Przykłady interfejsu API Dysku Google

Ta sekcja zawiera przykłady interfejsu Google Drive API.

Filmy wprowadzające o interfejsie Google Drive API znajdziesz w bibliotece wideo interfejsu Google Drive API.

Google przechowuje poniższe przykłady w usłudze GitHub. Możesz rozwidlić te repozytoria i używać kodu jako odniesienia w swoich projektach.

Selektor Google

Przykładowy kod selektora Google pokazuje, jak użyć selektora obrazów lub strony przesyłania, które użytkownicy mogą otworzyć za pomocą przycisku w aplikacji internetowej.

Aby wyświetlić lub pobrać źródło, otwórz Selektor Google w repozytorium GitHub.

Otwieranie i zapisywanie plików w Quickeditors

Ten przykładowy kod w aplikacji Quickeditors pokazuje, jak otwierać i zapisywać pliki za pomocą interfejsu Drive API.

Każdy przykład związany z platformą Dysku przedstawia tylko jedną przykładową aplikację: edytor tekstu o nazwie Quickeditor, który umożliwia edytowanie plików z Dysku o typie MIME text/*. Wersja internetowa stosuje 2 podstawowe przypadki użycia Dysku:

W obu przypadkach przepływ pracy jest podobny. Dysk przekierowuje użytkownika do aplikacji po tym, jak wybierze ją w menu Utwórz lub w menu kontekstowym pliku o zarejestrowanym typie MIME.

Aby wyświetlić lub pobrać źródło, otwórz Szybkie edytory Dysku w repozytorium GitHub.