Omówienie integracji interfejsu Dysku

Interfejs Dysku Google to udostępniana przez Google aplikacja, która pozwala tworzyć, porządkować, odkrywać i udostępniać treści zapisane na Dysku Google. Aby korzystać z tych funkcji, możesz zintegrować aplikację z Dyskiem z interfejsem Dysku. Możesz przeprowadzić 2 integracje:

Przycisk „Nowy” w interfejsie Dysku

Jeśli chcesz, aby użytkownicy interfejsu Dysku mogli wywoływać aplikację w celu utworzenia pliku, zintegruj ją z przyciskiem „Nowy” w interfejsie Dysku.

Przycisk „Nowy” pozwala użytkownikom na tworzenie nowych aplikacji, w tym Dokumentów Google i Arkuszy Google.

Przycisk Nowy interfejs Dysku Google.
Ilustracja 1. używając przycisku „Nowy” w interfejsie Dysku.

Opcja menu „Otwórz za pomocą” w interfejsie Dysku

Jeśli chcesz, aby użytkownicy interfejsu Dysku mogli otwierać dokumenty w aplikacji, zintegruj ją z menu „Otwórz za pomocą” w interfejsie użytkownika Dysku.

Gdy użytkownik kliknie plik prawym przyciskiem w interfejsie Dysku, otworzy się menu kontekstowe. Menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zawiera element „Otwórz za pomocą”, który pozwala użytkownikowi wybrać aplikację, która chce otworzyć plik.

Interfejs Dysku Google z otwartą pozycją menu
Ilustracja 2. Opcja „Otwórz za pomocą” w interfejsie Dysku.

Instrukcje rozpoczynania integracji znajdziesz w artykule Konfigurowanie integracji interfejsu Dysku.