Przykłady użycia interfejsu Google Drive API

Ta sekcja zawiera przykłady interfejsu Google Drive API.

Filmy wprowadzające o interfejsie Google Drive API znajdziesz w bibliotece wideo interfejsu Google Drive API.

Poniższe przykłady hostujemy w GitHub. Możesz rozwidlać te repozytoria i używać ich kodu jako odniesienia do swoich projektów.

Selektor Google

Z przykładowego kodu selektora Google dowiesz się, jak korzystać z selektora obrazów lub strony przesyłania, które użytkownicy mogą otworzyć za pomocą przycisku w aplikacji internetowej.

Aby wyświetlić lub pobrać źródło, otwórz Selektor Google w repozytorium GitHub.

Otwieranie i zapisywanie plików w szybkich edytorach

Z tego przykładowego kodu Quickeditors dowiesz się, jak otwierać i zapisywać pliki za pomocą interfejsu Drive API.

Każdy z przykładów na platformie Dysku przedstawia jedną przykładową aplikację: edytor tekstu o nazwie Quickeditor, który umożliwia edytowanie plików z Dysku o typie MIME text/*. Wersja internetowa implementuje 2 podstawowe przypadki użycia Dysku:

W obu przypadkach procedura jest podobna. Dysk przekierowuje użytkownika do aplikacji po jej wybraniu z menu Utwórz lub w menu kontekstowym pliku o zarejestrowanym typie MIME.

Aby wyświetlić lub pobrać źródło, otwórz Szybkie edytory Dysku w repozytorium GitHub.