Enum Button

Button

Wyliczenie reprezentujące wstępnie określone, zlokalizowane przyciski dialogowe zwrócone przez alert lub PromptResponse.getSelectedButton() do wskazania, który przycisk w oknie został kliknięty przez użytkownika. Tych wartości nie można ustawić. Aby dodać przyciski do właściwości alert lub prompt, użyj zamiast niej ButtonSet.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: Base.Button.CLOSE.

// Display a dialog box with a message and "Yes" and "No" buttons.
var ui = DocumentApp.getUi();
var response = ui.alert('Are you sure you want to continue?', ui.ButtonSet.YES_NO);

// Process the user's response.
if (response == ui.Button.YES) {
  Logger.log('The user clicked "Yes."');
} else {
  Logger.log('The user clicked "No" or the dialog\'s close button.');
}

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
CLOSEEnumStandardowy przycisk zamykania wyświetlany na pasku tytułu każdego okna dialogowego. Nie jest on dodawany do okna i nie można go usunąć.
OKEnumPrzycisk „OK”, który wskazuje, że należy kontynuować operację.
CANCELEnumprzycisk „Anuluj”, który wskazuje, że operacja nie powinna być kontynuowana.
YESEnumPrzycisk „Tak”, który wskazuje pozytywną odpowiedź na pytanie.
NOEnumPrzycisk „Nie” wskazujący negatywną odpowiedź na pytanie.