Wstęp

Interfejs Google Apps Script API pozwala automatycznie tworzyć, modyfikować i wdrażać projekty Apps Script, co w innych sytuacjach wymaga użycia edytora Apps Script. Aplikacje mogą używać interfejsu API do zarządzania projektami skryptów, tworzenia i wdrażania nowych wersji skryptów oraz do monitorowania ich wykonywania.

Interfejs Apps Script API zastępuje i rozszerza także interfejs Apps Script Execution API. Za pomocą Apps Script API możesz zdalnie uruchamiać funkcje Apps Script, tak jak w przypadku interfejsu Execution API.

Omówienie interfejsu API

Jest on podzielony na kilka zasobów, z których każdy ma określony cel i zestaw żądań. Te zasoby to:

  • projects – projekt projektu skryptu. Interfejs API zawiera metody tworzenia, odczytu, monitorowania i modyfikowania projektów.
  • projects.deployments – prezentacja wdrożenia skryptu. Interfejs API udostępnia metody tworzenia, wyświetlania, aktualizowania i usuwania wdrożeń skryptów.
  • projects.versions – wersja projektu skryptu. Interfejs API udostępnia metody tworzenia i odczytu wersji projektów.
  • processes – przedstawienie wykonania funkcji skryptu. Interfejs API udostępnia metody wyświetlania istniejących procesów i gromadzenia informacji na ich temat, takich jak typ i bieżący stan.
  • scripts – punkt końcowy, w którym można zdalnie wykonywać funkcje Apps Script.