ภาพรวมข้อมูลอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงที่ให้ไว้ในส่วนนี้จะอธิบายบริการ Apps Script และทรัพยากรโครงการต่างๆ

บริการ Apps Script

บริการ Apps Script ช่วยให้สคริปต์เข้าถึงข้อมูลใน Google และระบบภายนอกได้ บริการเหล่านี้สร้างอยู่ในสภาพแวดล้อม Apps Script คุณจึงไม่ต้องนำเข้าหรือใช้การควบคุมการให้สิทธิ์ด้วยตัวเอง บริการจะแสดงเป็นออบเจ็กต์ส่วนกลางด้วยเมธอดที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งคล้ายกับออบเจ็กต์ JavaScript เช่น Math

บริการของ Apps Script มีดังนี้

  • บริการของ Google เป็นบริการที่ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลของแอป Google Workspace เช่น ไดรฟ์, Gmail และชีต รวมถึงแอปอื่นๆ ของ Google เช่น Maps และ Google แปลภาษา

  • บริการสาธารณูปโภคคือบริการที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งของ Google ซึ่งช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ เช่น ข้อมูลบันทึก สร้าง HTML บีบอัดข้อมูล และอีกมากมาย

บริการขั้นสูง

บริการบางอย่างของ Google จะเสนอเป็นบริการขั้นสูง บริการขั้นสูงคือบริการ Apps Script ที่ให้คุณเข้าถึง API ผลิตภัณฑ์ของ Google ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง API ของผลิตภัณฑ์ Google Workspace ได้ โดยทั่วไปแล้ว บริการขั้นสูงของ Google เป็น Wrapper แบบบางรอบ API และไม่ใช่ API โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บริการขั้นสูงของ Google

ทรัพยากรโปรเจ็กต์สคริปต์

ทรัพยากรโปรเจ็กต์สคริปต์มีข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ Apps Script ของคุณเพื่อช่วยให้โปรเจ็กต์ทำงานได้สำเร็จ ทรัพยากรของโปรเจ็กต์มีข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าไฟล์ Manifest, ทริกเกอร์อัตโนมัติ และโควต้า

แหล่งข้อมูลส่วนเสริมของ Google Workspace

แต่ต้องใช้ทรัพยากรส่วนเสริมหากกำลังสร้างส่วนเสริมของ Google Workspace เท่านั้น

Apps Script API

ใช้ทรัพยากรเหล่านี้หากต้องการสร้าง แก้ไข หรือทำให้โปรเจ็กต์ Apps Script ใช้งานได้โดยอัตโนมัติโดยใช้ Apps Script API