Przykłady użycia interfejsu Google Drive API

Ta sekcja zawiera przykłady interfejsu Google Drive API.

Filmy wprowadzające do interfejsu Drive API znajdziesz w bibliotece filmów interfejsu Drive API.

Google przechowuje na GitHubie poniższe przykłady. Możesz utworzyć rozwidlenie tych repozytoriów i używać ich jako referencji we własnych projektach.

Selektor Google

Przykładowy kod selektora Google pokazuje, jak korzystać z selektora obrazów lub strony przesyłania, którą użytkownicy mogą otworzyć za pomocą przycisku w aplikacji internetowej.

Aby wyświetlić lub pobrać źródło, otwórz narzędzie Google Picker w repozytorium GitHub.

Otwieranie i zapisywanie plików przy użyciu Quickeditors

Ten przykładowy kod Quickeditors pokazuje, jak otwierać i zapisywać pliki za pomocą interfejsu Drive API.

Każdy z przykładów na platformie Dysku dotyczy jednej przykładowej aplikacji: edytora tekstu o nazwie Quickeditor, który może edytować pliki na Dysku z typem MIME text/*. Wersja internetowa implementuje 2 podstawowe przypadki użycia Dysku:

W obu przypadkach procedura jest podobna. Dysk przekierowuje użytkownika do aplikacji po wybraniu jej w menu tworzenia lub z menu kontekstowego pliku z zarejestrowanym typem MIME.

Aby wyświetlić lub pobrać źródło, otwórz szybkie edytory Dysku w repozytorium GitHub.