Tworzenie projektu Google Cloud

Do korzystania z interfejsów Google Workspace API oraz tworzenia dodatków lub aplikacji do Google Workspace wymagany jest projekt Google Cloud. Ten projekt stanowi podstawę do tworzenia, włączania i używania wszystkich usług Google Cloud, w tym do zarządzania interfejsami API, włączania płatności, dodawania i usuwania współpracowników oraz zarządzania uprawnieniami.

Aby utworzyć projekt Google Cloud:

  1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Administracja > Utwórz projekt.

    Przejdź do tworzenia projektu

  2. W polu Nazwa projektu wpisz opisową nazwę projektu.

    Opcjonalnie: aby edytować identyfikator projektu, kliknij Edytuj. Po utworzeniu projektu nie można zmienić identyfikatora projektu, więc wybierz taki, który będzie Ci odpowiadać przez cały okres istnienia projektu.

  3. W polu Lokalizacja kliknij Przeglądaj, aby wyświetlić potencjalne lokalizacje projektu. Następnie kliknij Wybierz.
  4. Kliknij Utwórz. W ciągu kilku minut konsola otworzy stronę panelu, a Twój projekt zostanie utworzony w ciągu kilku minut.

Więcej informacji o projektach Google Cloud znajdziesz w artykule Tworzenie projektów i zarządzanie nimi.

Następny krok

Włącz interfejsy Google Workspace API w nowym projekcie Google Cloud.