Tworzenie danych logowania

Dane logowania są używane do uzyskania tokena dostępu z serwerów autoryzacji Google, aby aplikacja mogła wywoływać interfejsy Google Workspace API. Z tego przewodnika dowiesz się, jak wybrać i skonfigurować dane logowania, których potrzebuje Twoja aplikacja.

Definicje terminów znajdujących się na tej stronie znajdziesz w artykule Omówienie uwierzytelniania i autoryzacji.

Wybierz odpowiednie dane logowania

Wymagane dane logowania zależą od typu danych, platformy i metodologii dostępu do aplikacji. Dostępne są 3 typy danych logowania:

Przypadek użycia Metoda uwierzytelniania Informacje o metodzie uwierzytelniania
uzyskiwać anonimowo dostępne dane publicznie w swojej aplikacji; Klucze interfejsu API Zanim użyjesz tej metody uwierzytelniania, sprawdź, czy interfejs API, którego chcesz użyć, obsługuje klucze interfejsu API.
uzyskać dostęp do danych użytkownika, takich jak adres e-mail czy wiek; Identyfikator klienta OAuth Wymaga, aby aplikacja wysłała do użytkownika prośbę o zgodę i uzyskała zgodę na wykorzystanie danych.
Uzyskuj dostęp do danych należących do Twojej aplikacji albo korzystaj z zasobów w imieniu użytkowników Google Workspace lub Cloud Identity przez przekazywanie dostępu w całej domenie. Konto usługi Gdy aplikacja uwierzytelnia się jako konto usługi, ma dostęp do wszystkich zasobów, do których ma dostęp to konto usługi.

Dane uwierzytelniające klucza interfejsu API

Klucz interfejsu API to długi ciąg tekstowy zawierający wielkie i małe litery, cyfry, podkreślenia oraz łączniki, np. AIzaSyDaGmWKa4JsXZ-HjGw7ISLn_3namBGewQe. Ta metoda uwierzytelniania umożliwia anonimowy dostęp do publicznie dostępnych danych, takich jak pliki Google Workspace udostępnione przy użyciu ustawienia udostępniania „Każdy użytkownik internetu mający ten link”. Więcej informacji znajdziesz w artykule o używaniu kluczy interfejsu API.

Aby utworzyć klucz interfejsu API:

 1. W konsoli Google Cloud otwórz Menu > Interfejsy API i usługi > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Kliknij Utwórz dane logowania > Klucz interfejsu API.
 3. Zostanie wyświetlony nowy klucz interfejsu API.
  • Kliknij Kopiuj , aby skopiować klucz interfejsu API i użyć go w kodzie aplikacji. Klucz interfejsu API znajdziesz też w sekcji „Klucze interfejsu API” danych logowania projektu.
  • Kliknij Ogranicz klucz, aby zaktualizować ustawienia zaawansowane i ograniczyć wykorzystanie klucza interfejsu API. Więcej informacji znajdziesz w artykule Stosowanie ograniczeń klucza interfejsu API.

Dane uwierzytelniające identyfikatora klienta OAuth

Aby uwierzytelnić się jako użytkownik i uzyskać dostęp do danych użytkownika w aplikacji, musisz utworzyć co najmniej 1 identyfikator klienta OAuth 2.0. Identyfikator klienta wskazuje konkretną aplikację na serwerach OAuth Google. Jeśli Twoja aplikacja działa na wielu platformach, musisz utworzyć oddzielny identyfikator klienta dla każdej z nich.

Wybierz typ aplikacji, aby uzyskać szczegółowe instrukcje tworzenia identyfikatora klienta OAuth:

Aplikacja internetowa

 1. W konsoli Google Cloud otwórz Menu > Interfejsy API i usługi > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Kliknij Utwórz dane logowania > Identyfikator klienta OAuth.
 3. Kliknij Typ aplikacji > Aplikacja internetowa.
 4. W polu Nazwa wpisz nazwę danych logowania. Ta nazwa jest wyświetlana tylko w konsoli Google Cloud.
 5. Dodaj autoryzowane identyfikatory URI powiązane z aplikacją:
  • Aplikacje po stronie klienta (JavaScript) – w sekcji Autoryzowane źródła JavaScript kliknij Dodaj identyfikator URI. Następnie wpisz identyfikator URI, którego będziesz używać do obsługi żądań przeglądarki. Określa domeny, z których aplikacja może wysyłać żądania interfejsu API do serwera OAuth 2.0.
  • Aplikacje po stronie serwera (Java, Python i inne) – w sekcji Autoryzowane identyfikatory URI przekierowania kliknij Dodaj identyfikator URI. Następnie wpisz identyfikator URI punktu końcowego, do którego serwer OAuth 2.0 może wysyłać odpowiedzi.
 6. Kliknij Utwórz. Pojawi się ekran utworzonego klienta OAuth zawierający nowy identyfikator i tajny klucz klienta.

  Zapisz identyfikator klienta. Tajne klucze klienta nie są używane w przypadku aplikacji internetowych.

 7. Kliknij OK. Nowo utworzone dane logowania pojawią się w sekcji Identyfikatory klienta OAuth 2.0.

Android

 1. W konsoli Google Cloud otwórz Menu > Interfejsy API i usługi > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Kliknij Utwórz dane logowania > Identyfikator klienta OAuth.
 3. Kliknij Typ aplikacji > Android.
 4. W polu „Nazwa” wpisz nazwę danych logowania. Ta nazwa jest wyświetlana tylko w konsoli Google Cloud.
 5. W polu „Nazwa pakietu” wpisz nazwę pakietu z pliku AndroidManifest.xml.
 6. W polu „Odcisk cyfrowy certyfikatu SHA-1” wpisz wygenerowany odcisk cyfrowy certyfikatu SHA-1.
 7. Kliknij Utwórz. Pojawi się ekran utworzonego klienta OAuth z nowym identyfikatorem klienta.
 8. Kliknij OK. Nowo utworzone dane logowania pojawią się w sekcji „Identyfikatory klienta OAuth 2.0”.

iOS

 1. W konsoli Google Cloud otwórz Menu > Interfejsy API i usługi > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Kliknij Utwórz dane logowania > Identyfikator klienta OAuth.
 3. Kliknij Typ aplikacji > iOS.
 4. W polu „Nazwa” wpisz nazwę danych logowania. Ta nazwa jest wyświetlana tylko w konsoli Google Cloud.
 5. W polu „Identyfikator pakietu” wpisz identyfikator pakietu podany w pliku Info.plist aplikacji.
 6. Opcjonalnie: jeśli Twoja aplikacja jest widoczna w Apple App Store, wpisz jej identyfikator.
 7. Opcjonalnie: w polu „Identyfikator zespołu” wpisz unikalny 10-znakowy ciąg wygenerowany przez Apple i przypisany do Twojego zespołu.
 8. Kliknij Utwórz. Pojawi się ekran utworzonego klienta OAuth zawierający nowy identyfikator i tajny klucz klienta.
 9. Kliknij OK. Nowo utworzone dane logowania pojawią się w sekcji „Identyfikatory klienta OAuth 2.0”.

Aplikacja Chrome

 1. W konsoli Google Cloud otwórz Menu > Interfejsy API i usługi > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Kliknij Utwórz dane logowania > Identyfikator klienta OAuth.
 3. Kliknij Typ aplikacji > Aplikacja Chrome.
 4. W polu „Nazwa” wpisz nazwę danych logowania. Ta nazwa jest wyświetlana tylko w konsoli Google Cloud.
 5. W polu „Identyfikator aplikacji” wpisz niepowtarzalny 32-znakowy identyfikator aplikacji. Tę wartość znajdziesz w adresie URL swojej aplikacji w sklepie Chrome Web Store oraz w panelu dewelopera Chrome Web Store.
 6. Kliknij Utwórz. Pojawi się ekran utworzonego klienta OAuth zawierający nowy identyfikator i tajny klucz klienta.
 7. Kliknij OK. Nowo utworzone dane logowania pojawią się w sekcji „Identyfikatory klienta OAuth 2.0”.

Aplikacja komputerowa

 1. W konsoli Google Cloud otwórz Menu > Interfejsy API i usługi > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Kliknij Utwórz dane logowania > Identyfikator klienta OAuth.
 3. Kliknij Typ aplikacji > Aplikacja komputerowa.
 4. W polu Nazwa wpisz nazwę danych logowania. Ta nazwa jest wyświetlana tylko w konsoli Google Cloud.
 5. Kliknij Utwórz. Pojawi się ekran utworzonego klienta OAuth zawierający nowy identyfikator i tajny klucz klienta.
 6. Kliknij OK. Nowo utworzone dane logowania pojawią się w sekcji Identyfikatory klienta OAuth 2.0.

Telewizory i urządzenia wejściowe z ograniczeniami

 1. W konsoli Google Cloud otwórz Menu > Interfejsy API i usługi > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Kliknij Utwórz dane logowania > Identyfikator klienta OAuth.
 3. Kliknij Typ aplikacji > Telewizory i urządzenia z ograniczonym wejściem.
 4. W polu „Nazwa” wpisz nazwę danych logowania. Ta nazwa jest wyświetlana tylko w konsoli Google Cloud.
 5. Kliknij Utwórz. Pojawi się ekran utworzonego klienta OAuth zawierający nowy identyfikator i tajny klucz klienta.
 6. Kliknij OK. Nowo utworzone dane logowania pojawią się w sekcji „Identyfikatory klienta OAuth 2.0”.

Universal Windows Platform (UWP)

 1. W konsoli Google Cloud otwórz Menu > Interfejsy API i usługi > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Kliknij Utwórz dane logowania > Identyfikator klienta OAuth.
 3. Kliknij Typ aplikacji > Universal Windows Platform (UWP).
 4. W polu „Nazwa” wpisz nazwę danych logowania. Ta nazwa jest wyświetlana tylko w konsoli Google Cloud.
 5. W polu „Identyfikator sklepu” wpisz unikalny, 12-znakowy identyfikator aplikacji w Microsoft Store. Identyfikator ten znajdziesz w adresie URL swojej aplikacji w Microsoft Store oraz w Centrum Partnerów.
 6. Kliknij Utwórz. Pojawi się ekran utworzonego klienta OAuth zawierający nowy identyfikator i tajny klucz klienta.
 7. Kliknij OK. Nowo utworzone dane logowania pojawią się w sekcji „Identyfikatory klienta OAuth 2.0”.

Dane logowania do konta usługi

Konto usługi to specjalne konto używane przez aplikację, a nie osobę. Za pomocą konta usługi możesz uzyskiwać dostęp do danych i wykonywać działania za pomocą konta robota albo aby uzyskiwać dostęp do danych w imieniu użytkowników Google Workspace lub Cloud Identity. Więcej informacji znajdziesz w opisie kont usługi.

Tworzenie konta usługi

 1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Administracja > Konta usługi.

  Otwórz konta usługi

 2. Kliknij Utwórz konto usługi.
 3. Wpisz szczegóły konta usługi, a potem kliknij Utwórz i kontynuuj.
 4. Opcjonalnie: przypisz role do konta usługi, aby przyznać dostęp do zasobów projektu Google Cloud. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przyznawanie, zmienianie i odbieranie dostępu do zasobów.
 5. Kliknij Dalej.
 6. Opcjonalnie: wpisz użytkowników lub grupy, które mogą zarządzać tym kontem usługi i wykonywać na nim czynności. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie przejmowaniem tożsamości konta usługi.
 7. Kliknij Gotowe. Zapisz sobie adres e-mail konta usługi.

Przypisywanie roli do konta usługi

Musisz przypisać do konta usługi wstępnie utworzoną lub niestandardową rolę za pomocą konta superadministratora.

 1. W konsoli administracyjnej Google kliknij Menu > Konto > Role administratora.

 2. Wskaż rolę, którą chcesz przypisać, a następnie kliknij Przypisz administratora.

 3. Kliknij Przypisz konta usługi.

 4. Wpisz adres e-mail konta usługi.

 5. Kliknij Dodaj > Przypisz rolę.

Tworzenie danych logowania dla konta usługi

Musisz uzyskać dane logowania w postaci pary kluczy (publicznego/prywatnego). Kod służy do autoryzowania działań konta usługi w aplikacji.

Aby uzyskać dane logowania do konta usługi:

 1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Administracja > Konta usługi.

  Otwórz konta usługi

 2. Wybierz konto usługi.
 3. Kliknij Klucze > Dodaj klucz > Utwórz nowy klucz.
 4. Wybierz JSON i kliknij Utwórz.

  Nowa para kluczy publiczny/prywatny zostanie wygenerowana i pobrana na komputer jako nowy plik. Zapisz pobrany plik JSON jako credentials.json w katalogu roboczym. Ten plik jest jedyną kopią tego klucza. Informacje o bezpiecznym przechowywaniu klucza znajdziesz w sekcji Zarządzanie kluczami konta usługi.

 5. Kliknij Zamknij.

Opcjonalnie: skonfiguruj przekazywanie dostępu w całej domenie dla konta usługi

Aby można było wywoływać interfejsy API w imieniu użytkowników w organizacji Google Workspace, konto usługi musi otrzymać uprawnienia superadministratora w całej domenie w konsoli administracyjnej Google Workspace. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przekazywanie uprawnień do całej domeny kontu usługi.

Aby skonfigurować przekazywanie uprawnień w całej domenie dla konta usługi:

 1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Administracja > Konta usługi.

  Otwórz konta usługi

 2. Wybierz konto usługi.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Przekazywanie dostępu w całej domenie” znajdź „Identyfikator klienta” swojego konta usługi. Kliknij Kopiuj , aby skopiować wartość identyfikatora klienta do schowka.
 5. Jeśli masz uprawnienia superadministratora do odpowiedniego konta Google Workspace, kliknij Wyświetl konsolę administracyjną Google Workspace, a następnie zaloguj się na konto superadministratora i wykonaj poniższe czynności.

  Jeśli nie masz dostępu superadministratora do odpowiedniego konta Google Workspace, skontaktuj się z superadministratorem tego konta i wyślij mu identyfikator klienta konta usługi oraz listę zakresów OAuth, aby mógł on wykonać poniższe czynności w konsoli administracyjnej.

  1. W konsoli administracyjnej Google kliknij Menu > Zabezpieczenia > Dostęp i kontrola nad danymi > Dostęp do interfejsów API.

   Otwórz ustawienia interfejsu API

  2. Kliknij Zarządzaj przekazywaniem dostępu w całej domenie.
  3. Kliknij Dodaj nową.
  4. W polu „Identyfikator klienta” wklej wcześniej skopiowany identyfikator klienta.
  5. W polu „Zakresy protokołu OAuth” wpisz rozdzieloną przecinkami listę zakresów wymaganych przez aplikację. Jest to zestaw zakresów zdefiniowanych podczas konfigurowania ekranu zgody OAuth.
  6. Kliknij Autoryzuj.

Następny krok

Możesz zacząć tworzyć aplikacje w Google Workspace. Zapoznaj się z listą usług Google Workspace dla deweloperów i dowiedz się, jak znaleźć pomoc.