Program testowania aktualizacji dla deweloperów

Możesz zgłosić się do Programu testowania aktualizacji Google Workspace dla programistów, aby uzyskać wcześniejszy dostęp do niektórych funkcji. Funkcje w wersji przedpremierowej dla programistów są już na wczesnym etapie rozwoju, więc są gotowe do wdrożenia. Dzięki temu programowi możesz kształtować ostatnie etapy rozwijania funkcji na podstawie opinii, uzyskać wsparcie przedpremierowe oraz przygotować integrację do publicznego użytku w dniu wprowadzenia na rynek.

Regularnie sprawdzamy nowe aplikacje, by mieć pewność, że deweloperzy spełniają wymagania programu. Zaakceptowani chętni otrzymują potwierdzenie i dodatkowe informacje o tym, jak zacząć tworzyć aplikacje.

Aktywne wersje przedpremierowe dla programistów

Poniżej znajdziesz listę aktualnych funkcji w wersji testowej, w tym linki do dokumentacji oraz narzędzie do śledzenia problemów, w którym możesz zaproponować zmiany w funkcjach lub zgłosić błędy. Aby móc korzystać z tych funkcji, musisz uczestniczyć w Programie wersji przedpremierowej dla programistów.

  DODATKI    
  Dodatki do Google Workspace
  Zestaw UI do dodatków do Google Workspace (Gmail na iOS) Przesyłanie opinii
  Dodatki do Google Workspace wbudowane w każde środowisko wykonawcze są teraz obsługiwane w iOS Przesyłanie opinii
  CZAT    
  Interfejs Chat API
  Wspieranie listy* Dokumentacja Przesyłanie opinii
  Zaktualizuj subskrypcje Dokumentacja Przesyłanie opinii
  Importowanie do Google Chat danych z innych platform do przesyłania wiadomości Dokumentacja Przesyłanie opinii
  Interfejs użytkownika Google Chat i sposób UX
  Menu wielokrotnego wyboru dla wprowadzania wyboru Dokumentacja Przesyłanie opinii
  Karty Material Design w Google Chat na urządzeniach mobilnych Informacje o wersji Przesyłanie opinii

* Obsługuje opcję showGroups w wersji przedpremierowej dla programistów.

Zobacz ukończone wersje przedpremierowe dla programistów, które są teraz ogólnie dostępne

Zadawaj pytania i proś o aktualizacje projektu

Uczestnicy Programu testowania aktualizacji dla programistów korzystają z narzędzia do śledzenia problemów dla programistów, aby zadawać pytania na temat programu, dołączać do nowych wersji przedpremierowych dla programistów, prosić o aktualizacje członkostwa i dodawać projekty Google Cloud do listy dozwolonych. Nasz zespół rozpatruje zgłoszone problemy, podając dodatkowe informacje, starając się jak najszybciej.

Aby komunikować się z zespołem Programu podglądu dla programistów, skorzystaj z tych szablonów problemów:

Zgłoś się do programu

Prześlij poniższy formularz, aby wysłać swoje zgłoszenie do Programu testowania aktualizacji Google Workspace dla programistów.

Warunki programu podglądu dla programistów

(i) Wyrażam zgodę na kontakt ze strony Google w sprawie wszystkich obecnych i przyszłych funkcji programu, w tym możliwości marketingowych i badawczych.

(ii) Przyjmuję do wiadomości, że funkcje programu mogą nie być udostępniane w aplikacjach publicznych przed datą ogłoszenia ogólnej dostępności.

(iii) Rejestrując się w Programie testowania aktualizacji Google Workspace dla programistów lub korzystając z interfejsów API Google Workspace, innych usług dla deweloperów i powiązanego oprogramowania (łącznie nazywanych „interfejsami API”), akceptuję Warunki korzystania z interfejsów API Google.

(iv) Rozumiem, że do celów testowania nie mogę przyznawać dostępu użytkownikom spoza mojej domeny/firmy aplikacjom deweloperskim, które zostały utworzone przy użyciu interfejsów API przed opublikowaniem ogłoszenia w Google Analytics („Interfejsy API sprzed GA”), chyba że Google wyraźnie określi, że mogę poprosić o takie uprawnienia i mogę je przyznać mojemu kontu Workspace. W przypadku uzyskania zgody na publikację interfejsów API przed GA: (a) nie ma gwarancji, że takie interfejsy API zmienią się w GA, (b) takie interfejsy API przed GA mogą wpływać na poziom wydajności aplikacji dewelopera oraz (c) w pełni ponoszę ryzyko związane z udziałem w punktach (a) i (b) niniejszego akapitu.

(v) W niektórych przypadkach mogę przetestować określone funkcje Google jako użytkownik. Rozumiem, że w każdym takim przypadku do korzystania z tych Ofert przed GA mają zastosowanie Warunki dotyczące Ofert, które nie są ogólnodostępne, opisane w artykule 6 Szczegółowych warunków korzystania z usługi Google Workspace.

(vi) przyjmuję do wiadomości, że Google może wykorzystywać dane przesyłane, przechowywane, wysyłane lub odbierane za pomocą dowolnych interfejsów API przed GA w celu dostarczania, testowania, analizowania, opracowywania i ulepszania tych interfejsów API zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

(vii) Rozumiem, że jeśli używam interfejsów API sprzed GA w imieniu instytucji państwowej lub regulacyjnej (z wyłączeniem instytucji edukacyjnych), mogę używać wyłącznie danych testowych lub eksperymentalnych za pomocą interfejsów API sprzed GA oraz nie mogę używać żadnych „aktywnych” ani produkcyjnych danych do tych interfejsów API.

(viii) Rozumiem, że Interfejsy API PRZED GA SĄ DOSTARCZANE W AKTUALNEJ POSTACI BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ.

(ix) Rozumiem, że muszę co jakiś czas sprawdzać to zgłoszenie, ponieważ zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich aktualizacji, w tym aktualizacji zawartych w nim Warunków korzystania z usługi.