Zasób manifestu Homepagetrigger

Konfiguracja zasobów używana do definiowania aktywatorów na stronie głównej dodatku Google Workspace.

HomepageTrigger

Konfiguracja pliku manifestu dodatku do Google Workspace dla aktywatorów na stronie głównej.

Aktywatory strony głównej można definiować w zasobie addOns.common.homepageTrigger lub zasobach poszczególnych aplikacji hosta. Aktywator strony głównej aplikacji hosta, jeśli został zdefiniowany i włączony, zastępuje aktywator strony głównej zdefiniowany w addOns.common.homepageTrigger.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfiguracja strony głównej.

Zapis JSON
{
  "enabled": boolean,
  "runFunction": string
}
Pola
enabled

boolean

Wskazuje, czy w tej aplikacji hosta są włączone karty strony głównej (niekontekstowe). Domyślna wartość to true.
runFunction

string

Uruchomi się nazwa funkcji, która spowoduje uruchomienie tego aktywatora. Jeśli została określona, musisz zaimplementować tę funkcję, aby utworzyć i zwrócić tablicę z co najmniej 1 obiektem Card do wyświetlania jako strona główna tego dodatku w tej aplikacji hosta.