersji:

gem update -y google-api-client

Rozpoczynanie pracy z biblioteką klienta interfejsu API Google do języka Ruby

Informacje o tym, jak przesłać pierwszą prośbę, znajdziesz w przewodniku dla początkujących.