แนะนำตัว

Google Apps Script API ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และทําให้โปรเจ็กต์ Apps Script ใช้งานได้แบบเป็นโปรแกรม ซึ่งเป็นการดําเนินการที่กําหนดให้คุณต้องใช้เครื่องมือแก้ไข Apps Script แอปสามารถใช้ API เพื่อจัดการโปรเจ็กต์สคริปต์ สร้างและนําสคริปต์เวอร์ชันใหม่มาใช้ และตรวจสอบการดําเนินการของสคริปต์ได้

Apps Script API จะเข้ามาแทนที่และขยาย Apps Script Execution API ด้วย คุณจะใช้ Apps Script API เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน Apps Script จากระยะไกลได้เหมือนที่ทํากับ Execution API

ภาพรวมของ API

Apps Script API แบ่งออกเป็นทรัพยากรหลายรายการ โดยแต่ละรายการมีจุดประสงค์และชุดคําขอที่คุณทําได้ แหล่งข้อมูลมีดังต่อไปนี้

  • projects — การนําเสนอโปรเจ็กต์สคริปต์ API นี้มีวิธีสร้าง อ่าน ตรวจสอบ และแก้ไขโปรเจ็กต์
  • projects.deployments - การนําเสนอการทําให้สคริปต์ใช้งานได้ API มีวิธีการสร้าง แสดงรายการ อัปเดต และลบการทําให้โปรเจ็กต์สคริปต์ใช้งานได้
  • projects.versions - การนําเสนอเวอร์ชันของโปรเจ็กต์สคริปต์ API มีวิธีการสร้างและอ่านเวอร์ชันของโปรเจ็กต์
  • processes — ตัวแทนของการเรียกใช้ฟังก์ชันสคริปต์ API แสดงวิธีที่แสดงรายการกระบวนการที่มีอยู่และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านั้น เช่น ประเภทและสถานะปัจจุบัน
  • scripts — ปลายทางที่มีเมธอดให้เรียกใช้ฟังก์ชัน Apps Script จากระยะไกล