Tworzenie projektu Google Cloud

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Aby korzystać z interfejsów API Google Workspace i tworzyć dodatki lub aplikacje Google Workspace, musisz mieć projekt Google Cloud. Ten projekt stanowi podstawę tworzenia, włączania i używania wszystkich usług Google Cloud, w tym zarządzania interfejsami API, włączania płatności, dodawania i usuwania współpracowników oraz zarządzania uprawnieniami.

Aby utworzyć projekt Google Cloud:

  1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Administracja > Utwórz projekt.

    Otwórz raport

  2. W polu Nazwa projektu wpisz nazwę opisową projektu.

    Opcjonalnie: aby edytować identyfikator projektu, kliknij Edit (Edytuj). Po utworzeniu projektu nie można go zmienić, więc wybierz identyfikator, który odpowiada Twoim potrzebom przez cały okres istnienia projektu.

  3. W polu Lokalizacja kliknij Przeglądaj, aby wyświetlić potencjalne lokalizacje projektu. Następnie kliknij Wybierz.
  4. Kliknij Utwórz. Konsola wyświetli stronę panelu, a projekt zostanie utworzony w ciągu kilku minut.

Więcej informacji o projektach Google Cloud znajdziesz w artykule Tworzenie projektów i zarządzanie nimi.

Następny krok

Włącz interfejsy API Google Workspace w nowym projekcie Google Cloud.