Struktura pliku manifestu

Na tej stronie opisaliśmy najwyższy poziom struktury danych JSON pliku manifestu w projekcie Apps Script.

Struktury podrzędne pliku manifestu są zdefiniowane na osobnych stronach:

Plik manifestu

Najwyższy poziom konfiguracji pliku manifestu.

Zapis JSON
{
 "addOns": {
  object (AddOns)
 },
 "dependencies": {
  object (Dependencies)
 },
 "exceptionLogging": string,
 "executionApi": {
  object (ExecutionApi)
 },
 "oauthScopes": [
  string
 ],
 "runtimeVersion": string,
 "sheets": {
  object (Sheets)
 },
 "timeZone": string,
 "urlFetchWhitelist": [
  string
 ],
 "webapp": {
  object (Webapp)
 }
}
Pola
addOns

object (AddOns)

Konfiguracja zasobów projektu, jeśli został wdrożony jako dodatek do Google Workspace.

dependencies

object (Dependencies)

Konfiguracja usług zaawansowanych i bibliotek włączonych do wykorzystania przez projekt skryptu.

exceptionLogging

string

Lokalizacja, w której są rejestrowane wyjątki. Prawidłowe ustawienia to:

 • NONE oznacza, że wyjątki nie są rejestrowane.
 • STACKDRIVER oznacza, że wyjątki są logowane w usłudze Stackdriver.
executionApi

object (ExecutionApi)

Konfiguracja pliku wykonywalnego interfejsu API projektu skryptu. Jest ona używana tylko wtedy, gdy projekt jest wdrożony do wykonywania przez interfejs API.

oauthScopes[]

string

Definicja zakresów autoryzacji używanych przez projekt skryptu.

runtimeVersion

string

Wersja środowiska wykonawczego, której używa skrypt. Jeśli tego pola nie ma w pliku manifestu, skrypt używa domyślnego środowiska wykonawczego (STABLE). Prawidłowe opcje dla tego pola to:

 • STABLE wskazuje domyślne środowisko wykonawcze (obecnie Rhino).
 • V8 wskazuje środowisko wykonawcze oparte na V8.
 • DEPRECATED_ES5 wskazuje środowisko wykonawcze Rhino. Ustawienie tej wartości zapobiega też automatycznej migracji do wersji 8.
sheets

object (Sheets)

Konfiguracja zasobów określająca makra Arkuszy.

timeZone

string

Strefa czasowa skryptu w jednej z dostępnych wartości parametru ZoneId, np. „Ameryka/Denver”.

urlFetchWhitelist[]

string

Lista prefiksów adresów URL HTTPS. Jeśli istnieje, każdy pobrany punkt końcowy adresu URL musi pasować do jednego z prefiksów na tej liście. Może to pomóc w ochronie danych użytkownika. To pole jest opcjonalne w przypadku wdrożeń testowych, ale jest wymagane w przypadku wdrożeń. Dowiedz się więcej o umieszczaniu adresów URL na liście dozwolonych.

webapp

object (Webapp)

Konfiguracja aplikacji internetowej w projekcie skryptu, która jest używana tylko wtedy, gdy projekt jest wdrożony jako aplikacja internetowa.