Zasób pliku manifestu aktywatora HomepageTrigger

Konfiguracja zasobów używana do definiowaniadodatku Google Workspace aktywatorów na stronie głównej.

Aktywator strony głównej

Konfiguracja pliku manifestu dodatku Google Workspace do aktywatorów na stronie głównej.

Reguły na stronie głównej można zdefiniować w zasobie addOns.common.homepageTrigger lub zasobach poszczególnych aplikacji hosta. Reguła strony głównej aplikacji hosta (jeśli jest zdefiniowana i włączona) zastępuje regułę na stronie głównej zdefiniowaną w addOns.common.homepageTrigger.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Konfiguracja strony głównej.

Zapis JSON
{
  "enabled": boolean,
  "runFunction": string
}
Pola
enabled

boolean

Określa, czy w przypadku tej aplikacji hosta włączone są karty strony głównej (niekontekstowe). Domyślna wartość to true.
runFunction

string

Nazwa funkcji służącej do uruchamiania tego aktywatora. Jeśli określisz tę funkcję, musisz wdrożyć tę funkcję, aby utworzyć i zwrócić tablicę co najmniej jednego obiektu Card do wyświetlania jako stronę główną tego dodatku w tej aplikacji hosta.