Enum ButtonSet

Zestaw przycisków

Wartość wyliczeniowa przedstawiająca wstępnie zdefiniowane, zlokalizowane zestawy co najmniej jednego przycisku dialogowego, które można dodać do znaczników alert lub prompt. Aby określić, który przycisk kliknął użytkownik, użyj przycisku Button.

// Display a dialog box with a message and "Yes" and "No" buttons.
var ui = DocumentApp.getUi();
var response = ui.alert('Are you sure you want to continue?', ui.ButtonSet.YES_NO);

// Process the user's response.
if (response == ui.Button.YES) {
  Logger.log('The user clicked "Yes."');
} else {
  Logger.log('The user clicked "No" or the dialog\'s close button.');
}

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
OKEnumPojedynczy przycisk &OK, wskazujący komunikat informacyjny, który można zamknąć.
OK_CANCELEnumPrzycisk „OK” i „Anuluj” umożliwiający użytkownikowi kontynuację lub zatrzymanie operacji.
YES_NOEnumPrzycisk &tak
YES_NO_CANCELEnumPrzycisk &tak