Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Automatyczne zarządzanie alertami Google Workspace.

Zarządzaj alertami na temat potencjalnych problemów w domenie. Aplikacje, które tworzysz, mogą używać interfejsu Alert Center API do pobierania alertów i reagowania na nie. Aplikacje mogą również używać interfejsu API do tworzenia i pobierania opinii na temat alertów. Na przykład aplikacja do monitorowania może pobierać nowe alerty, nadawać im priorytety, a potem powiadamiać członków organizacji o konieczności podjęcia działania.
Centrum alertów Google zapewnia scentralizowany widok alertów dotyczących Twojej domeny.