Włącz interfejsy API Google Workspace

Zanim zaczniesz korzystać z interfejsów API Google, musisz włączyć je w projekcie Google Cloud. Możesz włączyć 1 lub więcej interfejsów API w pojedynczym projekcie Google Cloud. Jeśli nie masz jeszcze projektu Google Cloud, utwórz projekt Cloud.

Aby włączyć interfejs API w projekcie Cloud:

konsola Google Cloud

  1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Więcej usług > Google Workspace > Biblioteka usług.

    Otwórz Bibliotekę usług

  2. Kliknij interfejs API, który chcesz włączyć.
  3. Kliknij Włącz.
  4. Aby włączyć więcej interfejsów API, powtórz te czynności.

Google Cloud CLI

  1. Zainstaluj lub otwórz interfejs wiersza poleceń (CLI) Google Cloud.
  2. Uruchom polecenie services enable, określając, którą usługę API chcesz włączyć.

    gcloud services enable API_SERVICE_ID

Interfejsy Google Workspace API

Użyj poniższych linków do konsoli Google Cloud lub interfejsu wiersza poleceń Google Cloud, aby włączyć określone interfejsy Google Workspace API w projekcie Cloud.

Włącz interfejs Admin SDK API
gcloud services enable admin.googleapis.com
Włącz interfejs Alert Center API
gcloud services enable alertcenter.googleapis.com
Włącz interfejs Apps Script API
gcloud services enable script.googleapis.com
Włącz CalDAV API
gcloud services enable caldav.googleapis.com
Włączanie interfejsu Calendar API
gcloud services enable calendar-json.googleapis.com
Włącz Chat API
gcloud services enable chat.googleapis.com
Włączanie interfejsu Classroom API
gcloud services enable classroom.googleapis.com
Włącz Cloud Identity API
gcloud services enable cloudidentity.googleapis.com
Włącz Cloud Search API
gcloud services enable cloudsearch.googleapis.com
Włącz interfejs Docs API
gcloud services enable docs.googleapis.com
Włącz interfejs Drive API
gcloud services enable drive.googleapis.com
Włącz interfejs Drive Activity API
gcloud services enable driveactivity.googleapis.com
Włącz interfejs Drive Labels API
gcloud services enable drivelabels.googleapis.com
Włącz interfejs Formularzy API
gcloud services enable forms.googleapis.com
Włącz interfejs Gmail API
gcloud services enable gmail.googleapis.com
Włącz interfejs Groups Migration API
gcloud services enable groupsmigration.googleapis.com
Włącz interfejs Groups Settings API
gcloud services enable groupssettings.googleapis.com
Włącz Google Workspace Add-ons API
gcloud services enable gsuiteaddons.googleapis.com
Włączanie interfejsu Google Keep API
gcloud services enable keep.googleapis.com
Włącz Enterprise License Manager API
gcloud services enable licensing.googleapis.com
Włącz interfejs Marketplace API
gcloud services enable appsmarket.googleapis.com
Włącz pakiet SDK Marketplace
gcloud services enable appsmarket-component.googleapis.com
Włączanie interfejsu People API
gcloud services enable people.googleapis.com
Włącz interfejs Postmaster Tool API
gcloud services enable gmailpostmastertools.googleapis.com
Włącz interfejs Seller API
gcloud services enable reseller.googleapis.com
Włącz interfejs Sheets API
gcloud services enable sheets.googleapis.com
Włącz interfejs Prezentacji API
gcloud services enable slides.googleapis.com
Włącz interfejs Tasks API
gcloud services enable tasks.googleapis.com
Włącz Vault API
gcloud services enable vault.googleapis.com

Następny krok

Dowiedz się, jak działa uwierzytelnianie i autoryzacja w przypadku interfejsów API Google Workspace.