Class Card

Karta

Karta kontekstowa, która reprezentuje pojedynczy widok interfejsu.

var cardSection = CardService.newCardSection();
// Finish building the card section ...

var card = CardService.newCardBuilder()
    .setName("Card name")
    .setHeader(CardService.newCardHeader().setTitle("Card title"))
    .addSection(cardSection)
    .build();

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
printJson()StringWyświetla reprezentację tego obiektu w formacie JSON.

Szczegółowa dokumentacja

printJson()

Wyświetla reprezentację tego obiektu w formacie JSON. Służy tylko do debugowania.

Zwróć

String