Class Blob

Rozmycie

Obiekt wymiany danych na potrzeby usług Apps Script.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
copyBlob()BlobZwraca kopię tego obiektu blob.
getAs(contentType)BlobZwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści.
getBytes()Byte[]Pobiera dane przechowywane w tym obiekcie blob.
getContentType()StringPobiera typ treści bajtów tego obiektu blob.
getDataAsString()StringPobiera dane tego obiektu blob jako ciągu znaków z kodowaniem UTF-8.
getDataAsString(charset)StringPobiera dane tego obiektu blob jako ciąg znaków o określonym kodowaniu.
getName()StringPobiera nazwę tego obiektu blob.
isGoogleType()BooleanZwraca, czy dany obiekt blob jest plikiem Google Workspace (Arkuszy, Dokumentów itp.).
setBytes(data)BlobUstawia dane przechowywane w tym obiekcie blob.
setContentType(contentType)BlobUstawia typ treści bajtów w tym obiekcie blob.
setContentTypeFromExtension()BlobUstawia typ treści bajtów w tym obiekcie blobowym na podstawie rozszerzenia pliku.
setDataFromString(string)BlobUstawia dane tego obiektu blob na podstawie ciągu znaków z kodowaniem UTF-8.
setDataFromString(string, charset)BlobUstawia dane tego obiektu blob z ciągu znaków o określonym kodowaniu.
setName(name)BlobUstawia nazwę tego obiektu blob.

Szczegółowa dokumentacja

copyBlob()

Zwraca kopię tego obiektu blob.

Powroty

Blob – nowa kopia.


getAs(contentType)

Zwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści. Ta metoda dodaje do nazwy pliku odpowiednie rozszerzenie, na przykład „mójplik.pdf”. Zakładamy jednak, że część nazwy pliku, która występuje po ostatniej kropce (jeśli występuje), jest istniejącym rozszerzeniem, które należy zastąpić. W związku z tym „Lista zakupów.12.25.2014” zmieni się na „Lista zakupów.12.25.pdf”.

Aby sprawdzić dzienne limity konwersji, przeczytaj artykuł Limity w usługach Google. Nowo utworzone domeny Google Workspace mogą tymczasowo podlegać bardziej rygorystycznym limitom.

Parametry

NazwaTypOpis
contentTypeStringTyp MIME, na który ma zostać przekonwertowany. W przypadku większości obiektów blob jedyną prawidłową opcją jest 'application/pdf'. W przypadku zdjęć w formacie BMP, GIF, JPEG lub PNG obowiązują dowolne z tych wartości: 'image/bmp', 'image/gif', 'image/jpeg' i 'image/png'.

Powroty

Blob – dane w postaci obiektu blob.


getBytes()

Pobiera dane przechowywane w tym obiekcie blob.

Powroty

Byte[] – zapisane bajty.


getContentType()

Pobiera typ treści bajtów tego obiektu blob.

Powroty

String – typ treści danych (jeśli jest znany) lub null.


getDataAsString()

Pobiera dane tego obiektu blob jako ciągu znaków z kodowaniem UTF-8.

Powroty

String – dane w postaci ciągu znaków.


getDataAsString(charset)

Pobiera dane tego obiektu blob jako ciąg znaków o określonym kodowaniu.

Parametry

NazwaTypOpis
charsetStringZestaw znaków, który ma być używany do kodowania danych w tym obiekcie blob jako ciągu znaków.

Powroty

String – dane w postaci ciągu znaków.


getName()

Pobiera nazwę tego obiektu blob.

Powroty

String – nazwa danych, jeśli jest znana, lub null.


isGoogleType()

Zwraca, czy dany obiekt blob jest plikiem Google Workspace (Arkuszy, Dokumentów itp.).

Powroty

Booleantrue, jeśli ten obiekt blob jest plikiem Google Workspace; w przeciwnym razie false.


setBytes(data)

Ustawia dane przechowywane w tym obiekcie blob.

Parametry

NazwaTypOpis
dataByte[]Nowe dane.

Powroty

Blob – ten obiekt blob do łańcuchów.


setContentType(contentType)

Ustawia typ treści bajtów w tym obiekcie blob.

Parametry

NazwaTypOpis
contentTypeStringNowy element contentType.

Powroty

Blob – ten obiekt blob do łańcuchów.


setContentTypeFromExtension()

Ustawia typ treści bajtów w tym obiekcie blobowym na podstawie rozszerzenia pliku. Atrybut contentType ma wartość null, jeśli nie można go odgadnąć na podstawie rozszerzenia.

Powroty

Blob – ten obiekt blob do łańcuchów.


setDataFromString(string)

Ustawia dane tego obiektu blob na podstawie ciągu znaków z kodowaniem UTF-8.

Parametry

NazwaTypOpis
stringStringDane w postaci ciągu znaków.

Powroty

Blob – ten obiekt blob do łańcuchów.


setDataFromString(string, charset)

Ustawia dane tego obiektu blob z ciągu znaków o określonym kodowaniu.

Parametry

NazwaTypOpis
stringStringDane w postaci ciągu znaków.
charsetStringZestaw znaków używany do interpretowania ciągu znaków jako bajtów.

Powroty

Blob – ten obiekt blob do łańcuchów.


setName(name)

Ustawia nazwę tego obiektu blob.

Parametry

NazwaTypOpis
nameStringNowa nazwa.

Powroty

Blob – ten obiekt blob do łańcuchów.

Wycofane metody