Przykłady interfejsu API Dysku Google

Ta sekcja zawiera przykłady dotyczące interfejsu Google Drive API.

Filmy wprowadzające do interfejsu Google Drive API znajdziesz w bibliotece filmów o interfejsie Google Drive API.

Google hostuje następujące przykłady w GitHub. Możesz utworzyć rozwidlenie tych repozytoriów i użyć kodu jako odniesienia do własnych projektów.

Selektor Google

Przykład kodu selektora Google pokazuje, jak używać selektora obrazów lub strony przesyłania, którą użytkownicy mogą otworzyć za pomocą przycisku w aplikacji internetowej.

Aby wyświetlić lub pobrać źródło, otwórz selektor Google w repozytorium GitHub.

Otwieranie i zapisywanie plików w Quickedytorach

Ten przykładowy kod Quickeditors pokazuje, jak otwierać i zapisywać pliki za pomocą interfejsu Drive API.

Każdy przykład dotyczący platformy Dysku reprezentuje jedną przykładową aplikację: edytor tekstowy o nazwie Quickeditor, który umożliwia edytowanie plików z Dysku o typie MIME text/*. Wersja internetowa implementuje 2 podstawowe przypadki użycia Dysku:

W obu przypadkach procedura jest podobna. Dysk przekierowuje użytkownika do aplikacji, gdy wybierze go z menu Utwórz lub menu kontekstowego pliku o zarejestrowanym typie MIME.

Aby wyświetlić lub pobrać źródło, otwórz Dysky szybkiej edycji w repozytorium GitHub.