Class File

Plik

Plik na Dysku Google. Pliki możesz otwierać i tworzyć na stronie DriveApp.

// Trash every untitled spreadsheet that hasn't been updated in a week.
var files = DriveApp.getFilesByName('Untitled spreadsheet');
while (files.hasNext()) {
 var file = files.next();
 if (new Date() - file.getLastUpdated() > 7 * 24 * 60 * 60 * 1000) {
  file.setTrashed(true);
 }
}

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
addCommenter(emailAddress)FileDodaj danego użytkownika do listy komentujących (File).
addCommenter(user)FileDodaj danego użytkownika do listy komentujących (File).
addCommenters(emailAddresses)FileDodaj daną tablicę użytkowników do listy komentujących element File.
addEditor(emailAddress)FileDodaje danego użytkownika do listy edytorów elementu File.
addEditor(user)FileDodaje danego użytkownika do listy edytorów elementu File.
addEditors(emailAddresses)FileDodaje podaną tablicę użytkowników do listy edytorów obiektu File.
addViewer(emailAddress)FileDodaje danego użytkownika do listy gogli File.
addViewer(user)FileDodaje danego użytkownika do listy gogli File.
addViewers(emailAddresses)FileDodaje podaną tablicę użytkowników do listy widzów obiektu File.
getAccess(email)PermissionPobiera uprawnienia przyznane danemu użytkownikowi.
getAccess(user)PermissionPobiera uprawnienia przyznane danemu użytkownikowi.
getAs(contentType)BlobZwraca dane wewnątrz tego obiektu w postaci obiektu blob przekonwertowanego na określony typ treści.
getBlob()BlobZwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob.
getDateCreated()DatePobiera datę utworzenia zasobu File.
getDescription()StringPobiera opis elementu File.
getDownloadUrl()StringPobiera adres URL, którego można użyć do pobrania pliku.
getEditors()User[]Pobiera listę edytorów na koncie File.
getId()StringPobiera identyfikator File.
getLastUpdated()DatePobiera datę ostatniej aktualizacji elementu File.
getMimeType()StringPobiera typ MIME pliku.
getName()StringPobiera nazwę File.
getOwner()UserPobiera właściciela pliku.
getParents()FolderIteratorPobiera kolekcję folderów, które są bezpośrednimi elementami nadrzędnym folderu File.
getResourceKey()StringPobiera klucz zasobu File, który jest wymagany do uzyskania dostępu do elementów udostępnionych przy użyciu linku.
getSecurityUpdateEligible()BooleanOkreśla, czy File może stosować aktualizację zabezpieczeń, która wymaga dostępu do zasobu za pomocą linku.
getSecurityUpdateEnabled()BooleanOkreśla, czy to File wymaga dostępu do zasobu za pomocą linku.
getSharingAccess()AccessOkreśla, do jakiej klasy użytkowników oprócz File mają mieć dostęp inni użytkownicy.
getSharingPermission()PermissionPobiera uprawnienia przyznawane użytkownikom, którzy mają dostęp do File, oraz wszystkie osoby, którym jednoznacznie przyznano dostęp.
getSize()IntegerPobiera liczbę bajtów przechowywanych na Dysku: File.
getTargetId()StringJeśli jest to skrót, zwraca identyfikator elementu, do którego prowadzi.
getTargetMimeType()StringJeśli jest to skrót, zwraca typ MIME elementu, do którego prowadzi.
getTargetResourceKey()StringJeśli plik jest skrótem, zwraca klucz zasobu wskazanego elementu.
getThumbnail()BlobPobiera miniaturę pliku lub null, jeśli nie ma miniatury.
getUrl()StringPobiera adres URL, którego można użyć do otwarcia elementu File w aplikacji Google, takiej jak Dysk czy Dokumenty.
getViewers()User[]Pobiera listę widzów i komentujących ten element (File).
isShareableByEditors()BooleanOkreśla, czy użytkownicy z uprawnieniami do edycji elementu File mogą udostępniać pliki innym użytkownikom lub zmieniać uprawnienia.
isStarred()BooleanOkreśla, czy plik File został oznaczony na Dysku użytkownika.
isTrashed()BooleanOkreśla, czy plik File znajduje się w koszu na Dysku użytkownika.
makeCopy()FileTworzy kopię pliku.
makeCopy(destination)FileTworzy kopię pliku z katalogu docelowego.
makeCopy(name)FileTworzy kopię pliku i nadaje mu nazwę.
makeCopy(name, destination)FileTworzy kopię pliku w katalogu docelowym i nadaje mu nazwę.
moveTo(destination)FilePrzenosi ten element do podanego folderu docelowego.
removeCommenter(emailAddress)FileUsunięcie użytkownika z listy komentujących: File.
removeCommenter(user)FileUsunięcie użytkownika z listy komentujących: File.
removeEditor(emailAddress)FileUsunięcie tego użytkownika z listy edytorów File.
removeEditor(user)FileUsunięcie tego użytkownika z listy edytorów File.
removeViewer(emailAddress)FileUsunięcie użytkownika z listy widzów i komentujących w przypadku File.
removeViewer(user)FileUsunięcie użytkownika z listy widzów i komentujących w przypadku File.
revokePermissions(emailAddress)FileCofnie dostęp do File przyznany danemu użytkownikowi.
revokePermissions(user)FileCofnie dostęp do File przyznany danemu użytkownikowi.
setContent(content)FileZastępuje zawartość pliku danym elementem.
setDescription(description)FileUstawia opis elementu File.
setName(name)FileUstawia nazwę elementu File.
setOwner(emailAddress)FileZmienia właściciela elementu File.
setOwner(user)FileZmienia właściciela elementu File.
setSecurityUpdateEnabled(enabled)FileOkreśla, czy File wymaga klucza dostępu do zasobu, gdy jest udostępniany za pomocą linku.
setShareableByEditors(shareable)FileOkreśla, czy użytkownicy z uprawnieniami do edycji elementu File mogą udostępniać pliki innym użytkownikom lub zmieniać uprawnienia.
setSharing(accessType, permissionType)FileOkreśla klasy użytkowników, którzy mają mieć dostęp do File, i uprawnienia przyznawane tym użytkownikom oprócz poszczególnych użytkowników, którzy otrzymali bezpośrednie zezwolenie.
setStarred(starred)FileOkreśla, czy plik File jest oznaczony gwiazdką na Dysku użytkownika.
setTrashed(trashed)FileOkreśla, czy plik File znajduje się w koszu na Dysku użytkownika.

Szczegółowa dokumentacja

addCommenter(emailAddress)

Dodaj danego użytkownika do listy komentujących (File). Jeśli użytkownik był już na liście widzów, ta metoda spowoduje, że zniknie on z listy widzów.

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace 'cloudysanfrancisco@gmail.com' with the email address that you
// want to add as a commenter.
while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();
 email = 'cloudysanfrancisco@gmail.com';
 console.log(file.addCommenter(email));
}

Parametry

NazwaTypOpis
emailAddressStringAdres e-mail użytkownika, którego chcesz dodać.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

addCommenter(user)

Dodaj danego użytkownika do listy komentujących (File). Jeśli użytkownik był już na liście widzów, ta metoda spowoduje, że zniknie on z listy widzów.

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace the file name with your own.
const files = DriveApp.getFilesByName('Test');

// Adds the active user as a commenter.
while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();
 file.addCommenter(Session.getActiveUser());
}

Parametry

NazwaTypOpis
userUserReprezentacja użytkownika do dodania.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

addCommenters(emailAddresses)

Dodaj daną tablicę użytkowników do listy komentujących element File. Jeśli którykolwiek z użytkowników znajduje się już na liście widzów, ta metoda przenosi ich na listę widzów.

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace the file name with your own.
const files = DriveApp.getFilesByName('Test');

while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();
 // TODO(developer): Replace 'cloudysanfrancisco@gmail.com' and
 // 'baklavainthebalkans@gmail.com' with the email addresses to add as commenters.
 const emails = ['cloudysanfrancisco@gmail.com','baklavainthebalkans@gmail.com'];
 console.log(file.addCommenters(emails));
}

Parametry

NazwaTypOpis
emailAddressesString[]Tablica adresów e-mail użytkowników do dodania.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

addEditor(emailAddress)

Dodaje danego użytkownika do listy edytorów elementu File. Jeśli użytkownik był już na liście widzów, ta metoda przenosi go z listy.

Parametry

NazwaTypOpis
emailAddressStringAdres e-mail użytkownika, którego chcesz dodać.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

addEditor(user)

Dodaje danego użytkownika do listy edytorów elementu File. Jeśli użytkownik był już na liście widzów, ta metoda przenosi go z listy.

Parametry

NazwaTypOpis
userUserReprezentacja użytkownika do dodania.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

addEditors(emailAddresses)

Dodaje podaną tablicę użytkowników do listy edytorów obiektu File. Jeśli którykolwiek z użytkowników znajduje się już na liście widzów, ta metoda przenosi ich na listę widzów.

Parametry

NazwaTypOpis
emailAddressesString[]Tablica adresów e-mail użytkowników do dodania.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

addViewer(emailAddress)

Dodaje danego użytkownika do listy gogli File. Jeśli użytkownik był już na liście edytorów, ta metoda nie przyniesie efektu.

Parametry

NazwaTypOpis
emailAddressStringAdres e-mail użytkownika, którego chcesz dodać.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

addViewer(user)

Dodaje danego użytkownika do listy gogli File. Jeśli użytkownik był już na liście edytorów, ta metoda nie przyniesie efektu.

Parametry

NazwaTypOpis
userUserReprezentacja użytkownika do dodania.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

addViewers(emailAddresses)

Dodaje podaną tablicę użytkowników do listy widzów obiektu File. Jeśli którykolwiek z użytkowników był już na liście edytorów, ta metoda nie będzie miała dla nich żadnego wpływu.

Parametry

NazwaTypOpis
emailAddressesString[]Tablica adresów e-mail użytkowników do dodania.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getAccess(email)

Pobiera uprawnienia przyznane danemu użytkownikowi.

Parametry

NazwaTypOpis
emailStringadres e-mail użytkownika, którego uprawnienia należy sprawdzić;

Powrót

Permission – uprawnienia przyznane użytkownikowi,

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getAccess(user)

Pobiera uprawnienia przyznane danemu użytkownikowi.

Parametry

NazwaTypOpis
userUserreprezentacja użytkownika, którego uprawnienia należy sprawdzić;

Powrót

Permission – uprawnienia przyznane użytkownikowi,

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getAs(contentType)

Zwraca dane wewnątrz tego obiektu w postaci obiektu blob przekonwertowanego na określony typ treści. Ta metoda dodaje odpowiednie rozszerzenie do nazwy pliku, na przykład „mójplik.pdf”. Zakładamy jednak, że część nazwy pliku po ostatnim okresie (jeśli istnieje) to istniejące rozszerzenie, które należy zastąpić. W efekcie adres „ShoppingList.12.25.2014” zmieni się w „ShoppingList.12.25.pdf”.

Aby wyświetlić dzienne limity konwersji, przeczytaj artykuł Limity dla usług Google. Nowo utworzone domeny Google Workspace mogą być tymczasowo objęte bardziej rygorystycznymi limitami.

Parametry

NazwaTypOpis
contentTypeStringTyp MIME, na który ma zostać przekonwertowane. W przypadku większości blobów jedyną prawidłową opcją jest 'application/pdf'. W przypadku obrazów w formacie BMP, GIF, JPEG lub PNG ważne są też wszystkie formaty 'image/bmp', 'image/gif', 'image/jpeg' lub 'image/png'.

Powrót

Blob – dane w formie obiektu blob.


getBlob()

Zwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob.

Powrót

Blob – dane w formie obiektu blob.


getDateCreated()

Pobiera datę utworzenia zasobu File.

Powrót

Date – data utworzenia File.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getDescription()

Pobiera opis elementu File.

Powrót

String – opis elementu File

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getDownloadUrl()

Pobiera adres URL, którego można użyć do pobrania pliku. Tylko użytkownicy z uprawnieniami do otwierania pliku na Dysku Google mogą uzyskać dostęp do adresu URL. Możesz użyć tego adresu URL w przeglądarce, aby pobrać plik, ale za pomocą UrlFetchApp nie możesz tego zrobić. Jeśli chcesz umieścić zawartość pliku w skrypcie, użyj polecenia getBlob().

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace the file name with your own.
const files = DriveApp.getFilesByName('Test');

// Loops through the files and logs the download URLs to the console.
while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();
 console.log(file.getDownloadUrl());
}

Powrót

String – adres URL, którego można użyć do pobrania pliku.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getEditors()

Pobiera listę edytorów na koncie File. Jeśli użytkownik, który wykonuje skrypt, nie ma uprawnień do edycji elementu File, ta metoda zwraca pustą tablicę.

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace the file name with your own.
const files = DriveApp.getFilesByName('Test');

// Loops through the files.
while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();

 // Adds the email addresses in the array as editors of each file.
 // TODO(developer): Replace 'cloudysanfrancisco@gmail.com'
 // and 'baklavainthebalkans@gmail.com' with valid email addresses.
 file.addEditors(['cloudysanfrancisco@gmail.com', 'baklavainthebalkans@gmail.com']);

 // Gets a list of the file editors.
 const editors = file.getEditors();

 // For each file, logs the editors' email addresses to the console.
 for (const editor of editors) {
  console.log(editor.getEmail());
 }
}

Powrót

User[] – jeśli użytkownik ma uprawnienia do edycji elementu File, zwraca listę edytorów. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do edycji, zwraca pustą tablicę.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getId()

Pobiera identyfikator File.

Powrót

String – identyfikator elementu File;

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getLastUpdated()

Pobiera datę ostatniej aktualizacji elementu File.

Powrót

Date – data ostatniej aktualizacji elementu File.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getMimeType()

Pobiera typ MIME pliku.

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace the file name with your own.
const files = DriveApp.getFilesByName('Test');

// Loops through the files and logs the MIME type to the console.
while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();
 console.log(file.getMimeType());
}

Powrót

String – typ MIME pliku.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getName()

Pobiera nazwę File.

Powrót

String – nazwa File.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getOwner()

Pobiera właściciela pliku.

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace the file name with your own.
const files = DriveApp.getFilesByName('Test');

// Loops through the files and logs the names of the file owners to the console.
while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();
 console.log(file.getOwner().getName());
}

Powrót

User – właściciel pliku,

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getParents()

Pobiera kolekcję folderów, które są bezpośrednimi elementami nadrzędnym folderu File.

Powrót

FolderIterator – zbiór folderów, które są bezpośrednimi elementami nadrzędnymi folderu File

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getResourceKey()

Pobiera klucz zasobu File, który jest wymagany do uzyskania dostępu do elementów udostępnionych przy użyciu linku.

Powrót

String – klucz zasobu File.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getSecurityUpdateEligible()

Określa, czy File może stosować aktualizację zabezpieczeń, która wymaga dostępu do zasobu za pomocą linku.

Dysk wymaga klucza zasobu, aby uzyskać dostęp do niektórych plików lub folderów, które zostały udostępnione przy użyciu linku. Ta zmiana jest częścią aktualizacji zabezpieczeń. Aktualizacja jest domyślnie włączona w przypadku odpowiednich plików i folderów. Aby włączyć lub wyłączyć wymaganie klucza zasobu dla kwalifikujących się plików, użyj setSecurityUpdateEnabled.

Dowiedz się więcej o aktualizacji zabezpieczeń Dysku Google.

Powrót

Boolean – określa, czy w File można zastosować wymóg klucza zasobu.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getSecurityUpdateEnabled()

Określa, czy to File wymaga dostępu do zasobu za pomocą linku. To wymaganie jest domyślnie włączone w przypadku kwalifikujących się plików i folderów. Aby włączyć lub wyłączyć wymaganie klucza zasobu dla kwalifikujących się plików, użyj zasady setSecurityUpdateEnabled.

Dowiedz się więcej o aktualizacji zabezpieczeń Dysku Google.

Powrót

Boolean – określa, czy w przypadku tego zasobu File włączono wymaganie klucza zasobu.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getSharingAccess()

Określa, do jakiej klasy użytkowników oprócz File mają mieć dostęp inni użytkownicy.

Powrót

Access – które grupy użytkowników mają dostęp do File,

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getSharingPermission()

Pobiera uprawnienia przyznawane użytkownikom, którzy mają dostęp do File, oraz wszystkie osoby, którym jednoznacznie przyznano dostęp.

Powrót

Permission – uprawnienia przyznane użytkownikom, którzy mają dostęp do File;

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getSize()

Pobiera liczbę bajtów przechowywanych na Dysku: File. Pamiętaj, że pliki aplikacji Google Workspace nie wliczają się do limitów miejsca na Dysku, dlatego zwracają 0 bajty.

Powrót

Integer – liczba bajtów używanych do przechowywania elementu File na Dysku.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getTargetId()

Jeśli jest to skrót, zwraca identyfikator elementu, do którego prowadzi.

W przeciwnym razie zwraca null.

// The ID of the file for which to make a shortcut and the ID of
// the folder to which you want to add the shortcut.
// TODO(developer): Replace the file and folder IDs with your IDs.
const fileId = 'abc123456';
const folderId = 'xyz987654';

// Gets the folder to add the shortcut to.
const folder = DriveApp.getFolderById(folderId);

// Creates a shortcut of the file and moves it to the specified folder.
const shortcut = DriveApp.createShortcut(fileId).moveTo(folder);

// Logs the target ID of the shortcut.
console.log(`${shortcut.getName()}=${shortcut.getTargetId()}`);

Powrót

String – identyfikator elementu docelowego;


getTargetMimeType()

Jeśli jest to skrót, zwraca typ MIME elementu, do którego prowadzi.

W przeciwnym razie zwraca null.

// The ID of the file for which to make a shortcut and the ID of
// the folder to which you want to add the shortcut.
// TODO(developer): Replace the file and folder IDs with your IDs.
const fileId = 'abc123456';
const folderId = 'xyz987654';

// Gets the folder to add the shortcut to.
const folder = DriveApp.getFolderById(folderId);

// Creates a shortcut of the file and moves it to the specified folder.
const shortcut = DriveApp.createShortcut(fileId).moveTo(folder);

// Logs the MIME type of the file that the shortcut points to.
console.log(`MIME type of the shortcut: ${shortcut.getTargetMimeType()}`);

Powrót

String – typ MIME elementu docelowego.


getTargetResourceKey()

Jeśli plik jest skrótem, zwraca klucz zasobu wskazanego elementu. Klucz zasobu to dodatkowy parametr, który należy przekazać w celu uzyskania dostępu do plików udostępnionych przy użyciu linku.

Jeśli plik nie jest skrótem, funkcja ta zwraca wartość null.

// Gets a file by its ID.
// TODO(developer): Replace 'abc123456' with your file ID.
const file = DriveApp.getFileById('abc123456');

// If the file is a shortcut, returns the resource key of the file that it points to.
console.log(file.getTargetResourceKey());

Powrót

String – klucz zasobu elementu docelowego lub null, jeśli plik nie jest skrótem.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getThumbnail()

Pobiera miniaturę pliku lub null, jeśli nie ma miniatury.

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace the file name with your own.
const files = DriveApp.getFilesByName('Test');

// Loops through the files.
while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();

 // Logs the thumbnail image for each file to the console as a blob,
 // or null if no thumbnail exists.
 console.log(file.getThumbnail());
}

Powrót

Blob – miniatura pliku.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getUrl()

Pobiera adres URL, którego można użyć do otwarcia elementu File w aplikacji Google, takiej jak Dysk czy Dokumenty.

Powrót

String – adres URL, którego można użyć do wyświetlenia elementu File w aplikacji Google, takiej jak Dysk czy Dokumenty.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

getViewers()

Pobiera listę widzów i komentujących ten element (File). Jeśli użytkownik, który wykonuje skrypt, nie ma uprawnień do edycji elementu File, ta metoda zwraca pustą tablicę.

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace the file name with your own.
const files = DriveApp.getFilesByName('Test');

// Loops through the files.
while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();

 // For each file, logs the viewers' email addresses to the console.
 const viewers = file.getViewers();
 for (viewer of viewers) {
  console.log(viewer.getEmail());
 }
}

Powrót

User[] – jeśli użytkownik ma uprawnienia do edycji elementu File, zwraca listę widzów i komentujących. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do edycji, zwraca pustą tablicę.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

isShareableByEditors()

Określa, czy użytkownicy z uprawnieniami do edycji elementu File mogą udostępniać pliki innym użytkownikom lub zmieniać uprawnienia.

Powrót

Booleantrue, jeśli użytkownicy z uprawnieniami do edycji mogą udostępniać pliki innym użytkownikom lub zmieniać uprawnienia; false – jeśli nie

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

isStarred()

Określa, czy plik File został oznaczony na Dysku użytkownika.

Powrót

Booleantrue, jeśli File jest oznaczony gwiazdką na Dysku użytkownika; false, jeśli nie

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

isTrashed()

Określa, czy plik File znajduje się w koszu na Dysku użytkownika.

Powrót

Booleantrue, jeśli File znajduje się w koszu na Dysku użytkownika. false, jeśli nie.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive

makeCopy()

Tworzy kopię pliku.

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace the file name with your own.
const files = DriveApp.getFilesByName('Test');

// Loops through the files.
while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();

 // Creates a copy of each file and logs the file name to the console.
 console.log(file.makeCopy().getName());
}

Powrót

File – nowa kopia.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

makeCopy(destination)

Tworzy kopię pliku z katalogu docelowego.

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace the file name with your own.
const files = DriveApp.getFilesByName('Test');

// Loops through the files.
while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();

 // Creates a copy of each file and adds it to the specified folder.
 // TODO(developer): Replace the folder ID with your own.
 const destination = DriveApp.getFolderById('123456abcxyz');
 const copiedFile = file.makeCopy(destination);

 // Logs the file names to the console.
 console.log(copiedFile.getName());
}

Parametry

NazwaTypOpis
destinationFolderKatalog, do którego chcesz skopiować plik.

Powrót

File – nowa kopia.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

makeCopy(name)

Tworzy kopię pliku i nadaje mu nazwę.

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace the file name with your own.
const files = DriveApp.getFilesByName('Test');

// Loops through the files.
while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();

 // Creates a copy of each file and sets the name to 'Test-Copy.'
 const filename = file.makeCopy('Test-Copy');

 // Logs the copied file's name to the console.
 console.log(filename.getName());
}

Parametry

NazwaTypOpis
nameStringNazwa pliku, która ma być zastosowana do nowej kopii.

Powrót

File – nowa kopia.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

makeCopy(name, destination)

Tworzy kopię pliku w katalogu docelowym i nadaje mu nazwę.

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace the file name with your own.
const files = DriveApp.getFilesByName('Test');

// Loops through the files.
while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();

 // Creates a copy of each file, sets the file name, and adds the copied file
 // to the specified folder.
 // TODO(developer): Replace the folder ID with your own.
 const destination = DriveApp.getFolderById('123456abcxyz');
 const copiedFile = file.makeCopy('Test-Copy', destination);

 // Logs the file names to the console.
 console.log(copiedFile.getName());
}

Parametry

NazwaTypOpis
nameStringNazwa pliku, która ma być zastosowana do nowej kopii.
destinationFolderKatalog, do którego chcesz skopiować plik.

Powrót

File – nowa kopia.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

moveTo(destination)

Przenosi ten element do podanego folderu docelowego.

Aby można było przenieść element do folderu docelowego, obecny użytkownik musi być właścicielem pliku lub mieć uprawnienia do edycji bieżącego folderu nadrzędnego elementu.

Parametry

NazwaTypOpis
destinationFolderFolder, który staje się nowym elementem nadrzędnym.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

removeCommenter(emailAddress)

Usunięcie użytkownika z listy komentujących: File. Ta metoda nie blokuje dostępu użytkowników do: File, jeśli należą do grupy użytkowników, którzy mają ogólny dostęp, na przykład: File jest udostępniany w całej domenie użytkownika.

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace the file name with your own.
const files = DriveApp.getFilesByName('Test');

// Loops through the files.
while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();

 // Removes the given user from the list of commenters for each file.
 // TODO(developer): Replace the email with the email of the user you want to remove.
 file.removeCommenter('cloudysanfrancisco@gmail.com');
}

Parametry

NazwaTypOpis
emailAddressStringAdres e-mail użytkownika, którego chcesz usunąć.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

removeCommenter(user)

Usunięcie użytkownika z listy komentujących: File. Ta metoda nie blokuje dostępu użytkowników do: File, jeśli należą do grupy użytkowników, którzy mają ogólny dostęp, na przykład: File jest udostępniany w całej domenie użytkownika.

// Gets a list of all files in Google Drive with the given name.
// TODO(developer): Replace the file name with your own.
const files = DriveApp.getFilesByName('Test');

// Loops through the files.
while (files.hasNext()) {
 const file = files.next();

 // Removes the given user from the list of commenters for each file.
 console.log(file.removeCommenter(Session.getActiveUser()));
}

Parametry

NazwaTypOpis
userUserReprezentacja użytkownika do usunięcia.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

removeEditor(emailAddress)

Usunięcie tego użytkownika z listy edytorów File. Ta metoda nie blokuje dostępu do File, jeśli należą one do grupy użytkowników, którzy mają dostęp ogólny, na przykład jeśli File jest udostępniany w całej domenie użytkownika lub gdy File znajduje się na dysku współdzielonym, do którego ma dostęp użytkownik.

W przypadku plików na Dysku również zostanie on usunięty z listy przeglądających.

Parametry

NazwaTypOpis
emailAddressStringAdres e-mail użytkownika, którego chcesz usunąć.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

removeEditor(user)

Usunięcie tego użytkownika z listy edytorów File. Ta metoda nie blokuje dostępu do File, jeśli należą one do grupy użytkowników, którzy mają dostęp ogólny, na przykład jeśli File jest udostępniany w całej domenie użytkownika lub gdy File znajduje się na dysku współdzielonym, do którego ma dostęp użytkownik.

W przypadku plików na Dysku również zostanie on usunięty z listy przeglądających.

Parametry

NazwaTypOpis
userUserReprezentacja użytkownika do usunięcia.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

removeViewer(emailAddress)

Usunięcie użytkownika z listy widzów i komentujących w przypadku File. Ta metoda nie działa, jeśli użytkownik jest edytorem, a nie przeglądającym lub komentującym. Ta metoda nie blokuje też dostępu do tych elementów: File, jeśli należą one do grupy użytkowników, którzy mają ogólny dostęp, np. gdy element File jest udostępniany w całej domenie użytkownika lub gdy File znajduje się na dysku współdzielonym, do którego ma dostęp użytkownik.

W przypadku plików na Dysku również zostanie on usunięty z listy edytorów.

Parametry

NazwaTypOpis
emailAddressStringAdres e-mail użytkownika, którego chcesz usunąć.

Powrót

File – to File na potrzeby łańcucha.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

removeViewer(user)

Usunięcie użytkownika z listy widzów i komentujących w przypadku File. Ta metoda nie działa, jeśli użytkownik jest edytorem, a nie przeglądającym. Ta metoda nie blokuje też dostępu do tych elementów (File), jeśli należą one do klasy użytkowników ogólnych, na przykład gdy element File jest udostępniany w całej domenie użytkownika lub gdy dysk File znajduje się na dysku współdzielonym, do którego ma dostęp użytkownik.

W przypadku plików na Dysku również zostanie on usunięty z listy edytorów.

Parametry

NazwaTypOpis
userUserReprezentacja użytkownika do usunięcia.

Powrót

File – to File na potrzeby łańcucha.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

revokePermissions(emailAddress)

Cofnie dostęp do File przyznany danemu użytkownikowi. Ta metoda nie blokuje dostępu do File, jeśli należą one do grupy użytkowników, którzy mają ogólny dostęp – na przykład gdy element File jest udostępniany w całej domenie użytkownika.

Parametry

NazwaTypOpis
emailAddressStringAdres e-mail użytkownika, któremu chcesz unieważnić dostęp.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

revokePermissions(user)

Cofnie dostęp do File przyznany danemu użytkownikowi. Ta metoda nie blokuje dostępu do File, jeśli należą one do grupy użytkowników, którzy mają ogólny dostęp – na przykład gdy element File jest udostępniany w całej domenie użytkownika.

Parametry

NazwaTypOpis
userUserInformacja o użytkowniku, któremu chcesz anulować dostęp.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

setContent(content)

Zastępuje zawartość pliku danym elementem. Wyjątek, jeśli content ma więcej niż 10 MB.

// Creates a text file with the content 'Hello, world!'
file = DriveApp.createFile('New Text File', 'Hello, world!');

// Logs the content of the text file to the console.
console.log(file.getBlob().getDataAsString());

// Updates the content of the text file to 'Updated text!'
file.setContent('Updated text!')

// Logs content of the text file to the console.
console.log(file.getBlob().getDataAsString());

Parametry

NazwaTypOpis
contentStringNowa zawartość pliku.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

setDescription(description)

Ustawia opis elementu File.

Parametry

NazwaTypOpis
descriptionStringFile ma nowy opis

Powrót

File – to File na potrzeby łańcucha

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

setName(name)

Ustawia nazwę elementu File.

Parametry

NazwaTypOpis
nameStringFile ma nową nazwę

Powrót

File – to File na potrzeby łańcucha

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

setOwner(emailAddress)

Zmienia właściciela elementu File. Ta metoda daje też poprzedniemu właścicielowi uprawnienia do edycji pliku File.

Parametry

NazwaTypOpis
emailAddressStringadres e-mail użytkownika, który ma zostać nowym właścicielem;

Powrót

File – to File na potrzeby łańcucha

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

setOwner(user)

Zmienia właściciela elementu File. Ta metoda daje też poprzedniemu właścicielowi uprawnienia do edycji pliku File.

Parametry

NazwaTypOpis
userUserreprezentacja użytkownika, który powinien zostać nowym właścicielem;

Powrót

File – to File na potrzeby łańcucha

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

setSecurityUpdateEnabled(enabled)

Określa, czy File wymaga klucza dostępu do zasobu, gdy jest udostępniany za pomocą linku. Odpowiednie pliki i foldery są domyślnie włączone.

Dowiedz się więcej o aktualizacji zabezpieczeń Dysku Google.

Parametry

NazwaTypOpis
enabledBooleanOkreśla, czy włączyć wymóg klucza klucza dla File.

Powrót

FileFile w celu tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

setShareableByEditors(shareable)

Określa, czy użytkownicy z uprawnieniami do edycji elementu File mogą udostępniać pliki innym użytkownikom lub zmieniać uprawnienia. Domyślnie nowa wartość File ma wartość true.

Parametry

NazwaTypOpis
shareableBooleantrue, jeśli użytkownicy z uprawnieniami do edycji mogą udostępniać pliki innym użytkownikom lub zmieniać uprawnienia. false – jeśli nie.

Powrót

File – to File na potrzeby łańcucha

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

setSharing(accessType, permissionType)

Określa klasy użytkowników, którzy mają mieć dostęp do File, i uprawnienia przyznawane tym użytkownikom oprócz poszczególnych użytkowników, którzy otrzymali bezpośrednie zezwolenie.

// Creates a folder that anyone on the Internet can read from and write to. (Domain
// administrators can prohibit this setting for users of a Google Workspace domain.)
var folder = DriveApp.createFolder('Shared Folder');
folder.setSharing(DriveApp.Access.ANYONE, DriveApp.Permission.EDIT);

Parametry

NazwaTypOpis
accessTypeAccessdo jakiej klasy użytkowników powinien mieć dostęp File,
permissionTypePermissionuprawnienia, które powinny być przyznawane użytkownikom mającym dostęp do File

Powrót

File – to File na potrzeby łańcucha

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

setStarred(starred)

Określa, czy plik File jest oznaczony gwiazdką na Dysku użytkownika. Domyślnie nowe wartości File wynoszą false.

Parametry

NazwaTypOpis
starredBooleantrue, jeśli element File powinien być oznaczony gwiazdką na Dysku użytkownika. false, jeśli nie.

Powrót

File – to File na potrzeby łańcucha

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

setTrashed(trashed)

Określa, czy plik File znajduje się w koszu na Dysku użytkownika. Tylko właściciel może usunąć File. Domyślnie nowe wartości File wynoszą false.

Parametry

NazwaTypOpis
trashedBooleantrue, jeśli File powinien zostać przeniesiony do kosza na Dysku użytkownika. false, jeśli nie.

Powrót

File – to File na potrzeby łańcucha

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji za pomocą co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive