Enum Access

Dostęp

Wyliczenie reprezentujące klasy użytkowników, którzy mają dostęp do pliku lub folderu, oprócz wszystkich użytkowników, którym przyznano dostęp wprost. Dostęp do tych usług jest możliwy na stronie DriveApp.Access.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: DriveApp.Access.ANYONE.

// Creates a folder that anyone on the Internet can read from and write to. (Domain
// administrators can prohibit this setting for users of a Google Workspace domain.)
var folder = DriveApp.createFolder('Shared Folder');
folder.setSharing(DriveApp.Access.ANYONE, DriveApp.Permission.EDIT);

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
ANYONEEnumKażdy użytkownik internetu może znajdować i uzyskiwać dostęp. Nie musisz się logować.

Administratorzy domeny mogą zablokować użytkownikom z domeny Google Workspace to ustawienie. Jeśli ustawienie jest wyłączone, przekazanie tej wartości do metody File.setSharing(accessType, permissionType) powoduje zgłoszenie wyjątku.

ANYONE_WITH_LINKEnumKażdy użytkownik mający link może uzyskać dostęp. Nie musisz się logować.

Administratorzy domeny mogą zablokować użytkownikom z domeny Google Workspace to ustawienie. Jeśli ustawienie jest wyłączone, przekazanie tej wartości do metody File.setSharing(accessType, permissionType) powoduje zgłoszenie wyjątku.

DOMAINEnumOsoby w Twojej domenie mogą to znaleźć i uzyskać do nich dostęp. Musisz się zalogować.

To ustawienie jest dostępne tylko dla użytkowników domeny Google Workspace. W przypadku innych typów kont Google przekazanie tej wartości do File.setSharing(accessType, permissionType) powoduje zgłoszenie wyjątku.

DOMAIN_WITH_LINKEnumOsoby w Twojej domenie mające link mogą uzyskiwać dostęp. Musisz się zalogować.

To ustawienie jest dostępne tylko dla użytkowników domeny Google Workspace. W przypadku innych typów kont Google przekazanie tej wartości do File.setSharing(accessType, permissionType) powoduje zgłoszenie wyjątku.

PRIVATEEnumDostęp mogą uzyskać tylko osoby z uprawnieniami przyznanymi wprost. Musisz się zalogować.