Cloud Search ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลทั้งหมดขององค์กรได้โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Google Cloud ที่สะดวกสบายและน่าเชื่อถือ Cloud Search API และ SDK ช่วยให้คุณขยายการเข้าถึงของ Cloud Search ไปยังข้อมูลที่เก็บไว้ในที่เก็บของบุคคลที่สามได้
อ่านภาพรวมทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์นี้และเรียกใช้แอปเริ่มต้นอย่างรวดเร็วขนาดเล็ก
ตรวจสอบทรัพยากรและเมธอดทั้งหมดของ API นี้ คลิก "ลองเลย" ในหน้าวิธีการเพื่อทดสอบกับ API
รับความช่วยเหลือ รายงานข้อบกพร่อง หรือขอฟีเจอร์