Logi błędów zapytań dotyczących aplikacji Google Chat

Z tego przewodnika dowiesz się, jak tworzyć zapytania do logów błędów aplikacji do obsługi czatu w eksploratorze logów Google Cloud. Wykonaj zapytania dotyczące logów, aby:

 • Dowiedz się, czy użytkownicy napotykają błędy.
 • Sprawdź, jak często występują błędy i które występują najczęściej.
 • Odczytuj opisowe komunikaty o błędach i dane dziennika, które pomogą Ci naprawić błędy.

Wymagania wstępne

 • konto Google Workspace z dostępem do Google Chat.
 • Aplikacja Google Chat. Aby utworzyć aplikację do obsługi czatu, postępuj zgodnie z tym quickstart.
 • Włącz rejestrowanie błędów w aplikacji Google Chat.

Logi błędów zapytań

 1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Więcej usług > Logowanie > Eksplorator logów.

  Otwórz eksplorator logów

 2. W razie potrzeby włącz Pokaż zapytanie, aby wyświetlić konstruktor zapytań.

 3. W przypadku dzienników błędów aplikacji do obsługi czatu wpisz to zapytanie:

  severity=ERROR
  resource.type="chat.googleapis.com/Project"
  
 4. Aby zobaczyć ostatnie błędy, kliknij Uruchom zapytanie. Możesz też kliknąć Wyświetl strumieniowo logi, aby wyświetlić pojawiające się błędy. Logi błędów aplikacji do obsługi czatu pojawiają się w panelu „Wyniki zapytania”.

Więcej informacji o eksploratorze logów Google Cloud i tworzeniu zapytań znajdziesz w tych przewodnikach w dokumentacji eksploratora logów:

Odczytywanie komunikatu o błędzie z dziennika

Po wysłaniu zapytania dotyczącego logu błędów możesz wyświetlić poszczególne logi, które składają się z ładunku JSON zawierającego opis logu. W przypadku błędów aplikacji Google Chat plik JSON zawiera komunikat o błędzie pod adresem jsonPayload.error.message. Na przykład w poniższym przykładowym dzienniku komunikat o błędzie informuje, że nie udało się wykonać funkcji Apps Script:

JSON

{
 "insertId": "INSERT_ID",
 "jsonPayload": {
  "@type": "type.googleapis.com/google.chat.logging.v1.ChatAppLogEntry",
  "error": {
   "code": 9,
   "message": "An Apps Script function failed to execute. To review AppsScript error logs, see \"Logging\" (https://developers.google.com/apps-script/guides/logging)."
  },
  "deployment": "DEPLOYMENT_ID"
 },
 "resource": {
  "type": "chat.googleapis.com/Project",
  "labels": {
   "project_id": "PROJECT_ID"
  }
 },
 "timestamp": "2022-12-06T05:24:18.697255Z",
 "severity": "ERROR",
 "logName": "projects/PROJECT_ID/logs/chat.googleapis.com%2Ferrors",
 "receiveTimestamp": "2022-12-06T05:24:19.207936968Z"
}

co należy wziąć pod uwagę

Podczas pracy z logami błędów aplikacji do obsługi czatu w eksploratorze logów Google Cloud pamiętaj o tych kwestiach:

 • W przypadku aplikacji do obsługi Google Chat Eksplorator logów zawiera obecnie logi o następujących poziomach ważności, które ułatwiają rozwiązywanie problemów w przypadku nieprawidłowo działającej aplikacji:

  • ERROR

  Logi powiązanych usług mogą też pomóc w debugowaniu aplikacji Google Chat. Jeśli na przykład aplikacja do obsługi czatu jest wdrażana za pomocą Google Cloud Functions, sprawdzoną metodą jest też sprawdzenie logów w Eksploratorze logów pod kątem logów Cloud Functions.

 • Komunikaty o błędach są zawsze pisane w języku angielskim.

 • Usługa Cloud Logging wiąże się z opłatami. Więcej informacji o cenach Cloud Logging znajdziesz w cenniku pakietu operacyjnego Google Cloud.

Jeśli po przesłaniu zapytań o logi błędów znajdziesz błędy, skorzystaj z tych przewodników, aby dowiedzieć się, jak naprawić błędy: