Class Chart

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
Lista przebojów

Obiekt wykresu, który można przekonwertować na obraz statyczny. Wykresy umieszczone w arkuszach kalkulacyjnych znajdziesz w artykule EmbeddedChart.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getAs(contentType)BlobZwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści.
getBlob()BlobZwraca dane wewnątrz tego obiektu jako blob.
getOptions()ChartOptionsZwraca opcje tego wykresu, takie jak wysokość, kolory i osie.

Szczegółowa dokumentacja

getAs(contentType)

Zwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści. Ta metoda dodaje odpowiednie rozszerzenie do nazwy pliku, np. „"myfile.pdf&quot”. Zakładamy jednak, że część nazwy pliku po ostatnim okresie (jeśli w ogóle) jest rozszerzeniem, które należy zastąpić. W związku z tym "ShoppingList.12.25.2014" zmienia się w "ShoppingList.12.25.pdf".

Aby sprawdzić dzienne limity konwersji, zobacz Limity usług Google. Nowo utworzone domeny Google Workspace mogą podlegać tymczasowym ograniczeniom.

Parametry

NazwaTypOpis
contentTypeStringTyp MIME, na który ma zostać przekonwertowane. W większości blobów 'application/pdf' jest jedyną prawidłową opcją. W przypadku obrazów w formacie BMP, GIF, JPEG lub PNG prawidłowy jest też każdy z tych formatów: 'image/bmp', 'image/gif', 'image/jpeg' lub 'image/png'.

Zwróć

Blob – dane jako obiekt blob.


getBlob()

Zwraca dane wewnątrz tego obiektu jako blob.

Zwróć

Blob – dane jako obiekt blob.


getOptions()

Zwraca opcje tego wykresu, takie jak wysokość, kolory i osie.

Zwrócone opcje są stałe.

Zwróć

ChartOptions – opcje tego wykresu, takie jak wysokość, kolory i osie.