ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Cloud Search

Google Cloud Search ช่วยให้พนักงานของบริษัทค้นหาและเรียกข้อมูล เช่น เอกสารภายใน ช่องฐานข้อมูล และข้อมูล CRM จากที่เก็บข้อมูลภายในของบริษัทได้

ภาพรวมทางสถาปัตยกรรม

รูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบหลักทั้งหมดของการใช้งาน Google Cloud Search

ภาพรวมสถาปัตยกรรมของ Google Cloud Search
รูปที่ 1 องค์ประกอบหลักของ Google Cloud Search

ต่อไปนี้เป็นคำนิยามของคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดจากรูปที่ 1:

ที่เก็บ
ซอฟต์แวร์ที่องค์กรใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลพนักงาน
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลจากที่เก็บที่ได้รับการจัดทำดัชนีและจัดเก็บไว้ใน Google Cloud Search
อินเทอร์เฟซการค้นหา
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่พนักงานใช้ค้นหาแหล่งข้อมูล อินเทอร์เฟซการค้นหาสามารถพัฒนาเพื่อใช้ในอุปกรณ์ใดก็ได้ ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึงคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป นอกจากนี้ วิดเจ็ตการค้นหาจาก Google ยังสามารถนำมาใช้งานค้นหาภายในเว็บไซต์ภายในของคุณได้อีกด้วย รหัสแอปพลิเคชันการค้นหาจะรวมอยู่ในการค้นหาทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงบริบทของการค้นหาดังกล่าว เช่น ภายในเครื่องมือฝ่ายบริการลูกค้า เว็บไซต์ cloudsearch.google.com มีอินเทอร์เฟซการค้นหา
แอปพลิเคชันการค้นหา
กลุ่มของการตั้งค่าที่เมื่อเชื่อมโยงกับอินเทอร์เฟซการค้นหาแล้วจะให้ข้อมูลบริบทเกี่ยวกับการค้นหา ข้อมูลตามบริบท ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลและการจัดอันดับการค้นหาที่ควรใช้สำหรับการค้นหา โดยใช้อินเทอร์เฟซนั้น แอปพลิเคชันการค้นหายังมีกลไกในการกรองผลลัพธ์และเปิดใช้การรายงานแหล่งข้อมูล เช่น จำนวนข้อความค้นหาที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด
สคีมา
โครงสร้างข้อมูลที่สรุปว่าข้อมูลในที่เก็บขององค์กรควรแสดงสำหรับ Google Cloud Search อย่างไร โดยสคีมาจะเป็นตัวกำหนดประสบการณ์การใช้งาน Google Cloud Search ของพนักงาน เช่น วิธีกรองและแสดงข้อมูลต่างๆ
เครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหา
โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ส่งผ่านข้อมูลในที่เก็บขององค์กรและป็อปปูเลตค่าแหล่งข้อมูล
เครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจำตัว
โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ซิงค์ข้อมูลประจำตัวขององค์กร (ผู้ใช้และกลุ่ม) กับข้อมูลประจำตัวที่ Google Cloud Search กำหนด

กรณีการใช้งานของ Google Cloud Search

กรณีการใช้งานที่ Google Cloud Search อาจแก้ไขได้มีดังนี้

 • พนักงานต้องมีวิธีค้นหานโยบายขององค์กร เอกสาร และเนื้อหาที่พนักงานคนอื่นๆ เขียน
 • ซึ่งสมาชิกทีมบริการลูกค้าจะต้องค้นหาเอกสารการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้ลูกค้า
 • พนักงานต้องค้นหาข้อมูลภายในเกี่ยวกับโครงการของบริษัท
 • ตัวแทนฝ่ายขายต้องการดูสถานะของปัญหาด้านการสนับสนุนทั้งหมดของลูกค้ารายหนึ่งๆ
 • พนักงานต้องการคำจำกัดความของคำเฉพาะบริษัท

ขั้นตอนแรกในการใช้ Google Cloud Search คือการระบุกรณีการใช้งานที่ Google Cloud Search แก้ไข

นำ Google Cloud Search ไปใช้

โดยค่าเริ่มต้น Google Cloud Search จะจัดทำดัชนีข้อมูล Google Workspace เช่น เอกสารและสเปรดชีตของ Google คุณไม่จำเป็นต้องใช้งาน Google Cloud Search สำหรับข้อมูล Google Workspace อย่างไรก็ตาม คุณต้องใช้ Google Cloud Search สำหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Google Workspace เช่น ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของบุคคลที่สาม ระบบไฟล์อย่าง Windows Fileshare, OneDrive หรือพอร์ทัลอินทราเน็ต เช่น Sharepoint คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้งาน Google Cloud Search สำหรับองค์กร

 1. ระบุกรณีการใช้งานที่ Google Cloud Search ช่วยแก้ไข
 2. ระบุที่เก็บที่มีข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับ Use Case
 3. ระบุระบบข้อมูลประจำตัวที่บริษัทใช้จัดการการเข้าถึงข้อมูลในที่เก็บแต่ละแห่ง
 4. กำหนดค่าการเข้าถึง Google Cloud Search API
 5. เพิ่มแหล่งข้อมูลลงใน Google Cloud Search
 6. สร้างและลงทะเบียนสคีมาสำหรับแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่ง
 7. พิจารณาว่ามีเครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหาที่พร้อมใช้สำหรับที่เก็บของคุณหรือไม่ โปรดดูรายการเครื่องมือเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้ที่ไดเรกทอรีเครื่องมือเชื่อมต่อ Cloud Search หากมีเครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหา ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 9
 8. สร้างเครื่องมือเชื่อมต่อเนื้อหาเพื่อเข้าถึงข้อมูลในที่เก็บแต่ละรายการ และจัดทำดัชนีในแหล่งข้อมูลของ Cloud Search
 9. ตรวจสอบว่าคุณต้องใช้เครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจำตัวหรือไม่ หากไม่ต้องการเครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจำตัว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 11
 10. สร้างเครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลประจำตัวเพื่อแมปข้อมูลประจำตัวของที่เก็บหรือข้อมูลประจำตัวขององค์กรกับข้อมูลประจำตัวของ Google
 11. ตั้งค่าแอปพลิเคชันการค้นหา
 12. สร้างอินเทอร์เฟซการค้นหาเพื่อดำเนินการค้นหา
 13. ทำให้เครื่องมือเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซการค้นหาใช้งานได้ ถ้าคุณใช้เครื่องมือเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า ให้ทำตามคำแนะนำสำหรับเครื่องมือเชื่อมต่อเพื่อรับและทำให้เครื่องมือเชื่อมต่อใช้งานได้ เครื่องมือเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานจะแสดงอยู่ในไดเรกทอรีเครื่องมือเชื่อมต่อ Google Cloud Search

ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนถัดไป 2-3 อย่างที่คุณอาจดำเนินการมีดังนี้

 1. ลองใช้บทแนะนำการเริ่มต้นใช้งาน Google Cloud Search
 2. พิจารณากรณีการใช้งานที่คุณจะใช้ Google Cloud Search
 3. ระบุที่เก็บที่เกี่ยวข้องกับกรณีการใช้งานเหล่านี้
 4. ระบุระบบข้อมูลประจำตัวที่ที่เก็บของคุณใช้
 5. ดำเนินการต่อเพื่อกำหนดค่าการเข้าถึง Google Cloud Search API