Class Blob

Blob

Obiekt wymiany danych dla usług Apps Script.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
copyBlob()BlobZwraca kopię tego obiektu blob.
getAs(contentType)BlobZwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści.
getBytes()Byte[]Pobiera dane przechowywane w tym blobie.
getContentType()StringPobiera typ zawartości bajtów w tym blobie.
getDataAsString()StringPobiera dane tego obiektu blob jako ciąg tekstowy z kodowaniem UTF-8.
getDataAsString(charset)StringPobiera dane tego obiektu blob w postaci ciągu znaków z określonym kodowaniem.
getName()StringPobiera nazwę tego obiektu blob.
isGoogleType()BooleanZwraca, czy ten obiekt blob jest plikiem Google Workspace (Arkusze, Dokumenty itp.).
setBytes(data)BlobUstawia dane przechowywane w tym blobie.
setContentType(contentType)BlobUstawia typ treści w bajtach w tym blobie.
setContentTypeFromExtension()BlobUstawia typ zawartości bajtów w tym blobie na podstawie rozszerzenia pliku.
setDataFromString(string)BlobUstawia dane tego obiektu blob z ciągu znaków z kodowaniem UTF-8.
setDataFromString(string, charset)BlobUstawia dane tego obiektu blob z ciągu znaków z określonym kodowaniem.
setName(name)BlobUstawia nazwę tego obiektu blob.

Szczegółowa dokumentacja

copyBlob()

Zwraca kopię tego obiektu blob.

Zwróć

Blob – nowa kopia.


getAs(contentType)

Zwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści. Ta metoda dodaje odpowiednie rozszerzenie do nazwy pliku, np. „"myfile.pdf&quot”. Zakładamy jednak, że część nazwy pliku po ostatnim okresie (jeśli w ogóle) jest rozszerzeniem, które należy zastąpić. W związku z tym "ShoppingList.12.25.2014" zmienia się w "ShoppingList.12.25.pdf".

Aby sprawdzić dzienne limity konwersji, zobacz Limity usług Google. Nowo utworzone domeny Google Workspace mogą podlegać tymczasowym ograniczeniom.

Parametry

NazwaTypOpis
contentTypeStringTyp MIME, na który ma zostać przekonwertowane. W większości blobów 'application/pdf' jest jedyną prawidłową opcją. W przypadku obrazów w formacie BMP, GIF, JPEG lub PNG prawidłowy jest też każdy z tych formatów: 'image/bmp', 'image/gif', 'image/jpeg' lub 'image/png'.

Zwróć

Blob – dane jako obiekt blob.


getBytes()

Pobiera dane przechowywane w tym blobie.

Zwróć

Byte[] – zapisane bajty.


getContentType()

Pobiera typ zawartości bajtów w tym blobie.

Zwróć

String – typ treści tych danych (jeśli jest znany) lub null.


getDataAsString()

Pobiera dane tego obiektu blob jako ciąg tekstowy z kodowaniem UTF-8.

Zwróć

String – dane są ciągiem.


getDataAsString(charset)

Pobiera dane tego obiektu blob w postaci ciągu znaków z określonym kodowaniem.

Parametry

NazwaTypOpis
charsetStringZestaw znaków, który ma być używany do kodowania danych w tym obiekcie blob jako ciąg znaków.

Zwróć

String – dane są ciągiem.


getName()

Pobiera nazwę tego obiektu blob.

Zwróć

String – nazwa tych danych (jeśli jest znana) lub null;


isGoogleType()

Zwraca, czy ten obiekt blob jest plikiem Google Workspace (Arkusze, Dokumenty itp.).

Zwróć

Booleantrue, jeśli ten obiekt blob jest plikiem Google Workspace. false, jeśli nie.


setBytes(data)

Ustawia dane przechowywane w tym blobie.

Parametry

NazwaTypOpis
dataByte[]Nowe dane.

Zwróć

Blob – ten obiekt blob do łańcucha.


setContentType(contentType)

Ustawia typ treści w bajtach w tym blobie.

Parametry

NazwaTypOpis
contentTypeStringNowy obiekt contentType.

Zwróć

Blob – ten obiekt blob do łańcucha.


setContentTypeFromExtension()

Ustawia typ zawartości bajtów w tym blobie na podstawie rozszerzenia pliku. Element contentType ma wartość null, jeśli nie można go odgadnąć z rozszerzenia.

Zwróć

Blob – ten obiekt blob do łańcucha.


setDataFromString(string)

Ustawia dane tego obiektu blob z ciągu znaków z kodowaniem UTF-8.

Parametry

NazwaTypOpis
stringStringDane ciągu znaków.

Zwróć

Blob – ten obiekt blob do łańcucha.


setDataFromString(string, charset)

Ustawia dane tego obiektu blob z ciągu znaków z określonym kodowaniem.

Parametry

NazwaTypOpis
stringStringDane ciągu znaków.
charsetStringZestaw znaków, który ma być używany do interpretacji ciągu jako bajtów.

Zwróć

Blob – ten obiekt blob do łańcucha.


setName(name)

Ustawia nazwę tego obiektu blob.

Parametry

NazwaTypOpis
nameStringNowa nazwa.

Zwróć

Blob – ten obiekt blob do łańcucha.

Wycofane metody