Class Card

Karta

Karta kontekstu reprezentująca pojedynczy widok w interfejsie.

var cardSection = CardService.newCardSection();
// Finish building the card section ...

var card = CardService.newCardBuilder()
    .setName("Card name")
    .setHeader(CardService.newCardHeader().setTitle("Card title"))
    .addSection(cardSection)
    .build();

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
printJson()StringDrukuje reprezentację tego obiektu w formacie JSON.

Szczegółowa dokumentacja

printJson()

Drukuje reprezentację tego obiektu w formacie JSON. Służy tylko do debugowania.

Powroty

String