Interface BlobSource

BlobSource,

Interfejs dla obiektów, które mogą eksportować swoje dane jako Blob.

Implementacja zajęć

NazwaKrótki opis
AttachmentZałącznik w witrynie, na przykład plik dołączony do strony.
BlobObiekt wymiany danych dla usług Apps Script.
ChartObiekt wykresu, który można przekonwertować na obraz statyczny.
DocumentDokument zawierający tekst sformatowany i elementy takie jak tabele i listy.
EmbeddedChartReprezentuje wykres umieszczony w arkuszu kalkulacyjnym.
FilePlik na Dysku Google.
GmailAttachmentZałącznik z Gmaila.
HTTPResponseTa klasa umożliwia użytkownikom dostęp do określonych informacji w odpowiedziach HTTP.
HtmlOutputObiekt HtmlOutput, który można wyświetlać za pomocą skryptu.
ImagePageElement reprezentujący obraz.
InlineImageElement reprezentujący umieszczony obraz.
JdbcBlobJDBC Blob.
JdbcClobJDBC Clob.
PictureFillWypełnienie, które renderuje obraz rozciągany do wymiarów kontenera.
PositionedImageObraz ma stałą pozycję zakotwiczoną w elemencie Paragraph.
SpreadsheetOtwieranie i modyfikowanie plików Arkuszy Google.
StaticMapUmożliwia tworzenie i dekorowanie statycznych obrazów map.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getAs(contentType)BlobZwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści.
getBlob()BlobZwraca dane wewnątrz tego obiektu jako blob.

Szczegółowa dokumentacja

getAs(contentType)

Zwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści. Ta metoda dodaje odpowiednie rozszerzenie do nazwy pliku, np. „"myfile.pdf&quot”. Zakładamy jednak, że część nazwy pliku po ostatnim okresie (jeśli w ogóle) jest rozszerzeniem, które należy zastąpić. W związku z tym "ShoppingList.12.25.2014" zmienia się w "ShoppingList.12.25.pdf".

Aby sprawdzić dzienne limity konwersji, zobacz Limity usług Google. Nowo utworzone domeny Google Workspace mogą podlegać tymczasowym ograniczeniom.

Parametry

NazwaTypOpis
contentTypeStringTyp MIME, na który ma zostać przekonwertowane. W większości blobów 'application/pdf' jest jedyną prawidłową opcją. W przypadku obrazów w formacie BMP, GIF, JPEG lub PNG prawidłowy jest też każdy z tych formatów: 'image/bmp', 'image/gif', 'image/jpeg' lub 'image/png'.

Zwróć

Blob – dane jako obiekt blob.


getBlob()

Zwraca dane wewnątrz tego obiektu jako blob.

Zwróć

Blob – dane jako obiekt blob.