Programowanie w Google Workspace

Google Workspace obejmuje wiele różnych narzędzi i narzędzi dla deweloperów, dzięki którym możesz połączyć swoją usługę z Google Workspace lub rozszerzyć aplikacje dostępne w tej usłudze, takie jak Gmail, Dysk Google czy Google Chat. Każda aplikacja lub integracja Google Workspace ma własny projekt Google Cloud, w którym możesz konfigurować interfejsy API, konfigurować uwierzytelnianie i zarządzać wdrożeniami.

Omówienie interfejsu Google Workspace API w konsoli Google Cloud zawiera wiele typowych zadań interfejsu Google Workspace API, które możesz wykonać w innym miejscu konsoli Google Cloud. Interfejsy Google Workspace API są zebrane w jednym miejscu, dzięki czemu możesz wygodnie nimi zarządzać.

5 kroków do rozpoczęcia

  1. Utwórz projekt Google Cloud dla aplikacji, rozszerzenia lub integracji z Google Workspace.

  2. Włącz interfejsy API, których chcesz używać w projekcie Google Cloud.

  3. Dowiedz się, jak działa uwierzytelnianie i autoryzacja podczas programowania w Google Workspace.

  4. Skonfiguruj zgodę OAuth, aby umożliwić użytkownikom zrozumienie i zatwierdzenie dostępu aplikacji do ich danych.

  5. Utwórz dane logowania, aby uwierzytelnić użytkowników aplikacji lub konta usługi.