Konfigurowanie domen uwierzytelniania

Instrukcje konfigurowania domen uwierzytelniania znajdziesz w sekcji Dodawanie domeny w artykule w Centrum pomocy narzędzi Postmaster Tools.

Następny krok

Aby skonfigurować interfejs Postmaster Tools API, przejdź do artykułu na temat konfigurowania interfejsu API .