Class User

Użytkownik

Sposób przedstawienia użytkownika w postaci skryptu.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getEmail()StringPobiera adres e-mail użytkownika, jeśli jest dostępny.

Szczegółowa dokumentacja

getEmail()

Pobiera adres e-mail użytkownika, jeśli jest dostępny. Jeśli zasady zabezpieczeń nie zezwalają na dostęp do adresu e-mail użytkownika, ta metoda zwraca pusty ciąg znaków. Okoliczności, w jakich jest dostępny ten adres e-mail, są różne, np. adres e-mail użytkownika nie jest dostępny w żadnym kontekście umożliwiającym uruchomienie skryptu bez autoryzacji użytkownika, takim jak prosty wyzwalacz onOpen(e) lub onEdit(e), niestandardowa funkcja w Arkuszach Google czy aplikacja internetowa wdrożona w celu wykonania w Twoim imieniu (czyli autoryzowane przez dewelopera, a nie użytkownika). Ograniczenia te zwykle nie obowiązują, jeśli deweloper samodzielnie uruchamia skrypt lub należy do tej samej domeny Google Workspace co użytkownik.

// Log the email address of the person running the script.
Logger.log(Session.getActiveUser().getEmail());

Powroty

String – adres e-mail użytkownika lub pusty ciąg, jeśli zasady zabezpieczeń nie zezwalają na dostęp do adresu e-mail użytkownika.

Wycofane metody