โปรแกรมดูตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาแอป Google Workspace เพื่อทดลองใช้ฟีเจอร์บางอย่างก่อนเปิดตัวได้ ฟีเจอร์ต่างๆ ในการแสดงตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ผ่านช่วงการพัฒนาระยะแรกแล้ว ฟีเจอร์ดังกล่าวจึงพร้อมสำหรับการใช้งาน โปรแกรมนี้จะเปิดโอกาสให้คุณได้กำหนดทิศทางสุดท้ายของการพัฒนาฟีเจอร์ด้วยการให้ความคิดเห็น รับการสนับสนุนก่อนเผยแพร่ และเตรียมการผสานรวมของคุณให้พร้อมใช้งานแบบสาธารณะในวันเปิดตัว

เราตรวจสอบแอปพลิเคชันใหม่ๆ เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของโปรแกรม ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจะได้รับการยืนยันและข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีเริ่มพัฒนา

ตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่

ด้านล่างนี้คือรายการฟีเจอร์ตัวอย่างปัจจุบัน รวมถึงลิงก์ไปยังเอกสารประกอบและเครื่องมือติดตามปัญหา ที่คุณจะแนะนำการเปลี่ยนแปลงของฟีเจอร์หรือรายงานข้อบกพร่องได้ การเป็นสมาชิกในโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต่อการใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์รุ่นตัวอย่างที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปได้ที่บันทึกประจำรุ่นสำหรับนักพัฒนาแอป Google Workspace

  ส่วนเสริม    
  สร้างเมนูแบบเลือกหลายรายการสำหรับข้อมูลแบบคงที่หรือแบบไดนามิก เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  แชท    
  การตั้งค่าสิทธิ์ของพื้นที่ทำงานและสร้างพื้นที่ประกาศ เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถโทรหา SearchSpaces โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในการจัดการพื้นที่ทำงานและสมาชิกในองค์กร เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถโทรหา DeleteSpace โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในการจัดการพื้นที่ทำงานและสมาชิกในองค์กร เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถโทรหา UpdateSpace โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในการจัดการพื้นที่ทำงานและสมาชิกในองค์กร เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถโทรหา GetSpace โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในการจัดการพื้นที่ทำงานและสมาชิกในองค์กร เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถโทรหา ListMemberships โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในการจัดการพื้นที่ทำงานและสมาชิกในองค์กร เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถโทรหา CreateMembership โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในการจัดการพื้นที่ทำงานและสมาชิกในองค์กร เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถโทรหา DeleteMembership โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในการจัดการพื้นที่ทำงานและสมาชิกในองค์กร เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถโทรหา UpdateMembership โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในการจัดการพื้นที่ทำงานและสมาชิกในองค์กร เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถโทรหา GetMembership โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในการจัดการพื้นที่ทำงานและสมาชิกในองค์กร เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนลงในการ์ด เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  Meet    
  SDK ส่วนเสริมของ Google Meet เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ชั้นเรียน    
  CRUD เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ระยะเวลาการให้คะแนน เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น
  ตลาดกลาง    
  อัปเดตข้อมูลแอปด้วยฉบับร่าง เอกสารประกอบ ส่งความคิดเห็น

ถามคำถามและขอข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโปรเจ็กต์

สมาชิกโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาแอปจะใช้เครื่องมือติดตามปัญหาของโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาแอปเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับโปรแกรม เข้าร่วมตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ ขออัปเดตการเป็นสมาชิก และเพิ่มโปรเจ็กต์ Google Cloud ลงในรายการที่อนุญาต ทีมของเราจะตอบกลับปัญหาที่ส่งมาพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเต็มความสามารถ

หากต้องการสื่อสารกับทีมโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ใช้เทมเพลตปัญหาเหล่านี้

สมัครเข้าร่วมโปรแกรม

ส่งแบบฟอร์มต่อไปนี้เพื่อส่งใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาแอป Google Workspace

ข้อกำหนดของโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาแอป

(i) ฉันยินยอมที่จะรับการติดต่อจาก Google เกี่ยวกับฟีเจอร์ทั้งหมดในปัจจุบันและอนาคตของโปรแกรม รวมถึงโอกาสด้านการตลาดและการวิจัย

(2) ฉันเข้าใจว่าฟีเจอร์ของโปรแกรมอาจไม่มีอยู่ในแอปพลิเคชันสาธารณะก่อนที่จะมีการประกาศเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (GA)

(3) การลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมทดลองใช้สำหรับนักพัฒนาแอป Google Workspace หรือใช้ Google Workspace API, บริการสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "API") หมายความว่าฉันยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google APIs

(4) ฉันเข้าใจว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ ฉันไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางนอกโดเมน/บริษัทเข้าถึงแอปพลิเคชันของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ API ก่อนที่จะมีการประกาศของ GA ("API ก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไป") เว้นแต่ว่า Google จะระบุอย่างเจาะจงว่าฉันสามารถขอสิทธิ์ดังกล่าวและได้ให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่บัญชี Workspace สำหรับฟีเจอร์นั้นแล้ว เมื่อได้รับสิทธิ์จากการเผยแพร่ API ก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (ก) ไม่มีการรับประกันว่า API ก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปดังกล่าวจะกลายเป็น GA (ข) API ก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปดังกล่าวอาจส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ (ค) ฉันมั่นใจทั้งหมดในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับส่วน (ก) และ (ข) ของย่อหน้านี้

(5) อาจมีบางกรณีที่ฉันสามารถทดสอบฟีเจอร์บางอย่างของ Google ในฐานะผู้ใช้ปลายทาง ฉันเข้าใจว่าในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดของข้อเสนอก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปจากส่วนที่ 6 ของข้อกำหนดเฉพาะของบริการ Google Workspace จะมีผลกับการใช้งานข้อเสนอก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปของฉัน

(6) ฉันเข้าใจว่า Google อาจใช้ข้อมูลที่ส่ง จัดเก็บ ส่ง หรือได้รับผ่าน API ก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเพื่อจัดหา ทดสอบ วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุง API เหล่านั้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(7) ฉันเข้าใจว่าหากฉันใช้ Pre-GA API ในนามของหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล (ยกเว้นสถาบันการศึกษา) ฉันใช้ได้เฉพาะข้อมูลทดสอบหรือข้อมูลทดลองกับ API ก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูล "จริง" หรือเวอร์ชันที่ใช้งานจริงที่เกี่ยวข้องกับ API ก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

(8) ข้าพเจ้าเข้าใจว่า API รุ่นก่อนเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปให้บริการ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันหรือรับรองอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยในรูปแบบใดๆ

(9) ฉันเข้าใจว่าควรตรวจสอบแอปพลิเคชันนี้เป็นครั้งคราวเนื่องจากฉันอยู่ภายใต้ การปรับปรุงทั้งหมด รวมถึงการอัปเดตข้อกำหนดในการให้บริการซึ่งรวมอยู่ ณ ที่นี้

ร่วมเป็นผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อติดตามข่าวสารและข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Google Workspace