Class PromptResponse

PromptResponse

Bir Google uygulaması için kullanıcı arayüzü ortamında görüntülenen prompt iletişim kutusuna verilen yanıt. Yanıt, kullanıcının iletişim kutusunun giriş alanına girdiği metni içerir ve iletişim kutusunu kapatmak için kullanıcının hangi düğmeyi tıkladığını belirtir.

// Display a dialog box with a title, message, input field, and "Yes" and "No" buttons. The
// user can also close the dialog by clicking the close button in its title bar.
var ui = DocumentApp.getUi();
var response = ui.prompt('Getting to know you', 'May I know your name?', ui.ButtonSet.YES_NO);

// Process the user's response.
if (response.getSelectedButton() == ui.Button.YES) {
  Logger.log('The user\'s name is %s.', response.getResponseText());
} else if (response.getSelectedButton() == ui.Button.NO) {
  Logger.log('The user didn\'t want to provide a name.');
} else {
  Logger.log('The user clicked the close button in the dialog\'s title bar.');
}

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
getResponseText()StringKullanıcının iletişim kutusunun giriş alanına girdiği metni alır.
getSelectedButton()ButtonKullanıcının iletişim kutusunu kapatmak için tıkladığı düğmeyi alır.

Ayrıntılı belgeler

getResponseText()

Kullanıcının iletişim kutusunun giriş alanına girdiği metni alır. Kullanıcı, "İptal" veya iletişim kutusunun başlık çubuğundaki kapat düğmesi gibi olumsuz bir çağrışımlı düğmeyi tıklayarak iletişim kutusunu kapatmış olsa bile metin kullanılabilir. getSelectedButton(), kullanıcının yanıt metninin geçerli olmasını isteyip istemediğini belirlemeye yardımcı olabilir.

Return

String: Kullanıcının iletişim kutusunun giriş alanına girdiği metin.


getSelectedButton()

Kullanıcının iletişim kutusunu kapatmak için tıkladığı düğmeyi alır. Kullanıcı, her iletişim kutusunun başlık çubuğunda bulunan kapat düğmesini tıklarsa bu yöntem Button.CLOSE değerini döndürür.

Return

Button: Kullanıcının tıkladığı düğme.