Konfigurowanie interfejsu Google Chat API

Każda aplikacja Google Chat, którą utworzysz, wymaga własnego projektu Google Cloud z włączonym i skonfigurowanym interfejsem Chat API. Na tej stronie dowiesz się, jak skonfigurować interfejs Chat API.

Wymagania wstępne

Konfigurowanie interfejsu Chat API

 1. W konsoli Google Cloud wyszukaj „Google Chat API” i kliknij Google Chat API, a następnie Zarządzaj.

  Przejdź do Google Chat API

 2. Kliknij kartę Konfiguracja i wpisz te wymagane informacje:

  • Nazwa aplikacji: nazwa, której użytkownicy używają podczas interakcji z Twoją aplikacją Google Chat.
  • Adres URL awatara: adres URL HTTPS wskazujący kwadratowy obraz (np. PNG lub JPEG) o wymiarach co najmniej 128 × 128, który wyświetla się jako awatar aplikacji Google Chat.
  • Opis: opis przeznaczenia aplikacji do obsługi czatu widoczny pod jej nazwą.
 3. Aby włączyć funkcje interaktywne, kliknij przełącznik Włącz funkcje interaktywne, który umożliwi użytkownikom korzystanie z aplikacji Google Chat. Aby dokończyć konfigurację, użyj tabeli poniżej:

  Pole Opis
  Funkcjonalność Zestaw pól, które określają sposób interakcji aplikacji Google Chat z użytkownikami:
  • Odbieranie wiadomości 1:1: użytkownicy mogą znaleźć aplikację Google Chat i wysłać do niej wiadomość bezpośrednio w Google Chat.
  • Dołączanie do pokoi i rozmów grupowych: użytkownicy mogą dodawać aplikację Google Chat do pokoi i rozmów grupowych.
  Ustawienia połączenia Punkt końcowy aplikacji Google Chat, który jest jednym z tych miejsc:
  • App URL: punkt końcowy HTTPS hostujący implementację aplikacji do obsługi czatu.
  • Projekt Apps Script: identyfikator wdrożenia dla projektu Apps Script, który implementuje aplikację Google Chat.
  • Nazwa tematu Cloud Pub/Sub: temat Pub/Sub, który aplikacja Google Chat subskrybuje jako punkt końcowy.
  • Dialogflow: rejestruje aplikację Google Chat przy użyciu integracji Dialogflow. Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie aplikacji Dialogflow Google Chat rozumiejącej język naturalny.
  Polecenia rozpoczynające się ukośnikiem Polecenia, które można wyświetlać użytkownikom w Google Chat. Umożliwia użytkownikom wyświetlanie głównych działań związanych z Twoją aplikacją Google Chat w Google Chat i wybranie określonej czynności, z którą chcą wejść w interakcję. Więcej informacji znajdziesz w artykule Reagowanie na polecenia po ukośniku w aplikacji Google Chat (w języku angielskim).
  Podgląd linków Wzorce adresów URL rozpoznawane przez aplikację Google Chat i udostępniające dodatkowe treści, gdy użytkownicy wysyłają linki. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Podgląd linków.
  Widoczność Maksymalnie 5 osób lub co najmniej 1 grupa dyskusyjna Google, które mogą wyświetlać i instalować Twoją aplikację Google Chat. Użyj tego pola, aby przetestować aplikację lub udostępnić ją swojemu zespołowi. Więcej informacji znajdziesz w artykule Ustawienia widoczności i publikowania w aplikacji Google Chat.
 4. Aby rejestrować w Cloud Logging błędy za każdym razem, gdy aplikacja Google Chat zwraca błąd, zaznacz pole wyboru Loguj błędy w usłudze Logging. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat dzienników błędów zapytań dotyczących aplikacji Google Chat.

 5. Kliknij Zapisz. Gdy zapiszesz konfigurację aplikacji do obsługi czatu, będzie ona dostępna dla określonych użytkowników w organizacji Google Workspace.

Przyznawanie innym osobom uprawnień do konfigurowania aplikacji Google Chat

Możesz przyznać dostęp określonym użytkownikom do strony konfiguracji aplikacji do obsługi czatu. Użyj ról uprawnień Właściciel aplikacji do obsługi czatu i Wyświetlający aplikacje do obsługi czatu. Użytkownicy o tych rolach nie mogą przejść do strony konfiguracji aplikacji do obsługi czatu przy użyciu panelu Interfejsy API i usługi, ale mogą uzyskać dostęp do strony konfiguracji przez otwarcie konsoli Google Cloud głównego projektu Cloud aplikacji Google Chat w następujący sposób:

https://console.developers.google.com/apis/api/chat.googleapis.com/hangouts-chat?project=PROJECT_ID

Gdzie PROJECT_ID to identyfikator projektu Google Cloud hostującego aplikację Google Chat.