Przykłady interfejsu API Dysku Google

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Ta sekcja zawiera przykłady dotyczące interfejsu Google Drive API.

Filmy wprowadzające do interfejsu Google Drive API znajdziesz w bibliotece filmów o interfejsie Google Drive API.

Google hostuje następujące przykłady w GitHub. Możesz utworzyć rozwidlenie tych repozytoriów i użyć kodu jako odniesienia do własnych projektów.

Selektor Google

Przykład kodu selektora Google pokazuje, jak używać selektora obrazów lub strony przesyłania, którą użytkownicy mogą otworzyć za pomocą przycisku w aplikacji internetowej.

Aby wyświetlić lub pobrać źródło, otwórz selektor Google w repozytorium GitHub.

Otwieranie i zapisywanie plików w Quickedytorach

Ten przykładowy kod Quickeditors pokazuje, jak otwierać i zapisywać pliki za pomocą interfejsu Drive API.

Każdy przykład dotyczący platformy Dysku reprezentuje jedną przykładową aplikację: edytor tekstowy o nazwie Quickeditor, który umożliwia edytowanie plików z Dysku o typie MIME text/*. Wersja internetowa implementuje 2 podstawowe przypadki użycia Dysku:

W obu przypadkach procedura jest podobna. Dysk przekierowuje użytkownika do aplikacji, gdy wybierze go z menu Utwórz lub menu kontekstowego pliku o zarejestrowanym typie MIME.

Aby wyświetlić lub pobrać źródło, otwórz Dysky szybkiej edycji w repozytorium GitHub.