Class Attachment

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
Załącznik

Załącznik w witrynie, na przykład plik dołączony do strony.

Załącznik to obiekt blob, którego można użyć wszędzie, gdzie można wprowadzić dane Blob.

var filesPage = SitesApp.getSite('example.com', 'mysite').getChildByName("files");
var attachments = filesPage.getAttachments();

// DocsList.createFile accepts a blob input. Since an Attachment is just a blob, we can
// just pass it directly to that method
var file = DocsList.createFile(attachments[0]);

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
deleteAttachment()voidUsuwa ten załącznik.
getAs(contentType)BlobZwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści.
getAttachmentType()AttachmentTypeWybierz typ załącznika (HOSTED lub WEB).
getBlob()BlobZwraca dane wewnątrz tego obiektu jako blob.
getContentType()StringZwraca typ MIME tego załącznika.
getDatePublished()DatePodaj datę pierwszego opublikowania tego załącznika.
getDescription()StringWróć do opisu tego załącznika.
getLastUpdated()DateWróć do daty ostatniej aktualizacji tego załącznika.
getParent()PagePobierz stronę nadrzędną tego załącznika.
getTitle()StringZwraca tytuł tego załącznika.
getUrl()StringZwróć URL pobierania tego załącznika.
setContentType(contentType)AttachmentUstaw typ MIME tego załącznika.
setDescription(description)AttachmentUstaw opis tego załącznika.
setFrom(blob)AttachmentUstaw rzeczywiste dane tego załącznika.
setParent(parent)AttachmentUstaw stronę nadrzędną tego załącznika.
setTitle(title)AttachmentUstaw tytuł tego załącznika.
setUrl(url)AttachmentUstawia URL pobierania tego załącznika.

Szczegółowa dokumentacja

deleteAttachment()

Usuwa ten załącznik.

var pages = SitesApp.getSite('example.com', 'mysite').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();
attachments[0].deleteAttachment();

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds

getAs(contentType)

Zwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści. Ta metoda dodaje odpowiednie rozszerzenie do nazwy pliku, np. „"myfile.pdf&quot”. Zakładamy jednak, że część nazwy pliku po ostatnim okresie (jeśli w ogóle) jest rozszerzeniem, które należy zastąpić. W związku z tym "ShoppingList.12.25.2014" zmienia się w "ShoppingList.12.25.pdf".

Aby sprawdzić dzienne limity konwersji, zobacz Limity usług Google. Nowo utworzone domeny Google Workspace mogą podlegać tymczasowym ograniczeniom.

Parametry

NazwaTypOpis
contentTypeStringTyp MIME, na który ma zostać przekonwertowane. W większości blobów 'application/pdf' jest jedyną prawidłową opcją. W przypadku obrazów w formacie BMP, GIF, JPEG lub PNG prawidłowy jest też każdy z tych formatów: 'image/bmp', 'image/gif', 'image/jpeg' lub 'image/png'.

Zwróć

Blob – dane jako obiekt blob.


getAttachmentType()

Wybierz typ załącznika (HOSTED lub WEB).

var pages = SitesApp.getSite('example.com', 'mysite').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();
var attType = attachments[0].getAttachmentType();

// This will log "Hosted"
Logger.log(attType);

// Since this returns an AttachmentType and not a String, for the
// purposes of equivalence we want to either do this or cast the
// type to a String
if(attType == SitesService.AttachmentType.HOSTED) {
 Logger.log("This is a match");
}

// The above is the same as
if(String(attType) == "Hosted") {
  Logger.log("This is also a match");
}

Zwróć

AttachmentType – typ załącznika

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds

getBlob()

Zwraca dane wewnątrz tego obiektu jako blob.

Zwróć

Blob – dane jako obiekt blob.


getContentType()

Zwraca typ MIME tego załącznika. Błędy załączników internetowych.

var pages = SitesApp.getSite('example.com', 'mysite').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();
var contentType = attachments[0].getContentType();

Zwróć

String – typ MIME załącznika

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds

getDatePublished()

Podaj datę pierwszego opublikowania tego załącznika.

var pages = SitesApp.getSite('example.com', 'mysite').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();
var date = attachments[0].getDatePublished();

Zwróć

Date – data oryginalnej publikacji

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds

getDescription()

Wróć do opisu tego załącznika.

var pages = SitesApp.getSite('example.com', 'mysite').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();
var description = attachments[0].getDescription();

Zwróć

String – opis załącznika

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds

getLastUpdated()

Wróć do daty ostatniej aktualizacji tego załącznika.

var pages = SitesApp.getSite('example.com', 'mysite').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();
var date = attachments[0].getLastUpdated();

Zwróć

Date – data ostatniej aktualizacji

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds

getParent()

Pobierz stronę nadrzędną tego załącznika.

var pages = SitesApp.getSite('example.com', 'mysite').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();

// This is equal to pages[0]
var parent = attachments[0].getParent();

Zwróć

Page – strona nadrzędna.

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds

getTitle()

Zwraca tytuł tego załącznika.

var pages = SitesApp.getSite('example.com', 'mysite').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();
var title = attachments[0].getTitle();

Zwróć

String – tytuł załącznika.

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds

getUrl()

Zwróć URL pobierania tego załącznika.

var pages = SitesApp.getSite('example.com', 'mysite').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();
var url = attachments[0].getUrl();

Zwróć

String – URL pobierania

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds

setContentType(contentType)

Ustaw typ MIME tego załącznika. Błędy załączników internetowych.

var pages = SitesApp.getSite('example.com', 'mysite').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();
attachments[0].setContentType("text/plain");

Parametry

NazwaTypOpis
contentTypeStringNowy typ MIME

Zwróć

Attachment – ten załącznik do łączenia łańcuchów

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds

setDescription(description)

Ustaw opis tego załącznika.

var pages = SitesApp.getSite('example.com', 'mysite').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();

// This is an example of chaining in action
attachments[0].setTitle("New Title")
       .setDescription("New Description");

Parametry

NazwaTypOpis
descriptionStringnowy opis

Zwróć

Attachment – ten załącznik do łączenia łańcuchów

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds

setFrom(blob)

Ustaw rzeczywiste dane tego załącznika. Błędy załączników internetowych.

var pages = SitesApp.getSite('demositeappsscript').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();

// This snippet demonstrates how to create a new text blob and attach it
// to the page
var blob = Utilities.newBlob("This data is now the attachment content");

// We must set a filename since we created the blob from String data
// instead of something like a URL source
blob.setName("attachment.txt");
attachments[0].setTitle("New Title")
       .setDescription("New Description")
       .setContentType("text/plain")
       .setFrom(blob);

Parametry

NazwaTypOpis
blobBlobSourcenowe dane

Zwróć

Attachment – ten załącznik do łączenia łańcuchów

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds

setParent(parent)

Ustaw stronę nadrzędną tego załącznika.

var pages = SitesApp.getSite('example.com', 'mysite').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();
// Sets the parent page to be the next sibling
attachments[0].setParent(pages[1]);

Parametry

NazwaTypOpis
parentPagenowy rodzic

Zwróć

Attachment – ten załącznik do łączenia łańcuchów

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds

setTitle(title)

Ustaw tytuł tego załącznika.

var pages = SitesApp.getSite('example.com', 'mysite').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();

// This is an example of chaining in action
attachments[0].setTitle("New Title")
       .setDescription("New Description");

Parametry

NazwaTypOpis
titleStringnowy tytuł

Zwróć

Attachment – ten załącznik do łączenia łańcuchów

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds

setUrl(url)

Ustawia URL pobierania tego załącznika. Dotyczy tylko załączników internetowych.

var pages = SitesApp.getSite('demositeappsscript').getChildren();
var attachments = pages[0].getAttachments();

attachments[0].setTitle("New Web Attachment")
       .setDescription("New Description")
       .setUrl("http://example.com/files/your_file.txt");

Parametry

NazwaTypOpis
urlString

Zwróć

Attachment – ten załącznik do łączenia łańcuchów

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://sites.google.com/feeds