ออกแบบการ์ดหรือกล่องโต้ตอบแบบอินเทอร์แอกทีฟ

หน้านี้อธิบายวิธีเพิ่มวิดเจ็ตและองค์ประกอบ UI ลงในการ์ดหรือข้อความโต้ตอบ เพื่อให้ผู้ใช้โต้ตอบกับแอป Google Chat ได้ เช่น การคลิกปุ่มหรือส่งข้อมูล


ใช้เครื่องมือสร้างการ์ดเพื่อออกแบบและแสดงตัวอย่างข้อความการ์ด JSON สำหรับแอป Chat ดังนี้

เปิดเครื่องมือสร้างการ์ด

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

 • บัญชี Google Workspace ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Google Chat
 • แอป Chat ที่เผยแพร่แล้ว หากต้องการสร้าง แอป Chat ให้ทำตามquickstartนี้
 • เพิ่มปุ่ม

  วิดเจ็ต ButtonList จะแสดงปุ่มชุดหนึ่ง ปุ่มสามารถแสดงข้อความ ไอคอน หรือทั้งข้อความและไอคอน Button แต่ละรายการรองรับการดำเนินการ OnClick ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม เช่น

  • เปิดไฮเปอร์ลิงก์ด้วย OpenLink เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้
  • เรียกใช้ action ที่เรียกใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเอง เช่น การเรียก API

  สำหรับการช่วยเหลือพิเศษ ปุ่มจะรองรับข้อความสำรอง

  เพิ่มปุ่มที่เรียกใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเอง

  ต่อไปนี้คือการ์ดที่ประกอบด้วยวิดเจ็ต ButtonList ที่มี 2 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งจะเปิดเอกสารประกอบสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Chat ในแท็บใหม่ ปุ่มอื่นๆ จะเรียกใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเองชื่อ goToView() และส่งพารามิเตอร์ viewType="BIRD EYE VIEW"

  เพิ่มปุ่มที่มีสีที่กําหนดเองและปุ่มที่ปิดใช้งานแล้ว

  คุณป้องกันไม่ให้ผู้ใช้คลิกปุ่มได้โดยการตั้งค่า "disabled": "true"

  การ์ดต่อไปนี้จะแสดงการ์ดที่ประกอบด้วยวิดเจ็ต ButtonList ที่มี 2 ปุ่ม ปุ่มหนึ่งจะใช้ช่อง Color เพื่อปรับแต่งสีพื้นหลังของปุ่ม ปุ่มอีกปุ่มหนึ่งจะถูกปิดใช้งานด้วยช่อง Disabled ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้คลิกปุ่มดังกล่าวและเรียกใช้ฟังก์ชัน

  เพิ่มปุ่มที่มีไอคอน

  รายการต่อไปนี้แสดงการ์ดที่ประกอบด้วยวิดเจ็ต ButtonList พร้อมไอคอน 2 วิดเจ็ต Button ปุ่มเดียวใช้ช่อง knownIcon เพื่อแสดงไอคอนอีเมลในตัวของ Google Chat อีกปุ่มหนึ่งจะใช้ช่อง iconUrl เพื่อแสดงวิดเจ็ตไอคอนที่กำหนดเอง

  เพิ่มปุ่มที่มีไอคอนและข้อความ

  การ์ดต่อไปนี้จะแสดงการ์ดที่ประกอบด้วยวิดเจ็ต ButtonList ที่แจ้งให้ผู้ใช้ส่งอีเมล ปุ่มแรกจะแสดงไอคอนอีเมล และปุ่มที่สองจะแสดงข้อความ ผู้ใช้จะคลิกไอคอนหรือปุ่มข้อความเพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน sendEmail ได้

  เพิ่มองค์ประกอบ UI ที่เลือกได้

  วิดเจ็ต SelectionInput มีชุดรายการที่เลือกได้ เช่น ช่องทำเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือก สวิตช์ หรือเมนูแบบเลื่อนลง คุณสามารถใช้วิดเจ็ตนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่กำหนดไว้และที่ได้มาตรฐานจากผู้ใช้ หากต้องการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุจากผู้ใช้ ให้ใช้วิดเจ็ต TextInput แทน

  วิดเจ็ต SelectionInput รองรับคำแนะนำ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลแบบเดียวกันและการดำเนินการเมื่อเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็คือ Actions ที่จะทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่องป้อนข้อมูลการเลือก เช่น ผู้ใช้เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการ

  แอปแชทจะรับและประมวลผลมูลค่าของรายการที่เลือกได้ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานกับอินพุตแบบฟอร์มที่หัวข้อรับข้อมูลแบบฟอร์ม

  ส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างการ์ดที่ใช้วิดเจ็ต SelectionInput ตัวอย่างใช้อินพุตส่วนประเภทต่างๆ ดังนี้

  เพิ่มช่องทำเครื่องหมาย

  รายการต่อไปนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบที่ขอให้ผู้ใช้ระบุว่าผู้ติดต่อเป็นมืออาชีพ ส่วนตัว หรือทั้ง 2 อย่าง พร้อมวิดเจ็ต SelectionInput ที่ใช้ช่องทำเครื่องหมาย

  เพิ่มปุ่มตัวเลือก

  รายการต่อไปนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบที่ขอให้ผู้ใช้ระบุว่าผู้ติดต่อเป็นมืออาชีพหรือส่วนตัวด้วยวิดเจ็ต SelectionInput ที่ใช้ปุ่มตัวเลือก

  เพิ่มสวิตช์

  รายการต่อไปนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบที่ขอให้ผู้ใช้ระบุว่าผู้ติดต่อเป็นมืออาชีพ ส่วนตัว หรือทั้ง 2 อย่างด้วยวิดเจ็ต SelectionInput ที่ใช้สวิตช์

  รายการต่อไปนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบที่ขอให้ผู้ใช้ระบุว่าผู้ติดต่อเป็นมืออาชีพหรือส่วนตัวด้วยวิดเจ็ต SelectionInput ที่ใช้เมนูแบบเลื่อนลง

  เพิ่มเมนูแบบเลือกหลายรายการ

  รายการต่อไปนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบที่ขอให้ผู้ใช้เลือกรายชื่อติดต่อจากเมนูการเลือกหลายรายการ

  ใช้แหล่งข้อมูลสำหรับเมนูการเลือกหลายรายการ

  ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีใช้เมนูการเลือกหลายรายการเพื่อป้อนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแบบไดนามิก เช่น แอปพลิเคชัน Google Workspace หรือแหล่งข้อมูลภายนอก

  แหล่งข้อมูลจาก Google Workspace

  คุณจะเติมข้อมูลให้รายการต่างๆ สำหรับเมนูการเลือกหลายรายการได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ใน Google Workspace

  • ผู้ใช้ Google Workspace: คุณสามารถสร้างได้เฉพาะผู้ใช้ภายในองค์กร Google Workspace เดียวกันเท่านั้น
  • พื้นที่ใน Chat: ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนในเมนูการเลือกหลายรายการจะดูและเลือกพื้นที่ทำงานที่ตนเป็นสมาชิกภายในองค์กร Google Workspace ได้เท่านั้น

  หากต้องการใช้แหล่งข้อมูล Google Workspace คุณจะต้องระบุช่อง platformDataSource คุณข้ามออบเจ็กต์ SectionItem ได้ต่างจากอินพุตการเลือกประเภทอื่นๆ เนื่องจากรายการที่เลือกเหล่านี้ดึงมาจาก Google Workspace แบบไดนามิก

  โค้ดต่อไปนี้จะแสดงเมนูการเลือกหลายรายการของผู้ใช้ Google Workspace หากต้องการป้อนข้อมูลผู้ใช้ อินพุตการเลือกจะตั้งค่า commonDataSource เป็น USER ดังนี้

  JSON

  {
   "selectionInput": {
    "name": "contacts",
    "type": "MULTI_SELECT",
    "label": "Selected contacts",
    "multiSelectMaxSelectedItems": 5,
    "multiSelectMinQueryLength": 1,
    "platformDataSource": {
     "commonDataSource": "USER"
    }
   }
  }
  

  โค้ดต่อไปนี้จะแสดงเมนูการเลือกหลายรายการของพื้นที่ใน Chat หากต้องการสร้างพื้นที่ทำงาน อินพุตการเลือกจะระบุช่อง hostAppDataSource เมนูการเลือกหลายรายการยังตั้งค่า defaultToCurrentSpace เป็น true ด้วย ซึ่งทำให้พื้นที่ทำงานปัจจุบันเป็นการเลือกเริ่มต้นในเมนู ดังนี้

  JSON

  {
   "selectionInput": {
    "name": "spaces",
    "type": "MULTI_SELECT",
    "label": "Selected contacts",
    "multiSelectMaxSelectedItems": 3,
    "multiSelectMinQueryLength": 1,
    "platformDataSource": {
     "hostAppDataSource": {
      "chatDataSource": {
       "spaceDataSource": {
        "defaultToCurrentSpace": true
       }
      }
     }
    }
   }
  }
  
  แหล่งข้อมูลภายนอก Google Workspace

  เมนูแบบเลือกหลายรายการยังเติมข้อมูลรายการจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลภายนอกได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เมนูแบบเลือกหลายรายการเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เลือกจากรายการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจากระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

  หากต้องการใช้แหล่งข้อมูลภายนอก ให้ใช้ช่อง externalDataSource เพื่อระบุฟังก์ชันที่แสดงรายการจากแหล่งข้อมูล

  หากต้องการลดคำขอไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก คุณอาจรวมรายการแนะนำที่ปรากฏในเมนูการเลือกหลายรายการก่อนที่ผู้ใช้จะพิมพ์ในเมนู เช่น คุณสามารถสร้างรายชื่อติดต่อที่ค้นหาล่าสุดให้ผู้ใช้รายนั้น หากต้องการป้อนข้อมูลรายการที่แนะนำจากแหล่งข้อมูลภายนอก ให้ระบุออบเจ็กต์ SelectionItem

  โค้ดต่อไปนี้แสดงเมนูการเลือกหลายรายการจากชุดรายชื่อติดต่อภายนอกสำหรับผู้ใช้ เมนูจะแสดงรายชื่อติดต่อ 1 รายการโดยค่าเริ่มต้น และเรียกใช้ฟังก์ชัน getContacts เพื่อเรียกและเติมข้อมูลรายการจากแหล่งข้อมูลภายนอก

  JSON

  {
   "selectionInput": {
    "name": "contacts",
    "type": "MULTI_SELECT",
    "label": "Selected contacts",
    "multiSelectMaxSelectedItems": 5,
    "multiSelectMinQueryLength": 2,
    "externalDataSource": {
     "function": "getContacts"
    },
    "items": [
     {
      "text": "Contact 3",
      "value": "contact-3",
      "startIconUri": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
      "bottomText": "Contact three description",
      "selected": false
     }
    ]
   }
  }
  

  สำหรับแหล่งข้อมูลภายนอก คุณยังเติมข้อความอัตโนมัติที่ผู้ใช้เริ่มพิมพ์ในเมนูการเลือกหลายรายการได้อีกด้วย เช่น หากผู้ใช้เริ่มพิมพ์ Atl เพื่อแสดงเมนูที่มีข้อมูลของเมืองในสหรัฐอเมริกา แอป Chat จะแนะนำ Atlanta โดยอัตโนมัติก่อนที่ผู้ใช้จะพิมพ์เสร็จ คุณสามารถเติมข้อความอัตโนมัติได้สูงสุด 100 รายการ

  หากต้องการเติมข้อความอัตโนมัติ คุณจะต้องสร้างฟังก์ชันที่ค้นหาแหล่งข้อมูลภายนอกและแสดงรายการเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้พิมพ์ในเมนูการเลือกหลายรายการ โดยฟังก์ชันนี้ต้องมีลักษณะดังนี้

  • ส่งผ่านออบเจ็กต์เหตุการณ์ที่แสดงการโต้ตอบของผู้ใช้กับเมนู
  • ระบุว่าค่า invokedFunction ของเหตุการณ์การโต้ตอบตรงกับฟังก์ชันจากช่อง externalDataSource
  • เมื่อฟังก์ชันตรงกัน ให้แสดงรายการที่แนะนำจากแหล่งข้อมูลภายนอก หากต้องการแนะนำรายการตามสิ่งที่ผู้ใช้ประเภท ให้กำหนดค่าสำหรับคีย์ autocomplete_widget_query ค่านี้แสดงถึงสิ่งที่ผู้ใช้พิมพ์ในเมนู

  โค้ดต่อไปนี้จะเติมข้อความอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลภายนอก เมื่อใช้ตัวอย่างก่อนหน้านี้ แอป Chat จะแนะนำรายการต่างๆ ตามเวลาที่ทริกเกอร์ฟังก์ชัน getContacts ดังนี้

  Apps Script

  apps-script/selection-input/on-widget-update.gs
  /**
   * Widget update event handler.
   *
   * @param {Object} event The event object from Chat API.
   * @return {Object} Response from the Chat app.
   */
  function onWidgetUpdate(event) {
   const actionName = event.common["invokedFunction"];
   if (actionName !== "getContacts") {
    return {};
   }
  
   return {
    actionResponse: {
     type: "UPDATE_WIDGET",
     updatedWidget: {
      suggestions: {
       items: [
        {
         value: "contact-1",
         startIconUri: "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
         text: "Contact 1",
         bottomText: "Contact one description",
         selected: false
        },
        {
         value: "contact-2",
         startIconUri: "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
         text: "Contact 2",
         bottomText: "Contact two description",
         selected: false
        },
        {
         value: "contact-3",
         startIconUri: "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
         text: "Contact 3",
         bottomText: "Contact three description",
         selected: false
        },
        {
         value: "contact-4",
         startIconUri: "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
         text: "Contact 4",
         bottomText: "Contact four description",
         selected: false
        },
        {
         value: "contact-5",
         startIconUri: "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
         text: "Contact 5",
         bottomText: "Contact five description",
         selected: false
        },
       ]
      }
     }
    }
   };
  }
  

  Node.js

  node/selection-input/on-widget-update.js
  /**
   * Widget update event handler.
   *
   * @param {Object} event The event object from Chat API.
   * @return {Object} Response from the Chat app.
   */
  function onWidgetUpdate(event) {
   const actionName = event.common["invokedFunction"];
   if (actionName !== "getContacts") {
    return {};
   }
  
   return {
    actionResponse: {
     type: "UPDATE_WIDGET",
     updatedWidget: {
      suggestions: {
       items: [
        {
         value: "contact-1",
         startIconUri: "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
         text: "Contact 1",
         bottomText: "Contact one description",
         selected: false
        },
        {
         value: "contact-2",
         startIconUri: "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
         text: "Contact 2",
         bottomText: "Contact two description",
         selected: false
        },
        {
         value: "contact-3",
         startIconUri: "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
         text: "Contact 3",
         bottomText: "Contact three description",
         selected: false
        },
        {
         value: "contact-4",
         startIconUri: "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
         text: "Contact 4",
         bottomText: "Contact four description",
         selected: false
        },
        {
         value: "contact-5",
         startIconUri: "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
         text: "Contact 5",
         bottomText: "Contact five description",
         selected: false
        },
       ]
      }
     }
    }
   };
  }
  

  เพิ่มช่องที่ผู้ใช้ป้อนข้อความได้

  วิดเจ็ต TextInput มีช่องที่ผู้ใช้ป้อนข้อความได้ วิดเจ็ตจะรองรับคําแนะนําซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลแบบเดียวกันและการดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งก็คือ Actions ที่จะทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่องป้อนข้อความ เช่น เมื่อผู้ใช้เพิ่มหรือลบข้อความ

  ใช้วิดเจ็ต TextInput นี้เมื่อคุณต้องการรวบรวมข้อมูลแบบนามธรรมหรือไม่ทราบจากผู้ใช้ หากต้องการรวบรวมข้อมูลที่กำหนดไว้จากผู้ใช้ ให้ใช้วิดเจ็ต SelectionInput แทน

  หากต้องการประมวลผลข้อความที่ผู้ใช้ป้อน โปรดดูรับข้อมูลในแบบฟอร์ม

  ต่อไปนี้คือการ์ดที่ประกอบด้วยวิดเจ็ต TextInput

  ให้ผู้ใช้เลือกวันที่และเวลา

  วิดเจ็ต DateTimePicker ช่วยให้ผู้ใช้ป้อนวันที่ เวลา หรือทั้งวันที่และเวลาได้ หรือผู้ใช้จะใช้เครื่องมือเลือกเพื่อเลือกวันที่และเวลาก็ได้ หากผู้ใช้ป้อนวันที่หรือเวลาไม่ถูกต้อง เครื่องมือเลือกจะแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลอย่างถูกต้อง

  หากต้องการประมวลผลค่าวันที่และเวลาที่ผู้ใช้ป้อน โปรดดูรับข้อมูลแบบฟอร์ม

  การ์ดต่อไปนี้แสดงการ์ดที่ประกอบด้วยวิดเจ็ต DateTimePicker ประเภทต่างๆ 3 ประเภท

  ตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนลงในการ์ด

  หน้านี้อธิบายวิธีตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนลงใน action และวิดเจ็ตของการ์ด เช่น คุณตรวจสอบได้ว่าช่องป้อนข้อความมีข้อความที่ผู้ใช้ป้อนหรือไม่ หรือมีอักขระจํานวนหนึ่งๆ หรือไม่

  ตั้งค่าวิดเจ็ตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ

  ในฐานะส่วนหนึ่งของ action ของการ์ด ให้เพิ่มชื่อวิดเจ็ตที่การดำเนินการต้องทำลงในรายการrequiredWidgets

  หากวิดเจ็ตที่แสดงที่นี่ไม่มีค่าเมื่อมีการเรียกใช้การดำเนินการนี้ ระบบจะยกเลิกการส่งการดำเนินการแบบฟอร์ม

  เมื่อตั้งค่า "all_widgets_are_required": "true" สำหรับการดำเนินการแล้ว การดำเนินการนี้จะต้องใช้วิดเจ็ตทั้งหมดในการ์ด

  ตั้งค่าการดำเนินการall_widgets_are_requiredในการเลือกหลายรายการ

  JSON

  {
   "sections": [
    {
     "header": "Select contacts",
     "widgets": [
      {
       "selectionInput": {
        "type": "MULTI_SELECT",
        "label": "Selected contacts",
        "name": "contacts",
        "multiSelectMaxSelectedItems": 3,
        "multiSelectMinQueryLength": 1,
        "onChangeAction": {
         "all_widgets_are_required": true
        },
        "items": [
         {
          "value": "contact-1",
          "startIconUri": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
          "text": "Contact 1",
          "bottomText": "Contact one description",
          "selected": false
         },
         {
          "value": "contact-2",
          "startIconUri": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
          "text": "Contact 2",
          "bottomText": "Contact two description",
          "selected": false
         },
         {
          "value": "contact-3",
          "startIconUri": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
          "text": "Contact 3",
          "bottomText": "Contact three description",
          "selected": false
         },
         {
          "value": "contact-4",
          "startIconUri": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
          "text": "Contact 4",
          "bottomText": "Contact four description",
          "selected": false
         },
         {
          "value": "contact-5",
          "startIconUri": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
          "text": "Contact 5",
          "bottomText": "Contact five description",
          "selected": false
         }
        ]
       }
      }
     ]
    }
   ]
  }
  

  ตั้งค่าการดำเนินการ all_widgets_are_required ใน dateTime Picker

  JSON

  {
   "sections": [
    {
     "widgets": [
      {
       "textParagraph": {
        "text": "A datetime picker widget with both date and time:"
       }
      },
      {
       "divider": {}
      },
      {
       "dateTimePicker": {
        "name": "date_time_picker_date_and_time",
        "label": "meeting",
        "type": "DATE_AND_TIME"
       }
      },
      {
       "textParagraph": {
        "text": "A datetime picker widget with just date:"
       }
      },
      {
       "divider": {}
      },
      {
       "dateTimePicker": {
        "name": "date_time_picker_date_only",
        "label": "Choose a date",
        "type": "DATE_ONLY",
        "onChangeAction":{
         "all_widgets_are_required": true
        }
       }
      },
      {
       "textParagraph": {
        "text": "A datetime picker widget with just time:"
       }
      },
      {
       "divider": {}
      },
      {
       "dateTimePicker": {
        "name": "date_time_picker_time_only",
        "label": "Select a time",
        "type": "TIME_ONLY"
       }
      }
     ]
    }
   ]
  }
  

  ตั้งค่าการดำเนินการ all_widgets_are_required ในเมนูแบบเลื่อนลง

  JSON

  {
   "sections": [
    {
     "header": "Section Header",
     "collapsible": true,
     "uncollapsibleWidgetsCount": 1,
     "widgets": [
      {
       "selectionInput": {
        "name": "location",
        "label": "Select Color",
        "type": "DROPDOWN",
        "onChangeAction": {
         "all_widgets_are_required": true
        },
        "items": [
         {
          "text": "Red",
          "value": "red",
          "selected": false
         },
         {
          "text": "Green",
          "value": "green",
          "selected": false
         },
         {
          "text": "White",
          "value": "white",
          "selected": false
         },
         {
          "text": "Blue",
          "value": "blue",
          "selected": false
         },
         {
          "text": "Black",
          "value": "black",
          "selected": false
         }
        ]
       }
      }
     ]
    }
   ]
  }
  

  ตั้งค่าการตรวจสอบสำหรับวิดเจ็ตการป้อนข้อความ

  ในช่องการตรวจสอบของวิดเจ็ต textInput ช่องจะระบุจำนวนอักขระสูงสุดและประเภทการป้อนข้อมูลสำหรับวิดเจ็ตอินพุตข้อความนี้

  กำหนดจำนวนอักขระสูงสุดสำหรับวิดเจ็ตการป้อนข้อความ

  JSON

  {
   "sections": [
    {
     "header": "Tell us about yourself",
     "collapsible": true,
     "uncollapsibleWidgetsCount": 2,
     "widgets": [
      {
       "textInput": {
        "name": "favoriteColor",
        "label": "Favorite color",
        "type": "SINGLE_LINE",
        "validation": {"character_limit":15},
        "onChangeAction":{
         "all_widgets_are_required": true
        }
       }
      }
     ]
    }
   ]
  }
  

  ตั้งค่าประเภทอินพุตสำหรับวิดเจ็ตการป้อนข้อความ

  JSON

  {
   "sections": [
    {
     "header": "Validate text inputs by input types",
     "collapsible": true,
     "uncollapsibleWidgetsCount": 2,
     "widgets": [
      {
       "textInput": {
        "name": "mailing_address",
        "label": "Please enter a valid email address",
        "type": "SINGLE_LINE",
        "validation": {
         "input_type": "EMAIL"
        },
        "onChangeAction": {
         "all_widgets_are_required": true
        }
       }
      },
      {
       "textInput": {
        "name": "validate_integer",
        "label": "Please enter a number",
         "type": "SINGLE_LINE",
        "validation": {
         "input_type": "INTEGER"
        }
       }
      },
      {
       "textInput": {
        "name": "validate_float",
        "label": "Please enter a number with a decimal",
        "type": "SINGLE_LINE",
        "validation": {
         "input_type": "FLOAT"
        }
       }
      }
     ]
    }
   ]
  }
  

  แก้ปัญหา

  เมื่อแอปหรือการ์ด Google Chat แสดงข้อผิดพลาด อินเทอร์เฟซ Chat จะแสดงข้อความว่า "เกิดข้อผิดพลาด" หรือ "ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณ" บางครั้ง UI ของ Chat ไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด แต่แอปหรือการ์ด Chat ให้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ข้อความในการ์ดอาจไม่ปรากฏขึ้น

  แม้ว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจไม่แสดงใน UI ของ Chat แต่ก็ยังมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดและข้อมูลบันทึกที่สื่อความหมายเพื่อช่วยให้คุณแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อมีการเปิดใช้การบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับแอป Chat ได้ หากต้องการความช่วยเหลือในการดู แก้ไขข้อบกพร่อง และแก้ไขข้อผิดพลาด โปรดดูหัวข้อแก้ปัญหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของ Google Chat