Class User

Użytkownik

Konto użytkownika powiązane z plikiem na Dysku Google. Dostęp użytkowników można uzyskać za pomocą File.getEditors(), Folder.getViewers() i innych metod.

// Log the email address of all users who have edit access to a file.
var file = DriveApp.getFileById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var editors = file.getEditors();
for (var i = 0; i < editors.length; i++) {
  Logger.log(editors[i].getEmail());
}

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getDomain()StringPobiera nazwę domeny powiązaną z kontem użytkownika.
getEmail()StringPobiera adres e-mail użytkownika.
getName()StringPobiera nazwę użytkownika.
getPhotoUrl()StringPobiera adres URL zdjęcia użytkownika.

Szczegółowa dokumentacja

getDomain()

Pobiera nazwę domeny powiązaną z kontem użytkownika.

// Log the domain names associated with all users who have edit access to a file.
var file = DriveApp.getFileById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var editors = file.getEditors();
for (var i = 0; i < editors.length; i++) {
  Logger.log(editors[i].getDomain());
}

Powroty

String – nazwa domeny powiązana z kontem użytkownika


getEmail()

Pobiera adres e-mail użytkownika. Adres e-mail użytkownika jest dostępny tylko wtedy, gdy na stronie ustawień konta Google+ został udostępniony lub jeśli użytkownik należy do tej samej domeny, co użytkownik uruchamiający skrypt, a administrator domeny zezwolił wszystkim użytkownikom w domenie na wyświetlanie adresów e-mail innych użytkowników.

// Log the email address of all users who have edit access to a file.
var file = DriveApp.getFileById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var editors = file.getEditors();
for (var i = 0; i < editors.length; i++) {
  Logger.log(editors[i].getEmail());
}

Powroty

String – adres e-mail użytkownika lub pusty ciąg, jeśli adres jest niedostępny;


getName()

Pobiera nazwę użytkownika. Ta metoda zwraca wartość null, jeśli nazwa użytkownika jest niedostępna.

// Log the names of all users who have edit access to a file.
var file = DriveApp.getFileById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var editors = file.getEditors();
for (var i = 0; i < editors.length; i++) {
  Logger.log(editors[i].getName());
}

Powroty

String – nazwa użytkownika lub null, jeśli nazwa jest niedostępna;


getPhotoUrl()

Pobiera adres URL zdjęcia użytkownika. Ta metoda zwraca wartość null, jeśli zdjęcie użytkownika jest niedostępne.

// Log the URLs for the photos of all users who have edit access to a file.
var file = DriveApp.getFileById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var editors = file.getEditors();
for (var i = 0; i < editors.length; i++) {
  Logger.log(editors[i].getPhotoUrl());
}

Powroty

String – adres URL zdjęcia użytkownika lub null, jeśli zdjęcie jest niedostępne;

Wycofane metody