Omówienie interfejsu Postmaster Tools API

Interfejs Postmaster Tools API umożliwia gromadzenie danych dotyczących zbiorczych e-maili wysyłanych do użytkowników Gmaila oraz importowanie danych do innych systemów lub scalanie ich z innymi systemami. Dane obejmują odsetek e-maili oznaczonych przez użytkownika jako spam oraz błędy dostarczania. Pełne wyjaśnienie wskaźników dostarczanych przez interfejs Postmaster Tools API znajdziesz w sekcji poświęconej panelom w artykule na temat narzędzi Postmaster Tools w Centrum pomocy.

Ogólne etapy implementacji

Aby użyć tego interfejsu API, wykonaj te ogólne czynności:

 1. Skonfiguruj domenę uwierzytelniania – DKIM (d=) lub SPF (domena ścieżki zwrotnej), która będzie używana do uwierzytelniania Twojego e-maila.
 2. Skonfiguruj interfejs API:
  1. Utwórz projekt.
  2. Włącz interfejs Postmaster Tools API.
  3. Skonfiguruj dane logowania dla interfejsu API.
  4. Utwórz token OAuth2.
 3. Używaj tokena i danych logowania OAuth2, aby wykonywać wywołania interfejsu API, w tym weryfikować domeny i pobierać wskaźniki.

Dalsze kroki

Aby skonfigurować domenę uwierzytelniania, przejdź do artykułu Konfigurowanie domeny uwierzytelniania.