Programowanie w Google Workspace

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Google Workspace obejmuje wiele usług i narzędzi dla deweloperów, które pozwalają połączyć usługę z Google Workspace lub zwiększyć liczbę aplikacji Google Workspace takich jak Gmail, Dysk czy Google Chat. Każda aplikacja lub integracja Workspace ma własny projekt Google Cloud, w którym konfigurujesz interfejsy API, konfigurujesz uwierzytelnianie i zarządzasz wdrożeniami.

5 kroków do rozpoczęcia

  1. Utwórz projekt Google Cloud dla aplikacji, rozszerzenia lub integracji z Google Workspace.

  2. Włącz interfejsy API, których chcesz używać w projekcie Google Cloud.

  3. Dowiedz się, jak działa uwierzytelnianie i autoryzacja podczas programowania w Google Workspace.

  4. Skonfiguruj zgodę OAuth, aby mieć pewność, że użytkownicy rozumieją i zatwierdzają dostęp aplikacji do ich danych.

  5. Utwórz dane logowania, aby uwierzytelnić aplikację użytkownika lub konto usługi.