Enum Button

Button

Kullanıcının bir iletişim kutusunda hangi düğmeyi tıkladığını belirtmek için bir alert veya PromptResponse.getSelectedButton() tarafından döndürülen, önceden belirlenmiş, yerelleştirilmiş iletişim kutusu düğmelerini temsil eden bir sıralama. Bu değerler ayarlanamaz. alert veya prompt öğesine düğme eklemek için bunun yerine ButtonSet değerini kullanın.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, Base.Button.CLOSE.

// Display a dialog box with a message and "Yes" and "No" buttons.
var ui = DocumentApp.getUi();
var response = ui.alert('Are you sure you want to continue?', ui.ButtonSet.YES_NO);

// Process the user's response.
if (response == ui.Button.YES) {
  Logger.log('The user clicked "Yes."');
} else {
  Logger.log('The user clicked "No" or the dialog\'s close button.');
}

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
CLOSEEnumHer iletişim kutusunun başlık çubuğunda gösterilen standart kapat düğmesi. Bu düğme bir iletişim kutusuna açıkça eklenmez ve kaldırılamaz.
OKEnumİşlemin devam etmesi gerektiğini gösteren "Tamam" düğmesi.
CANCELEnumBir işlemin devam etmemesi gerektiğini belirten "İptal" düğmesi.
YESEnumBir soruya olumlu bir yanıt verildiğini gösteren "Evet" düğmesi.
NOEnumBir soruya verilen olumsuz yanıtı gösteren "Hayır" düğmesi.