Class User

Użytkownik

Prezentacja użytkownika odpowiednia do skryptów.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getEmail()StringPobiera adres e-mail użytkownika (jeśli jest dostępny).

Szczegółowa dokumentacja

getEmail()

Pobiera adres e-mail użytkownika (jeśli jest dostępny). Jeśli zasady zabezpieczeń nie zezwalają na dostęp do adresu e-mail użytkownika, ta metoda zwraca pusty ciąg znaków. Sytuacja, w której adres e-mail jest dostępny, może się różnić. Na przykład adres e-mail użytkownika jest niedostępny w kontekście, który umożliwia uruchomienie skryptu bez autoryzacji użytkownika, np. prostej reguły onOpen(e) lub onEdit(e), funkcji niestandardowej w Arkuszach Google lub aplikacji internetowej wdrożonej jako deweloper (a nie przez użytkownika). Te ograniczenia zwykle nie obowiązują, jeśli deweloper sam uruchamia skrypt lub należy do tej samej domeny Google Workspace co użytkownik.

// Log the email address of the person running the script.
Logger.log(Session.getActiveUser().getEmail());

Zwróć

String – adres e-mail użytkownika lub pusty ciąg znaków, jeśli zasady zabezpieczeń nie zezwalają na dostęp do adresu e-mail użytkownika.

Wycofane metody